Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Идеята за психическото развитие и периодизация на психическото
развитие от Анри Валон
Анри Валон /1879-1962/ разработва концепция за ролята на емоциите и
общуването в генезиса на психиката. Той е един от истинските откриватели на
психологията на емоционалността. Според него в първите моменти от живота на
детето неговите жестове, усмивки, мимики, пози са преди всичко изражения и са
насочени към другите хора. Тяхната функция е установяване на общност с другите
хора. Първите емоции се проявяват в двигателните изражения /движенията на детето/
и са език преди езика. Чрез емоциите детето се “отваря” за психичен живот, чрез тях
се оформят структурите на съзнанието, очертава се представата за себе си, набелязва
се различаването на “Аз”-а от другите. А. Валон посочва, че емоцията е
противоречива в резултата си /ефекта, който оказва върху другите/; тя предизвиква
както сливане, така и противопоставяне с другите. Това противоречие е залегнало в
основата на психическото развитие на детето. Така чрез емоцията А.Валон свързва
социалното и органичното в онтогенезата на човека още от първия ден на раждането
му и поставя по нов начин проблема за социализацията на личността, за факторите и
движещите сили на психическото развитие. Наследствените предпоставки и
социалната среда според него са само условия за разкриване на човешките
възможности, а източникът за психическото развитие се разполага в активното
взаимодействие между индивида и средата.
Да се развива един индивид психически, това означава непрекъснато да се
променя отношението между него и средата, както и самата среда. А.Валон отделя в
човешката онтогенеза два момента на революционни промени – на три години и
периода на половото съзряване. Нарича ги кризи. Те имат важна обяснителна
функция в неговата концепция и свое психологическо съдържание. Кризата
представлява преразглеждане от личността на миналото /постижения и грешки/ на
базата на новите изисквания и новите възможности. Наличието на преломни
моменти в човешкото развитие не означава, че то може да бъде представено като
верига от статични стадии, отделени един от друг чрез тях. Всеки стадий съдържа
значително по-високи възможности за развитие в сравнение с тези, които се
реализират. По този начин А.Валон лансира идеята за непрекъснатото развитие на
личността /6/.
А. Валон предлага друга периодизация на детството, в центъра на която
поставя връзката на детето със заобикалящия го свят и преди всичко със социалното
обкръжение – с човека и създадените от него вещи, отношения, начини на поведение.
Според него, още с раждането, у човека съществува насоченост към социалните
влияния, висока чувствителност към тях, придобиваща характер на потребност. Така
се оформят следните периоди и стадии в детското развитие:
1. Афективен период, който обхваща възрастта от раждането до втората
година. В този период се отделят два подпериода:
- на хаотичните движения - първите три месеца след раждането;
- емоционален – от третия месец до втората година, когато детето придобива
арсенал от емоционални изрази, чрез които установява връзка с възрастните. Плачът
и викът на детето, които са израз на глад и други органични състояния на
дискомфорт, започват да се проявяват като средство за привличане на вниманието на
възрастния, за удовлетворяване на потребността от общуване.
2. Период на сензомоторна дейност – 2 – 3 години. През този период се
усвоява система от двигателни умения, ходенето, речта, активно се изследват
вещите /инструментите/ и собственото тяло..
3. Период на персонализация на личността – от 3 до 6-7 години. Неговата
първа фаза е предимно негативна. В поведението на детето се наблюдава
противопоставяне на околния свят и възрастните, осъществява се процес на отделяне
на “Аз”-а от другите. Едновременно с това, то става способно по-точно да отразява
различията между хората и по-добре да диференцира предметите. Това
противопоставяне според А. Валон създава предпоставките за възникване на умствен
план на дейността, за възникване на въображаеми действия, действия в сферата на
представите. Формирането на този план предполага появата на субект, който
осъзнава себе си като различен от другите. То, детето, именува себе си в първо лице
единствено число –Аз, започва да контролира себе си и придобива способността да
преживява емоциите си “мълчаливо”. Така елементарните емоции се превръщат в
чувства и страсти.
Втората фаза е фазата на положителния персонализъм – 3 – 5 години. Детето
търси възможност да се утвърди, да получи удовлетвореност и да се хареса на
другите. То става чувствително към оценката на възрастния за своето поведение и
започва да изпитва емоционална удовлетвореност от своето поведение, от това, че
неговата работа е полезна; от това, че доставя удоволствие на възрастните, че им
харесва. Така у детето започват да се формират обществени мотиви за поведение,
задълбочават се и се обогатяват чувствата, формира се умствена дейност.
4. Период на интелектуално развитие – 6-7 – 12-14 години. Активността на
детето е изцяло насочена навън. Важен фактор за психическото развитие през този
период е общуването на детето с връстниците, съученици и приятели, което води до
формирането на чувството за колективизъм или индивидуализъм, до формирането на
симпатии и антипатии, до нови мотиви на поведение.
5. Криза на пубертета – 15 - тата година. Личността се противопоставя на
възрастните и преди всичко на техните начини на поведение и взаимоотношения.
Като разработва проблема за периодизацията на психическото развитие, А. Валон
поставя въпроса и за кризите като неизбежна черта на смяната на един период с друг,
но ги разглежда не като травмиращи понататъшното развитие на психиката, а само
като мъчително преживяване на прехода от един период в друг, мъчително
преживяване на борбата между старите и новите видове дейности /4/.
Литература:
1. Ананиев,Б.Г.Човекът като предмет на познанието.С., 1976.
2. Виготский, Л. С. Собрание сочинений. Т.3., М., 1983.
3. Ериксън, Е. Идентичност – младост и криза. С., 1996.
4. Зазо, Р. А Валон. Детството. С., 1988.
5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология. М., 1999.
6. Пиаже, Ж. Избранные психологические труды. М., 1994.
7. Речник по психология /превод от немски/, С., 1987.
8. Фройд, З. Въведение в психоанализата. С., 1990.
9. Эльконин, Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в
детском возрасте.- В: Вопросы психологии, 1971,4.
10.Эльконин,Д.Б.Избранные психологические труды.М.,1989.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 яну 2020 в 17:23 студент на 29 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Колеж по туризъм - Бургас, специалност - Туризъм, випуск 2017
09 яну 2020 в 10:06 студент на 32 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2022
04 ное 2019 в 15:54 студентка на 49 години от Пловдив - ПУ "П.Хилендарски", факулетет - Филологически, специалност - БЕНЕ, випуск 2015
31 май 2019 в 16:23 в момента не учи
03 май 2019 в 18:45 студентка на 43 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2019
10 апр 2019 в 21:08 учител на 33 години от Петрич - ОУ "Антон Попов", Самуилово, випуск 2016
19 яну 2019 в 16:36 студентка на 29 години от Бургас - БСУ, факулетет - ЦХН, специалност - Психология, випуск 2018
21 ное 2018 в 13:10 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Маркетинг, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Социализация на личността

30 юни 2008
·
836
·
11
·
1,976
·
432
·
1

Курсова работа по социална психология на тема: Социализация на личността (Социално учене. Теории за социалното учене. Аспекти на социалното учене.)
 

Развитието в детско-юношеска възраст

24 окт 2006
·
4,551
·
57
·
16,674
·
2,744
·
4
·
1

Ние, хората на ХХ век, сме склонни да мислим, че живеем в един развиващ се свят. На първо място схващането ни за развитие предполага серия от промени. Като развитие, обаче, се интерпретират такива промени, които увеличават възможностите...
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,105
·
2
·
380
·
599
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Теории за развитието на самосъзнанието

27 ное 2007
·
178
·
11
·
3,643
·
70
·
1

Подходящо за социални работници, психолози и педагози.
 

Психологически анализ на играта

05 мар 2008
·
381
·
9
·
1,443
·
174

Играта и нейната роля в генетичното развитие на детето. Теории за играта.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
530
1
13.08.2012
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
255
1
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Идеята за психическото развитие според Анри Валон

Материал № 1032356, от 27 окт 2013
Свален: 27 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 824
Брой символи: 5,202

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Идеята за психическото развитие според Анри Валон"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
48

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
392

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения