Големина на текста:
ХРИСТО БОТЕВ
ОСНОВНИ МОТИВИ:
„МАЙЦЕ СИ”
Творческа история – първа публикация във вестник „Гайда” (редактор Петко Славейков), 15 април 1867г.;
написано вероятно през есента на 1866г. В Одеса.
Жанр – елегия.
Основни мотиви:
- майчината клетва;
- скиталчеството на лирическия Аз; пътят и изборът;
- родното и чуждото;
- неизживяната младост;
- самотата и страданието на неразбрания герой;
- конфликтът личност – общество;
- мечтите и разочарованието; славата;
- прегръдката с близките;
- смъртта.
„КЪМ БРАТА СИ”
Жанр - елегия
Основни мотиви:
- любовта и омразата;
- откликващото сърце и апатичната застиналост, копнеещият за свобода и приелите регламентациите на
робството;
- неизживяната младост;
- самотата и страданието на неразбрания герой;
- конфликтът личност – общество;
- мечтите и разочарованието;
- отечеството;
- плачът, народният плач, плачът на лирическия субект;
- духовното съзряване, дългът към отечеството.
„БОРБА”
Основни мотиви:
- робството и свободата;
- минало, настояще, бъдеще;
- националните и общочовешките измерения на злото;
- сънят, апатията и бездействието, малодушната пасивност на роба;
- лъжата, безчестието;
- виновниците за робското състояние – преди всичко традиционните духовни водачи;
- „лудостта”, запазването на сетивата за истината, честта и достойнството;
- победният ход на борбата
„ЕЛЕГИЯ”
Творческа история:
първа публикация – в. „Свобода”, 8 август 1870г.;
според някои изследователи стихотворението е писано в края на 1868г. Или началото на 1869г., когато след
разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа сред българската емиграция в Румъния
надделяват апатията и отчаянието. Отправят се призиви за реформи към турското правителство и се
разпространява идеята за дуализма, т.е. за относителна самостоятелност на българския народ в рамките на
Османската империя. В „Елегия” е изразен протест срещу тази примиренческа позиция. Според други
изследователи творбата е създадена в края на 1869г. През първите месеци на Ботевото учителстване в
Измаил.
Жанрови особености – съчетава елегичното оплакване с елементи на полемика и сатира.
Основни мотиви:
- робският сън и мълчанието на народа;
- предателството, отцеубийството, разединението;
- свободата не само като външна принуда, но преди всичко като състояние на духа;
- философията на смирението, превърнала народа в безволев роб;
- робството и свободата;
1
- народното страдание; смъртта;
- родното и чуждото;
- пасивността на интелигенцията; загубата на достойнството, отказът от противодействие на тиранина;
- слепотата;
„НА ПРОЩАВАНЕ”
Творческа история – подзаглавието на стихотворението „В 1868г.” отвежда към конкретния повод за
написването му. Христо ботев се включва като знаменосец в четата на Жельо Войвода. Плановете за
преминаване на територията на България обаче са разкрити и осуетени, а войводата е арестуван.
Жанр – лирическо стихотворение.
Основни мотиви:
- сбогуването и прошката;
- майчината клетва;
- първородният син;
- скиталчеството;
- неизживяната младост;
- робството и свободата;
- родното и чуждото;
- непокорството, чувството за чест, непримиримостта с жестокото насилие и грубия произвол на
насилниците, страданието при мисълта за поругаването на сакралното „бащино огнище”
- приемствеността в борбата;
- борбата, саможертвената смърт; подвигът; безсмъртието;
- победата;
- всеотдайността на патриота и егоизма, безропотното покорство на хората с робски дух;
песента.
„ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ”
История на творбата:
първа публикация – в. „Дума на българските емигранти”,бр. 1 от 10 юни 1871г. Със заглавие „До либето
ми”. Промяната в заглавието е от 1875г., когато Ботев вече е семеен. По всяка вероятност стихотворението
е писано през 1869 или 1870г. След първата среща на Ботев с Васил Левски (1868г.)
творческа история – според Захари Стоянов прототип образа на любимата е Парашкева Шушулова, която е
учила във Одеса, а през 1867г. Е била учителка в Калофер. Според Михаил Димитров прототип е Мария
(Минка) Горанова, на която е посветено стихотворението „Пристанала”
Жанр – елегия.
Основни мотиви:
- неизживяната, погубената младост;
- песента – израз на интимните чувства на девойката;
- песента – тъжен разказ за трагичната съдба на поробените;
- песента за саможертвата в решителния бой; песента изповед за духовните опори на героя, за неговото
свободолюбие и патриотизъм;
- омразата на Аза към всичко, което би го затворило в тесните предели на интимно-личното и би му отнело
духовната свобода;
- времето – миналото, свързано с любовната увлечение е отхвърлено категорично; настоящето е
представено през призмата на народното страдание; бъдещето е откроено във визията на бунта;
- плачът на угнетените; скръбта, породена от мъченическата участ на народа;
- гласът на истината за страшната национална трагедия;
- разединението, предателството, конфликтите, които обезсилват нацията;
- изборът на достойно човешко поведение;
- любовта и дългат;
- бурята – символ на революцията и драматичното историческо битие на родината;
- смъртта и безсмъртието, славата, народното признание;
- кръвта:
- знак за страдалческото съществование на потиснатите; мрачен символ на родното простронство, в което
властва злото;
- митологема, свързана с бунтовната метаморфоза и революционното опиянение („кървава напивка”), със
самопожертвователния устрем към смъртта в името на свещената свобода на отечеството;
„МОЯТА МОЛИТВА”
2
История на творбата:
първа публикация – в. „Независимост”, 20 октомври 1873г.; една от последните Ботеви творби;
според повечето изследователи стихотворението е написано през 1873г. След трагичната гибел на Васил
Левски.
Основни мотиви:
- човекът и богът;
- вярата и неверието;
- робството и свободата;
- властта на злото, лицемерието на църковната институция;
- търпението и покорството на роба;
- лъжата и истината, демагогията и силата на разума;
- бунтът, всеобщата революция срещу потисничеството;
- родното и чуждото;
- мечтата за участие в съдбовната битка;
- саможертвата, гробът на героя.
„ХАДЖИ ДИМИТЪР”
История на творбата:
- стихотворението е публикувано на 11 август 1873г. във вестник „Независимост” по повод петата
годишнина от гибелта на войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
създаването на творбата е свързано и с появилите се слухове, че войводата всъщност е жив и се крие,
изчаквайки подходящ момент да се появи и да поведе отново борбата;
интерпретацията на текста е свързана и с кризата в революционната организация след обесването на Васил
Левски;
- в първото си издание творбата е онасловена „В памет на Хаджи Димитра” - заглавие, което по стил и
смисъл стои на границата между посвещението и „същинското” литературно заглавие.
във втората редакция (Календар за 1875 г.) заглавието вече е сведено само до името, но все още пълното
име на героя - „Хаджи Димитър Асенов”;
едва в третата редакция (Песни и стихотворения, 1875) Ботев се спира на най-краткото възможно
назоваване на войводата и на окончателното озаглавяване на творбата си - „Хаджи Димитър
Жанрови особености: - в стихотворението се преплитат жанровите особености на баладата, елегията и
одата.
Основни мотиви:
- страданието на умиращия юнак и покрусата на поробения народ;
- животът и смъртта;
- тленното в човешкото битие и величието на свободната, непримирима с потисничеството личност;
- духовното безсмъртие на борбената, непреклонната натура;
- песента – скръбно оплакване, тъжно примирение на обезверените роби с безпощадната съдба;
- песента – възвеличаване на саможертвата, възхвала на достойния човешки избор, утвърждаване на силата
на извисилия се над смъртта човешки дух;
- безсмъртието;
- идеята за вечния живот на духа, свързан с безсмъртното божествено начало;
„ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
История на творбата:
- първа публикация – стенен календар за 1876г. Под портрета на Апостола;
- редакции на стихотворението – първа редакция със заглавие „Дякон Васил Левски” във в. „Нова
България”; втора редакция със заглавие „Обесването на Васил Левски” в първото издание на Ботевите
съчинения от 1888г., редактор Захари Стоянов.
- Стихотворението е написано в края на 1875г. В джобния бележник на Ботев са открити ръкописни
варианти на шеста строфа от първата редакция; предполага се, че стихотворението е било написано на
онези 20 листа от бележника, които са откъснати и липсват.
Жанр – елегия.
Основни мотиви:
- страданието на майката родина; майчиният плач;
- мъченическата участ на родината;
- гласът на поробеното отечество, което зове за помощ;
- трагичната изоставеност на народа, лишен от закрила, загубил своята вяра в избавлението;
- всеобхватното, безутешно страдание;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализи на произведения по литература за 12 клас

Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев...
Изпратен от:
Simona Dunham
на 2013-11-17
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
1,801 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по Литература от София за Ученици несваляни с 20 - 1 страници Други от Ученици
 
Домашни по темата на материала
Разделете разказа "По жътва" на смислови части и ги озаглавете!
добавена от emiliqdmv 18.06.2020
0
25
съчинение със сюжет противоположен на грозното пате
добавена от stef70 17.05.2020
0
10
Защо са написали опълченците
добавена от mimizi 11.05.2020
0
6
Домашно по литература за 7 клас
добавена от martinstoianov10 25.11.2019
1
57
Спешно за другата седмица!
добавена от ralica788931 02.11.2019
3
19
Подобни материали
 

Парите и любовта

23 фев 2006
·
1,550
·
5
·
325
·
396
·
2

Есе за значението на парите и любовта.
 

Смърт и Безсмъртие в "Обесването на Левски" и "Хаджи Димитър" от Христо Ботев

17 фев 2009
·
363
·
3
·
670
·
614

Поезията на Ботев разкрива свят на възвишени идеали, в който борбата за високи стойности - лични и национални, заема централно място. Лирическият герой, юнакът, осмислил действителността...
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,896
·
2
·
267
·
1,352

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Мотивът за смъртта и безсмъртието в Ботевата балада "Хаджи Димитър"

26 яну 2009
·
525
·
2
·
324
·
2

В баладата авторът ни разкрива жестокостта и слабостта на физическата смърт, и силата, величието в безсмъртието на душата, дала тялото си за една свещенна кауза - свободата...
 

Конфликтът между интересите на личността и законите на отмиращото патриархално общество

08 юни 2009
·
74
·
5
·
1,394
·
1

Конфликтът между интересите на личността и законите на отмиращото патриархално общество...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Българско Възраждане
тематичен тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тестът е за проверка на знанията на учениците. Съдържа въпроси с един верен отговор.
(Лесен)
18
1
1
5 мин
10.08.2020
Илиада
тематичен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията върху произведението на Омир "Илиада". Съдържа въпроси с един правилен отговор.
(Труден)
18
1
28.09.2021
» виж всички онлайн тестове по литература

Анализи на произведения по литература за 12 клас

Материал № 1041147, от 17 ное 2013
Свален: 1,801 пъти
Прегледан: 3,629 пъти
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 142
Брой думи: 82,977
Брой символи: 529,990

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализи на произведения по литература за 12 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марчелина Теодосиева
преподава по Литература
в град Долна баня
с опит от  15 години
2

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
392 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала