Големина на текста:
Доклад
по дисциплината
„Персонални финанси”
На тема
„Персонално финансово планиране –
проблеми и решения“
Изготвили:
Персоналното финансово планиране е философия, която позволява достигане на
финансови цели и по този начин реализира индивидуалните потребности и желания.
Самият план има различен обхват и съдържание и играе важна роля в управлението, т.к.
промените, съпровождащи жизнения цикъл на човека са основни фактори, оказващи
константно влияние върху персоналното финансово състояние. Следователно процесът
на персонално финансово планиране не е стандартен, въпреки че се прилага за лица от
всякаква възраст, ниво на доход, всякакъв начин на живот и всякаква големина на
семейството.
Процесът на персонално финансово планиране логично изисква отговор на три базисни
въпроса: каква е моментната финансова ситуация на домакинството, как следва да се
промени тази ситуация след определен период от време, по какъв начин да се постигнат
желаните резултати. За практически цели процесът на персонално финансово
планиране може да се сведе до следните основни стъпки:
?анализ на настоящата ситуация
?дефиниране на финансовите цели
?формулиране на конкретни мерки за постигане на желаните цели (план за
действие)
?последователно прилагане на набелязаните мерки
?контрол на персоналния финансов план
Първият етап от процеса на планиране изисква задълбочен анализ на настоящата
персонална и финансова ситуация. В тази връзка е необходимо да се установят и
степенуват личните приоритети (семейство, кариера, обществено влияние, материално
благополучие, образование) и предпочитания (динамичен, спокоен, балансиран начин
на живот). На този етап от процеса на планиране индивидът или домакинството следва
да анализира и финансовите аспекти на настоящата ситуация, в т. ч. размер на
разполагаемия доход, общ обем на наличните спестявания, доходност на осъществените
инвестиции, структура на разходите, възможности за оптимизиране на данъчните
плащания.
Вторият етап от процеса на планиране се заключва във формулирането на цели с
определен времеви хоризонт и определяне пътя за реализацията им. В зависимост от
времевия период целите могат да бъдат:
?Краткосрочни, когато финансовите цели да в рамките на година (почивка или
закупуване на електроуред);
?Средносрочни, финансовите цели са в рамките между една и десет години
(образование);
?Дългосрочни, финансовите цели са осъществими над десет години (жилище).
Планирането се явява един от най-ефективните начини за оптимизиране, респективно
понижаване на разходите на субектите, както и средство за координация на
персоналната активност. В този смисъл финансовият план подпомага разкриването на
несъответствията между настоящото и бъдещото финансово състояние, а съдържащите
2
се в него цели следва да са специфични за всеки индивид, измерими, приложими и
постижими. При всяка промяна във финансовите цели е необходима и промяна във
финансовия план в съответствие с настъпилите корекции.
Определянето на стратегическите цели се приема като начало в процеса на съставяне на
персонален финансов план и персонален бюджет. Така се акцентира върху основните
дългосрочни намерения на домакинствата в различни сфери на интерес, което да
послужи като основа за дефиниране на по-конкретни и относно определени цели.
Именно за това установяването на стратегически цели служи като водещ механизъм при
формиране на първоначалната структура на персоналния бюджет. От друга страна
оперативните (краткосрочни) цели, като по- честен и конкретен израз на поставените
стратегически цели, следва да бъдат реалистични и постижими по отношение на
очакваните резултати. В сравнение със стратегическите цели , оперативните трябва да
бъдат в по-голяма степен гъвкави по отношение на сроковете за приключването им,
особено с оглед на динамиката на вътрешната и външната среда. Стратегическите или
дългосрочните финансови цели са важна част от персоналния финансов план.
На трето място, процесът на планиране изисква формулиране на конкретни мерки за
достигане на желаните цели. На този етап следва да се решат редица въпроси от
практическо естество. Част от тях включват: избор относно съотношението между
работа и свободно време, избор относно съотношението между потребление и
спестявания, избор на конкретен спестовен, инвестиционен или застрахователен
продукт. Налага се заключението, че формулирането на мерки за достигане на желаните
цели изисква задълбочени финансови познания. Теорията на персоналните финанси
препоръчва решенията на домакинството да бъдат консултирани с професионалисти в
областта на банковото и застрахователното дело, корпоративните финанси, данъчното и
осигурителното законодателство.
За да е пълен плана за действие трябва да се уточнят основните компоненти.
Оценката на риска е един от тях и включва идентифициране на неблагоприятните
последици и въздействия при неизпълнение на целите и идентифициране на
обстоятелствата, при които те биха се проявили. Оценява се вероятността от настъпване
на неблагоприятни събития, нежеланите резултати, които те биха породили и
съответната цена за преодоляването им. Оценката на риска може да има количествени и
качествени измерения. Да се управлява риск, означава да се предвидят възможните
варианти за промяна в стойността на даден параметър, с цел да се уточни посоката на
развитие и мащаба на промяната. Оценката на риска изисква разработването на
стратегия и алтернативни планове за „смекчаване“ на очакваните неблагоприятни
промени и минимизиране на потенциалните негативни ефекти. Тук може да бъде
изведено правилото, че колкото е по-висок приоритетът на една цел, толкова по-висока
е степента на риск нейното не сбъдване да окаже влияние върху останалите цели с по-
нисък приоритет.
С цел справяне с непланирани събития не е достатъчно персоналният финансов план да
е гъвкав, необходимо е да осигурява ликвидност. Ликвидността е възможността за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Персонално финансово планиране – проблеми и решения

Персоналното финансово планиране е философия, която позволява достигане на финансови цели и по този начин реализира индивидуалните потребности и желания...
Изпратен от:
vilqna_marincheva
на 2013-11-17
Добавен в:
Доклади
по Финанси
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Интернет и финансови операции

25 окт 2006
·
652
·
7
·
1,287

Темата включва - Банкови платежни карти. Свързано е с електронно плащане.
 

Финансов мениджмънт

15 ное 2006
·
1,510
·
20
·
6,060
·
201
·
1

Възникване и развитие на финансите, характиристика на финансите, звена, финансова схема на бизнеса -конструкция и функциониране...
 

Финанси на предприятието

05 яну 2007
·
3,114
·
2
·
535
·
442

Същност, цели, функции и значение на финансите на предприятието. Финансов мениджмънт.
 

Финансово-стопански анализ на фирмата

05 яну 2007
·
2,212
·
2
·
512
·
239

Финансово-стопански анализ на фирмата. Методически положения...
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,586
·
3
·
617
·
585

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
« 1 2 3 4 5 6 7 »
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
40
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Персонално финансово планиране – проблеми и решения

Материал № 1040911, от 17 ное 2013
Свален: 66 пъти
Прегледан: 108 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,121
Брой символи: 7,686

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Персонално финансово планиране – проблеми и реш ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения