Големина на текста:
УВОД
Здравето винаги е било първостепенна жизнена потребност на
човека, най-висша ценност. То е лично богатство, което не може да се
предаде на друг. За него много се пише и говори, но малко хора се грижат
сериозно за здравето си. Да се говори за здравето на човека никога не е
излишно, защото много често, когато сме здрави, забравяме за него.
Обикновено здравето се определя като безценно съкровище. То е най-
голямото човешко притежание.
В съвременни условия значението на здравето непрекъснато
нараства. Безработицата, разслоението в обществото, твърде честите
промени в здравеопазването и много други фактори водят до влошаване на
здравето на голям брой хора. Въпреки големите успехи на науката
опасността от много заболявания продължава да бъде сериозна. Научно-
техническият прогрес, глобализационните процеси, появата на сложни
видове дейности измениха първичния ритъм на живота, което не може да
не окаже влияние върху човешкия организъм. Нервно- емоционалното
напрежение и стресът, като следствие от темпа на съвременния живот,
често са причина за съществени нарушения в регулацията на основните
физиологични функции на организма. Увеличава се честотата на редица
социално значими заболявания: хипертонията, исхемичната болест на
сърцето, мозъчно- съдовата болест, онкологичните заболявания, диабета и
др., усложненията на които в немалко случаи водят до летален изход.
Проблемите, които ХХІ век поставя пред нашата страна –
икономически, демографски, информационни и интеграционни, оказват
съществено влияние върху здравното състояние на населението.
Сниженият жизнен стандарт, тревожните здравно- демографски
показатели, влошеният здравен статус правят особено актуален въпросът
за цялостна промяна на съществуващите подходи към здравето на
обществото. Увеличаването на хроничните неинфекциозни заболявания,
1
които не само нарушават качеството на живота, а и обуславят нарастването
на смъртността, широкото разпространение на рисковите фактори за
здравето, слабата мотивираност и отговорност на отделната личност за
опазване и повишаване на собственото здраве, ниската ефективност на
досегашните профилактични програми, са комплекс от фактори, които
обуславят необходимостта от търсене на ефективни подходи,
способстващи за укрепване на здравето и разгръщане на жизнено-
творческите сили на личността.
По-доброто здраве влияе положително върху икономическия
напредък, повишава работоспособността и продуктивността на индивида,
прави хората по-устойчиви по отношение на вредните влияния на
различните фактори на околната среда. Не случайно мисията на
Световната здравна организация (СЗО) “Здраве за всички през ХХІ век” е
насочена към подобряване качеството на живота на населението в
глобален мащаб.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Здравни проблеми и здравни потребности на възрастните
Групата на възрастните хора /считани за такива след 60 години/ по
своята същност е една разнородна съвкупност от гледна точка на процеса
на стареене. Сред тях има такава със запазена жизненост и
трудоспособност, други са обременени с множество заболявания, трети,
изпитващи старческа немощ, са зависими и се нуждаят от грижи и гледане
от близки или в съответни заведения.
Способността на възрастните хора да водят самостоятелен начин на
живот и да не се чувстват в ущърб в каквото и да било, се определя на
първо място не от диагнозата, а от тяхното функционално състояние.
Диагнозата не може да служи като адекватно средство за описване
здравословното състояние на хората, които изпитват аналитични
потребности. Ето защо класификацията, прилагана за функционалните
2
способности на хората, е най-целесъобразна. В този случай понятието
здраве се определя от способността на човека да удовлетворява своите
физически и психически подробности, социално-икономически дейности и
възможности, да се обслужва без помощта на друг, а не само физическото,
психическо и социално благополучие. За възрастните хора е характерно
намаляването и промяната на функциите от физически и психически
порядък. / фиг.1 /
Здравно състояние на хората в трета възраст
Характеристика на функцията чрез ограничения от:
Физически порядъкПсихически порядък
Зрение – нараняване, заседнал живот,
ограничена активност
Внимание – трудно се поддържа
затруднена интелектуална работа
Слух – затруднена комуникация,
изолира- не, нараняване
Памет – смущения в паметта,
неприятни конфронтации,
неприятности в семейството
Рефлекси (забавени) – защитна
реакция, трудови, битови,
транспортни, злополучни
Настроение – голяма мобилност,
затвореност, изолиране
Мускулна сила – затруднено
движение, помощни средства,
травми, фрактури заседнал живот
Комуникация – изолиране, духовна
неудовлетвореност
Атеросклеротични последици –
нарушения на съня, трудно се
поддържа, умора, последствия
Характери – нестабилен,
раздразнителен
Функционален капацитет на органи,
Системи- намален
Фактори с допълнителен риск ( начин на живот, навици, заболявания,
хигиенно съзнание, заобикаляща среда и други ).
Множество медико – социални проблеми
Фиг.1 Здравно състояние на хората в третата възраст
Ако към така променената функционална основа на възрастните хора
се добавят и въздействия на допълнителни рискови фактори като: начин на
живот, заболявания, санитарно – хигиенно състояние и др., всичко това
обуславя и създаването на медико – социални проблеми, които те поставят
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална работа с възрастни и инвалиди

Здравето винаги е било първостепенна жизнена потребност на човека, най-висша ценност. То е лично богатство, което не може да се предаде на друг...
Изпратен от:
Т. Е.
на 2013-10-27
Добавен в:
Курсови работи
по Социална политика
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност на социалната работа

11 май 2008
·
889
·
12
·
2,644
·
423
·
2

Професията социална работа е призивна да поощрява социални проблеми, спомага за решаване на човешки взаимоотношения, съдейства за ъпълномощаване на хората да подобрят своето благосъстояние. Като използва теории за човешкото поведение и социалните...
 

Задача по социални дейности

10 ное 2009
·
154
·
3
·
456
·
224

Джени и Джон имат четири деца (на 7/8/13/15 г ).Джени изкарва малко пари с непълна (мини) работа...
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална работа с възрастни и инвалиди

Материал № 1032137, от 27 окт 2013
Свален: 0 пъти
Прегледан: 274 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 2,871
Брой символи: 18,622
Цена: 25.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала