Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
Големина на текста:
Животът на Исус
Елън Уайт
Предговор
Повечето от хората, независимо от раса или социално положение, копнеят за нещо по-добро
от това, което в момента притежават. Сам Бог е вкоренил в нашето естество желанието да не се
задоволяваме със съществуващите условия и придобивки, били те лоши или по-добри. Бог желае
да търсим най-доброто и да го намерим.
Това търсене често бива изопачавано. Ние се опитваме да задоволим желанията си чрез
удоволствия, пари, удобства, слава, власт. Но в края на краищата тези неща се оказват суета, която
оставя душата празна и незадоволена.
Божието намерение е сърдечната жажда да доведе човека при Този, Който единствен може да
го задоволи съвършено! Той иска да намерим Исус Христос, Сина на вечния Бог. “Защото бе
угодно на Отца в Него (Христос) да обитава цялата пълнота”, “защото в Него обитава телесно
пълнотата на Божеството”.
За живота на Христос са написани много книги. Някои от тях са превъзходни, изпълнени с
информация, хронология, история, обичаи, събития. Те обясняват редица неща от учението и
многостранния живот на Исус от Назарет. Но въпреки това “и половината” не е била разказана.
Тази книга не представлява съгласуване на евангелията, нито дори дава точния хронологичен
ред на важните събития от живота на Христос. Вместо това тя представя Божията любов така,
както е разкрита в лицето на Неговия Син, и Божествената красота на Христовия живот, в който
всички могат да участват. Тя не се стреми да задоволи любопитството, или да обори критиката.
Книгата представя Христос като Единствения, Който може да задоволи всеки копнеж.
Еврейският пророк Агей Го назовава “Желанието на всички народи” и ние също можем да Го
назовем “Желанието на всички векове”.
Исус привличаше учениците към Себе Си чрез добротата на Своя характера. Чрез личното Си
присъствие сред тях, чрез съчувственото Си докосване до всичките им трудности и нужди, и чрез
постоянното общение с учениците Той преобразяваше характерите им. Насочваше ги от земното
към небесното, от егоизъм към саможертва, от свитост на сърцето поради невежество и
предразсъдък към широта на знанието и дълбока любов към хората от всички народи и раси. Тази
книга представя благословения Изкупител в такава светлина, че да помогне на читателя да се
срещне с Него лице с лице, сърце със сърце и да намери в Него, както и учениците направиха в
древността, Исус, Могъщия, Който спасява “докрай” и преобразява по Своя Божествен образ
всички, които чрез Него идват при Бога. Но как невъзможно е да се опише Неговия живот! Това е
като опит да се изобрази истинската дъга или да се предаде с думи най-нежната музика.
Авторката на книгата представя в нова красота живота на Исус. Извадила е много нови
скъпоценности от мината. Нова и славна светлина изгрява от познатите текстове, за чиято
дълбочина читателят не е предполагал. Исус Христос е разкрит като Пълнота на Божеството,
Спасител на грешниците, Слънце на правдата, милостиви Първосвещеник, Лекар на човешките
болести и страдания, състрадателен Приятел, постоянен Спътник, Княз от Давидовия род, щит за
Неговия народ, Княз на мира, идващия Цар, вечен Баща, кулминация от сбъдването на желанията
и надеждите на всички векове.
Тази книга се дава на света с молитвата Бог чрез Духа Си да направи думите й живот за
всички вас, чиито копнежи и желания още не са задоволени, за да могат да познаят “Него и силата
на Неговото възкресение и участието в Неговите страдания”. Накрая през вечността, отдясно Му
да споделят “пълнотата от радост” и “вечните блаженства”, което ще бъде наградата и
наследството за онези, за които Той е всичко - “най-възвишен сред десетки хиляди”, “винаги
изпълнен с любов”!
От американските издатели
1
Бог с нас
“И ще Го нарекат Емануил (което значи Бог с нас).”
“Светлината от познаването на Божията слава” се вижда “в лицето на Исус Христос”. От
вечността Господ Исус Христос бе едно с Отец; Той бе “образ на Бога”, образ на величието и
мощта Му, “излъчване на Неговата слава”. Той дойде в нашия свят, за да изяви тази слава. Той
дойде да разкрие на помрачената от греха земя светлината на Божията любов - да бъде “Бог с нас”.
Затова за Него бе пророкувано: “И ще Го нарекат Емануил.”
Идвайки да обитава между нас, Исус трябваше да разкрие Бога и на хора, и на ангели. Той бе
Словото Божие - Божията мисъл, достъпна за нашите сетива. В молитвата за учениците Си Той
каза: “Изявих им Твоето име” - “милостив и изпълнен с благодат, дълготърпелив и изобилстващ с
доброта и истина” - “за да бъде любовта, с която Ме възлюби, в тях и Аз в тях”. Но това
откровение не бе дадено само за децата Му, родени тук на земята. Нашият малък свят е учебникът
за вселената. Божията чудна, благодатна цел, тайната на изкупителната любов, е темата, в която
“ангели желаят да погледнат” и тя ще бъде за тях предмет за изучаване през безкрайни векове. И
изкупените, и непадналите същества ще намерят в кръста на Христос своята наука и песен. Ще се
разкрие, че славата, грееща от лицето на Исус, е славата на саможертвената любов. В светлината
на Голгота ще се види, че законът на себеотрицателната любов е закон на живота и за земята, и за
небето; че любовта, която “не търси своето”, има своя източник в Божието сърце; и че в кроткия и
смирен Исус е разкрит характерът на Този, Който обитава в непристъпна за човека светлина.
В началото Бог се разкри във всички дела на сътворението. Христос бе Този, Който
разпростря небесата и положи основите на земята. Неговата ръка окачи световете в космоса и
извая полските цветя. “Ти, Който със силата Си утвърждаваш планините.” “Негово е морето, дори
Той го е направил” (Пс. 65:6, 95:5). Бог изпълни земята с красота и въздуха с песни. И върху
всичко по земята, във въздуха и в небесата Той написа вестта за любовта на Отец.
Сега грехът е помрачил съвършеното творение на Бога, върху което все още стои Неговият
почерк. И до днес всички сътворени същества изявяват славата на превъзходството Му. Нищо
освен егоистичното човешко сърце не живее за себе си - няма птица, която да пронизва въздуха,
нито животно, което се движи по земята и което да не служи на някой друг живот. Всеки лист в
гората, всяка тревичка на земята имат своята служба. Във всяко дърво, храст и лист прелива този
елемент на живот, без който нито човек, нито животно могат да живеят, а човекът и животното на
свой ред служат за живота и на дървото, и на храста, и на листа. Цветята разлистват своята хубост,
излъчват аромата си, благославяйки света. Слънцето пръска светлината си, за да радва хиляди
светове. Океанът, източник на всички потоци и извори, получава водите си отвсякъде, но ги
приема, за да дава. Влагата, която се издига от недрата му, пада като дъжд на земята, за да покълва
и напъпва всичко по нея.
Славните ангели намират радост в даването - те отдават любов и неуморна грижа за падналите
и нечестивите. Небесни същества умоляват човешките сърца, носят на този тъмен свят светлина от
небесните дворове. Чрез нежна и търпелива служба те действат върху човешкия дух, за да доведат
грешните до приятелство с Христос, което е по-близко, отколкото те осъзнават.
Но като оставим настрана тези по-малки представители, ние виждаме Бога в Исус. Гледайки
Исус, откриваме, че славата на нашия Бог е да дава. “От Себе Си нищо не върша - каза Христос, -
живият Отец Ме е изпратил и Аз живея чрез Отца.” “Аз не търся слава за Себе Си, но славата на
Онзи, Който Ме е изпратил” ( 8:28 6:57 8:50 7:18 Йоан 8:28, 6:57, 8:50, 7:18). С тези думи е изразен
великият принцип, който е закон на живота за всемира. Христос получи всичко от Бога, но Той
прие, за да дава. Така в небесните дворове чрез Неговата служба за всички сътворени същества се
влива живот от Отца чрез възлюбения Син. Чрез Сина вълната от любов се връща с хвала и
радостна служба към великия Източник на всичко. И така, чрез Христос се затваря цикълът на
благотворителността, отразяващ характера на великия Дарител, законът на живота.
Този закон бе нарушен в самото небе. Грехът води началото си от егоизма. Луцифер,
осеняващият херувим, пожела да бъде пръв в небето. Искаше да добие власт над небесните
същества, да ги откъсне от Създателя им и да спечели тяхното уважение. С тази цел той представи
Бога фалшиво, приписвайки Му желание за себевъздигане. Постара се да прехвърли своите зли
качества на обичащия Създател. Така измами ангелите, така измами и хората. Доведе ги до
съмнение в Божието слово и до недоверие в добротата Му. Понеже Бог е Бог на справедливост и
на страшно величие, Сатана Го представи като жесток и непрощаващ. Така увлече хората да се
присъединят към него в бунт срещу Бога и нощта на окаяността падна над света.
Земята потъна в тъмнина от фалшиво разбиране за Бога. Лукавата власт на Сатана трябваше
да бъде съкрушена, за да се разсее тъмнината и светът отново да се върне при Бога. Това не
можеше да се извърши чрез сила. Насилието противоречи на принципите на Божието управление.
Бог желае служба само от любов; а любовта не се налага със заповед; тя не се печели със сила или
власт. Само любовта пробужда любов. Да познаваш Бога, означава да Го обичаш; Неговият
характер трябваше да бъде разкрит в контраст с характера на Сатана. Това дело можеше да
извърши само едно Същество в цялата вселена. Само Този, който познаваше висотата и
дълбочината на Божията любов, можеше да я изяви. Сред тъмната нощ на света трябваше да
изгрее Слънцето на правдата “с изцеление в крилата Си” (Малахия 4:2).
Планът за нашето изкупление не бе съставен след грехопадението на Адам, а преди него. Той
бе откровение “на тайната, която е била замълчана от вечни времена” (Римл. 16:25). Това бе
разкриване на принципите, които от вечни времена бяха в основата на Божия трон. От началото
Бог и Христос знаеха за отстъплението на Сатана и за грехопадението на човека, подмамен от
лукавата сила на отстъпника. Бог не нареди да съществува грехът, но го предвидя и взе мерки за
да посрещне това ужасно събитие. Толкова голяма бе любовта Му към света, че се закле да даде
“Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан
3:16).
Луцифер бе казал: “Ще възвиша престола си над Божиите звезди; Ще бъда подобен на
Всевишния” (Исая 14:13, 14). Но Христос, “като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва
твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и
стана подобен на човеците” (Филип. 2:6, 7).
Това бе доброволна жертва. Исус можеше да остане при Отец Си. Можеше да задържи
небесната слава и службата на ангелите. Но Той избра да върне скиптъра в ръцете на Отец, като
слезе от трона на вселената, за да занесе светлина на тези, които са в тъмнина, и живот на
погиващите.
Преди почти две хиляди години в небето се чу с тайнствена важност глас от Божия трон: “Ето,
ида!” “Жертва и принос не си поискал, но приготвил си Ми тяло... Ето, дойдох (в свитъка на
книгата е писано за Мене) да извърша Твоята воля, о, Боже” (Евр. 10:5-7). С тези думи се извести
изпълнението на намерението, скрито от вечни векове. Исус бе готов да посети нашия свят и да се
въплъти в човешко тяло. Той каза: “Приготвил си Ми тяло.” Ако се бе появил със славата, която
имаше при Отец преди създаването на света, ние не бихме издържали светлината на присъствието
Му. За да можем да Го гледаме и да не умрем, изявлението на славата Му бе закрито. Неговата
Божественост бе забулена с човешко естество - невидимата слава във видимия човешки образ.
Тази велика цел биваше представяна чрез сянкови образи и символи. Горящият храст, в който
Христос се яви на Мойсей, откриваше Бога. Символът, избран да представи Божеството, бе нисък
храст без външна привлекателност. Но той съдържаше Безкрайния. Всемилостивият Бог обви
славата Си в един най-скромен символ, за да може Мойсей да Го види и да остане жив. Също и
чрез облачния стълб през деня и огнения стълб нощем Бог общуваше с Израил, разкривайки на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 5)
baros100 написа на 01 юни 2010 ОТГОВОРИ
ученик
Последно сваляне: няма информация
pkboy написа на 24 ное 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 16 години от Пловдив , ПГСАГ (Строителен техникум)
jojo1133 написа на 14 май 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 16 години от София , 006 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев"
ZomgWtf написа на 16 мар 2009 ОТГОВОРИ
ученичка
(puk...Виж още
habitooo написа на 16 мар 2009 ОТГОВОРИ
ученик
 
Домашни по темата на материала
борба между доброто и злото
добавена от musti.hantin 13.11.2013
0
21
борба между доброто и злото
добавена от musti.hantin 13.11.2013
0
8
да изчистим своето училище
добавена от emilia_zwetkowa 10.02.2019
1
9
Какви са основните различия от религията на юдаизма, откроени в евангелския текст?
добавена от malka_maimumka 11.03.2012
1
13
Подобни материали
 

Историята на Йосиф и неговите братя

09 мар 2008
·
286
·
4
·
442
·
237

Чрез сънищата си Йосиф предсказва какво ще се случи т.е. сънищата му са гадателски. Той веднага разбира тайното им послание...
 

Обща характеристика на история на религиите

10 яну 2009
·
66
·
5
·
838
·
92

Откакто Ф. Макс Мюлер публикува първите се големи трудове – се говори за история на религиите или за сравнителна история на религиите като за една от многото научни дисциплини...
 

Бог е обич

29 фев 2008
·
126
·
1
·
179
·
86
·
2

Бог е онова неизмеримото, необятното, което витае из въздуха, което съществува и ще съществува преди и след нас.
 

Какви са изкушенията днес?

17 мар 2008
·
132
·
4
·
1,481
·
97
·
1

Много от вас са чели тази глава и са размишлявали върху трите изкушения. На пръв поглед изглежда, че изкушенията, които дяволът предлага, са много прости. Но в тези три изкушения има трояко разбиране, т.е. в Евангелието не е дадено падането...
 

Новия завет

01 май 2008
·
40
·
6
·
1,421
·
48

Курсова работа по Тълкование на свещеното писание ......
 
Онлайн тестове по Религия
Тест по религия за 9-ти клас
междинен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Тест върху изучените библейски текстове в училище, предвидени в ЗП. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
23
59
1
2 мин
08.08.2012
Библията
тематичен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Обобщаващ тест по темата "Библията - религиозен и културен феномен". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
17
7
1
6 мин
19.09.2019
» виж всички онлайн тестове по религия

Животът на Исус

Материал № 103702, от 03 мар 2008
Свален: 509 пъти
Прегледан: 1,522 пъти
Качен от:
Предмет: Религия
Тип: Общ материал
Брой страници: 367
Брой думи: 154,132
Брой символи: 1,219,164

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Животът на Исус"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Религия
в град София
с опит от  21 години
1 284

Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
с опит от  1 години
1 354 46

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения