Големина на текста:
ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНИ МОТИВИ:
„МАЙЦЕ СИ”
Творческа история – първа публикация във вестник „Гайда” (редактор Петко Славейков), 15 април 1867г.;
написано вероятно през есента на 1866г. В Одеса.
Жанр – елегия.
Основни мотиви:
- майчината клетва;
- скиталчеството на лирическия Аз; пътят и изборът;
- родното и чуждото;
- неизживяната младост;
- самотата и страданието на неразбрания герой;
- конфликтът личност – общество;
- мечтите и разочарованието; славата;
- прегръдката с близките;
- смъртта.
„КЪМ БРАТА СИ”
Жанр - елегия
Основни мотиви:
- любовта и омразата;
- откликващото сърце и апатичната застиналост, копнеещият за свобода и приелите регламентациите на
робството;
- неизживяната младост;
- самотата и страданието на неразбрания герой;
- конфликтът личност – общество;
- мечтите и разочарованието;
- отечеството;
- плачът, народният плач, плачът на лирическия субект;
- духовното съзряване, дългът към отечеството.
„БОРБА”
Основни мотиви:
- робството и свободата;
- минало, настояще, бъдеще;
- националните и общочовешките измерения на злото;
- сънят, апатията и бездействието, малодушната пасивност на роба;
- лъжата, безчестието;
- виновниците за робското състояние – преди всичко традиционните духовни водачи;
- „лудостта”, запазването на сетивата за истината, честта и достойнството;
- победният ход на борбата
„ЕЛЕГИЯ”
Творческа история:
първа публикация – в. „Свобода”, 8 август 1870г.;
според някои изследователи стихотворението е писано в края на 1868г. Или началото на 1869г., когато след
разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа сред българската емиграция в Румъния
надделяват апатията и отчаянието. Отправят се призиви за реформи към турското правителство и се
разпространява идеята за дуализма, т.е. за относителна самостоятелност на българския народ в рамките на
Османската империя. В „Елегия” е изразен протест срещу тази примиренческа позиция. Според други
изследователи творбата е създадена в края на 1869г. През първите месеци на Ботевото учителстване в
Измаил.
Жанрови особености – съчетава елегичното оплакване с елементи на полемика и сатира.
Основни мотиви:
- робският сън и мълчанието на народа;
- предателството, отцеубийството, разединението;
- свободата не само като външна принуда, но преди всичко като състояние на духа;
- философията на смирението, превърнала народа в безволев роб;
- робството и свободата;
1
- народното страдание; смъртта;
- родното и чуждото;
- пасивността на интелигенцията; загубата на достойнството, отказът от противодействие на тиранина;
- слепотата;
„НА ПРОЩАВАНЕ”
Творческа история – подзаглавието на стихотворението „В 1868г.” отвежда към конкретния повод за
написването му. Христо ботев се включва като знаменосец в четата на Жельо Войвода. Плановете за
преминаване на територията на България обаче са разкрити и осуетени, а войводата е арестуван.
Жанр – лирическо стихотворение.
Основни мотиви:
- сбогуването и прошката;
- майчината клетва;
- първородният син;
- скиталчеството;
- неизживяната младост;
- робството и свободата;
- родното и чуждото;
- непокорството, чувството за чест, непримиримостта с жестокото насилие и грубия произвол на
насилниците, страданието при мисълта за поругаването на сакралното „бащино огнище”
- приемствеността в борбата;
- борбата, саможертвената смърт; подвигът; безсмъртието;
- победата;
- всеотдайността на патриота и егоизма, безропотното покорство на хората с робски дух;
песента.
„ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ”
История на творбата:
първа публикация – в. „Дума на българските емигранти”,бр. 1 от 10 юни 1871г. Със заглавие „До либето
ми”. Промяната в заглавието е от 1875г., когато Ботев вече е семеен. По всяка вероятност стихотворението
е писано през 1869 или 1870г. След първата среща на Ботев с Васил Левски (1868г.)
творческа история – според Захари Стоянов прототип образа на любимата е Парашкева Шушулова, която е
учила във Одеса, а през 1867г. Е била учителка в Калофер. Според Михаил Димитров прототип е Мария
(Минка) Горанова, на която е посветено стихотворението „Пристанала”
Жанр – елегия.
Основни мотиви:
- неизживяната, погубената младост;
- песента – израз на интимните чувства на девойката;
- песента – тъжен разказ за трагичната съдба на поробените;
- песента за саможертвата в решителния бой; песента изповед за духовните опори на героя, за неговото
свободолюбие и патриотизъм;
- омразата на Аза към всичко, което би го затворило в тесните предели на интимно-личното и би му отнело
духовната свобода;
- времето – миналото, свързано с любовната увлечение е отхвърлено категорично; настоящето е
представено през призмата на народното страдание; бъдещето е откроено във визията на бунта;
- плачът на угнетените; скръбта, породена от мъченическата участ на народа;
- гласът на истината за страшната национална трагедия;
- разединението, предателството, конфликтите, които обезсилват нацията;
- изборът на достойно човешко поведение;
- любовта и дългат;
- бурята – символ на революцията и драматичното историческо битие на родината;
- смъртта и безсмъртието, славата, народното признание;
- кръвта:
- знак за страдалческото съществование на потиснатите; мрачен символ на родното простронство, в което
властва злото;
- митологема, свързана с бунтовната метаморфоза и революционното опиянение („кървава напивка”), със
самопожертвователния устрем към смъртта в името на свещената свобода на отечеството;
„МОЯТА МОЛИТВА”
2
История на творбата:
първа публикация – в. „Независимост”, 20 октомври 1873г.; една от последните Ботеви творби;
според повечето изследователи стихотворението е написано през 1873г. След трагичната гибел на Васил
Левски.
Основни мотиви:
- човекът и богът;
- вярата и неверието;
- робството и свободата;
- властта на злото, лицемерието на църковната институция;
- търпението и покорството на роба;
- лъжата и истината, демагогията и силата на разума;
- бунтът, всеобщата революция срещу потисничеството;
- родното и чуждото;
- мечтата за участие в съдбовната битка;
- саможертвата, гробът на героя.
„ХАДЖИ ДИМИТЪР”
История на творбата:
- стихотворението е публикувано на 11 август 1873г. във вестник „Независимост” по повод петата
годишнина от гибелта на войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
създаването на творбата е свързано и с появилите се слухове, че войводата всъщност е жив и се крие,
изчаквайки подходящ момент да се появи и да поведе отново борбата;
интерпретацията на текста е свързана и с кризата в революционната организация след обесването на Васил
Левски;
- в първото си издание творбата е онасловена „В памет на Хаджи Димитра” - заглавие, което по стил и
смисъл стои на границата между посвещението и „същинското” литературно заглавие.
във втората редакция (Календар за 1875 г.) заглавието вече е сведено само до името, но все още пълното
име на героя - „Хаджи Димитър Асенов”;
едва в третата редакция (Песни и стихотворения, 1875) Ботев се спира на най-краткото възможно
назоваване на войводата и на окончателното озаглавяване на творбата си - „Хаджи Димитър
Жанрови особености: - в стихотворението се преплитат жанровите особености на баладата, елегията и
одата.
Основни мотиви:
- страданието на умиращия юнак и покрусата на поробения народ;
- животът и смъртта;
- тленното в човешкото битие и величието на свободната, непримирима с потисничеството личност;
- духовното безсмъртие на борбената, непреклонната натура;
- песента – скръбно оплакване, тъжно примирение на обезверените роби с безпощадната съдба;
- песента – възвеличаване на саможертвата, възхвала на достойния човешки избор, утвърждаване на силата
на извисилия се над смъртта човешки дух;
- безсмъртието;
- идеята за вечния живот на духа, свързан с безсмъртното божествено начало;
„ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
История на творбата:
- първа публикация – стенен календар за 1876г. Под портрета на Апостола;
- редакции на стихотворението – първа редакция със заглавие „Дякон Васил Левски” във в. „Нова
България”; втора редакция със заглавие „Обесването на Васил Левски” в първото издание на Ботевите
съчинения от 1888г., редактор Захари Стоянов.
- Стихотворението е написано в края на 1875г. В джобния бележник на Ботев са открити ръкописни
варианти на шеста строфа от първата редакция; предполага се, че стихотворението е било написано на
онези 20 листа от бележника, които са откъснати и липсват.
Жанр – елегия.
Основни мотиви:
- страданието на майката родина; майчиният плач;
- мъченическата участ на родината;
- гласът на поробеното отечество, което зове за помощ;
- трагичната изоставеност на народа, лишен от закрила, загубил своята вяра в избавлението;
- всеобхватното, безутешно страдание;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 окт 2021 в 14:04 ученик на 18 години от София - НПМГ "Акад. Л. Чакалов", випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
Разделете разказа "По жътва" на смислови части и ги озаглавете!
добавена от emiliqdmv 18.06.2020
0
25
съчинение със сюжет противоположен на грозното пате
добавена от stef70 17.05.2020
0
10
Защо са написали опълченците
добавена от mimizi 11.05.2020
0
6
Домашно по литература за 7 клас
добавена от martinstoianov10 25.11.2019
1
57
Спешно за другата седмица!
добавена от ralica788931 02.11.2019
3
19
Подобни материали
 

Парите и любовта

23 фев 2006
·
1,550
·
5
·
325
·
396
·
2

Есе за значението на парите и любовта.
 

Смърт и Безсмъртие в "Обесването на Левски" и "Хаджи Димитър" от Христо Ботев

17 фев 2009
·
363
·
3
·
670
·
614

Поезията на Ботев разкрива свят на възвишени идеали, в който борбата за високи стойности - лични и национални, заема централно място. Лирическият герой, юнакът, осмислил действителността...
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,896
·
2
·
267
·
1,352

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Мотивът за смъртта и безсмъртието в Ботевата балада "Хаджи Димитър"

26 яну 2009
·
525
·
2
·
324
·
705
·
2

В баладата авторът ни разкрива жестокостта и слабостта на физическата смърт, и силата, величието в безсмъртието на душата, дала тялото си за една свещенна кауза - свободата...
 

Конфликтът между интересите на личността и законите на отмиращото патриархално общество

08 юни 2009
·
74
·
5
·
1,394
·
235
·
1

Конфликтът между интересите на личността и законите на отмиращото патриархално общество...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."
изпитен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на усвоените знания за стихотворението на Ботев "На прощаване в 1868 г.". Всички въпроси в теста имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
29
1
08.10.2019
Антична литература, митология, Омир, Софокъл
изпитен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Това е тест по литература за античната култура, митология, старогръцка лирика и драма, епос. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
24
12
1
1 мин
24.09.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Анализи на произведения по литература за 12 клас

Материал № 1041147, от 17 ное 2013
Свален: 1,803 пъти
Прегледан: 3,629 пъти
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 142
Брой думи: 82,977
Брой символи: 529,990

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализи на произведения по литература за 12 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марчелина Теодосиева
преподава по Литература
в град Долна баня
с опит от  15 години
9

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
394 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала