Големина на текста:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ
Днес ………………….. г. в гр…………………………… се сключи настоящия договор между:
…………………………………..…… от …………………………………………………..… ,
Булстат ……………….. , с управител : …………………………………….. с ЕГН –
………………. в наричан на кратко КУПУВАЧ от една страна и
…………………………………………… от ……………………………………….. , ЕГН
……………………., л.к. № ……………….. изд……………………... МВР …………………..
наричан накратко ПРОДАВАЧ, от друга страна.
Страните се споразумяха за следното:
I. Предмет на договора
Чл.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността на следния недвижим
имот:
НИВА от ……………… дка., имот ………………. , …. категория , местност
……………………………., при граници : имоти с …………….. , № ……………... , №
……………. , ,а Купувачът се задължава да заплати уговорената между страните цена.
II.Цена и начин на плащане
Чл.2. Цената, която Купувачът трябва да заплати, е ……………. (словом…………………) лева.
Чл.3. Цената по предходния член ще бъде изплатена по следния начин:
Купувачът се задължава да заплати цялата сумата предварително на продавача до ……………. г.
III. Преминаване на собствеността
Чл.5.Продавача се задължава да прехвърли собствеността на недвижимия имот на Купувача в
срок уговорен между страните но не по-късно от ………………………. г.
IV. Права и задължения на страните
Чл.6. Продавачът е длъжен да предаде имота във вид, количество и качество съгласно
уговореното с Купувача.
Чл.7. Купувачът е длъжен:
- да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия
договор;
- да получи имота.
V. Неизпълнение
Чл.8. При наличието на недостатъци отношенията между страните се уреждат по правилата на
Закона за задълженията и договорите.
Чл.9. При забава от страна на Продавача при предаването на дължимата вещ той дължи
неустойка в размер на …………………лв.
Чл.10. При забава от страна на Купувача при заплащането на уговорената в настоящия договор
сума той дължи неустойка в размер на ………………..лв.
За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство
на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от
страните.
ПРОДАВАЧ: .................................КУПУВАЧ: .................................

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предварителен договор за покупко-продажба на земя

Предварителен договор за покупко-продажба на земеделска земя...
Изпратен от:
stoyanka_petkowa
на 2013-11-12
Добавен в:
Договори
по Земеделие
Статистика:
127 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Земеделие от Елин Пелин за Земя за Студенти несваляни с 2 страници Други от Неучащи
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Предварителен договор за покупко-продажба на земя

Материал № 1039019, от 12 ное 2013
Свален: 127 пъти
Прегледан: 209 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Автор: Елин Пелин
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 257
Брой символи: 1,483

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предварителен договор за покупко-продажба на земя"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала