Големина на текста:
В  своята книга "Психология на общуването" , авторът Румен Стаматов разглежда 
сложният прогрес на общуването като отделя специялно внимание на бариерите в 
общуванетоТой разглежда и обяснява това като обръща внимание не само на причините
факторите и формите на проява на тези бариерино и препоръчва начини и способи за 
преодоляването имРазгледаните бариериоказващи разрушително влияние върху 
общуванетоса негативните мислинеразбиранетоочакваниятанеизпълнените 
обещаниянагласитеколебанията на Азаемоциитекоито разделятперфекцизмът
самообвинениятакапанът на миналотоверигите на превързаностите.
 Авторът започва с разглеждането на мислите за дадена ситуация и за другия като 
бариери в общуванетоИзпитваните от индивида чувства се намират в непосредствена 
зависимост от неговите мислиот смисълът и значениетокоито той придава на дадено 
събитие или случкаРазкрива се теоритичната връзка събития ­ мисли и вярвания ­ 
чувства както и измеренията на тази връзка в действителносттакъдето не конкретното 
събитиеа приписаният му смисъл играе определяща роля за изпитваните от индивида 
чувстваСъбитието е константаа неговият смисъл подлежи на изменение и влияе пряко 
на чувствата на даденото лицеАвторът набляга на следните моменти:
­ събитието не притежава смисъл в себе синие сме тезикоито преписват смисъла;
­ чувстватакоито ще изпитамезависят от смисълакойто сме преписали;
­ чувствата се променяткогато се промени смисълът.
Дадена ситуация винаги задействамислитекоито могат да бъдат полуосъзнати
неосъзнатинеобоснованипод формата на мечтифантазииобразивъпросибързо 
сменящи се сцениТе са продукт на собствения опит и преживявания със значимите 
други и обикновено са последователни от други мислиТази своеобразна верижна 
пеакциякоято дадена мисъл предизвикваби могла да бъде пагубна за общуването ако 
мисълта е негативнаНа мислите се приписва свойството да черпят сила една от друга
да се самоподдържат и да създават разрушителни кръговеТе незабележимо и 
изключително бързо рефлектират върху чувствата на човекаа оттук и върху 
поведениетодействията и общуванетоХегативните мисли са характерни за всекикойто 
се намира в разстройваща го ситуация и всяка последваща мисъл все повече 
задълбочава този негативизъм и емоционалната болезненост от ситуациятаИзточник на 
негативните мисли могат да бъдат не само мислитено и чувствата и действиятаВ 
основата на много от мислите лежат базовите вярвания за себе сиза другитеза живота
Авторът разкрива основните вярвания затрудняващи общуванетоа именноНикой не се 
интересува от менДругите трябва да се грижат за менДругите трябва да ме обичат и 
подкрепятМоите потребности са най­важни ...(стр. 104).
Обзетост от негативни мисли пораждащи чувство на безнадежностмрачностобреченост 
­ "всичко това ограбва още повече радостта от живота с другите". В книгата са 
разгледани най­често срещаните видове негативно мислене ­ катастрофизиране
поляризиранесвръхгенерализиранестатично мисленепреувеличаванепренебрегване 
на положителнотоизбирателно мисленепроизволни заключенияперсонализиращо 
мислене, "четене на мисли".
­ При катастрофизирането се наблюдава очакване за най ­ лошото и засилване 
сериозността на последствиятаособено в ситуации извън контрол или при страх
Катастрофизирането бива свързано и с тнар. "ужасяваневъпреки безобидността на 
последиците.
­ Поляризирането се характеризира с тнармислене "или ­ или", всичко се разглежда в 
крайностимеждинно положение не съществуваТози тип мислене е определящо не само
за чувствата, но и за действията спрямо другите; това резултира в гняв, разочарование,
нещастие и т.н.
- Преувеличаването се състои в преувеличаванена на негативността и заплахата на
дадена ситуация, с обичайна насоченост към собствените слабости, грешки и умения.
- Свръх генерализиране се представя като едно от най-силните изисквания, при които на
базата на отделен случай се правят пресилени изводи, За този тип мислене са характерни
думи като "никога", "никои", "винаги", "всичко", "всички". Наблюдава се резултиране на тези
несправедливи обвинения в разочарование, вина, поражение.
-Пренебрегването на положителното се изразява в това, че положителните страни остават
незабелязани или се отхвърлят. Всичко се трансформира в лошо, създава се негативна
картина на събитието, което пречи на появата на спомените за хубавите моменти.
- Избирателното мислене се характеризира с търсене на потвърждаващи опасенията
доказателства.
-При статичното мислене се наблюдава склонност към оценяване на нещата по същия
начин след изменението им, което резултира в проблеми в общуването, особено при
наличието на предубеденост.
- Произволните заключения са обикновено неоснователни, особено ако са породени от
силна продубеденост.
- Предубедените заключения се характеризират с търсенето на негативни обяснения за
постъпките на другия и лесно преминават в поставяне на етикети. Те са сигнал за
разтройване на взаимоотношенията.
- Персонализиращото мислене представя убеденостти, че "всички действия са насочени
единствено към мен".
- При субективното разсъждение се наблюдава убеждението за оправданост на чувствата,
т.е. ако Азът изпитва негативни чувства, другият трябва да е отговорен.
- "Четене на мисли" е вид негативно мислене, произлизащ от вярването, че знаем какво
мисли другият, чието обикновено се оказва погрешно и води до проблеми в общуването.
В резултат на действието на негативните мисли се наблюдава изостряне на дразнимостта,
която започва да се проявява спрямо всичко. Това е пряк резултат от огорчениетои
нещастието. Негативните мисли се отличават с тяхната ирационалност, емоционалната
натовареност и проникнатост от различните "трябва".
Авторът завършва темата за негативните мисли с разкриване на начините за разпознаване
на негативните мисли, осъзнаването им като основно условие за тяхната промяна.
Разпознаване на негативните мисли се извършва чрез въпроси насочени към собствения
Аз, към другите и към бъдещето. Подлагането на съмнение и противопоставянето на
негативните мисли, както и търсенето на други алтернативи води до променяне на
негативните мисли.
Непосредствено след разглеждането на негативните мисли, авторът преминава към
разглеждането на следващата бариерав общуването, а именно неразбирането, като
неотменно от разбирането явление в процеса на общуване. Неразбирането е пряк
резултат от опита на Аза и може да бъде породено от разбирането на Аза за разбирането,
от границата за разбиране и неразбиране на другия, от нежеланието за разбиране на
другия, както и от нечувствителността към вътрешния свят на другия. По - нататък авторът
преминава към разглеждането на очакванията като една от поредните бариери, с която се
сблъскваме в общуването. Тази бариера се изразява в проектиране на действията и
разбиранията на индивида като израз на очакванията му спрямо другите, под
закономерността на определени наложени от Аза правила, рефлектиращи върху другия.
Друга бариера в общуването са неизпълнените обещания разгледани като упора във
връзките с другите. Авторът изтъква значението на нарушаването на обещанията като
фактор пораждащ несигурност, безпокойство, чувство на измаменост, пренебрегнатост,
отхвърленост.
Нагласите и най-вече негативните нагласи са друга бариера, с която често се сблъскваме.
Те водят до предубеденост, неосъзнатостта им върху оценяването на другия резултира в
разрушаване на връзките в общуването.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 3)
mitraka_h написа на 29 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 30 години от Пловдив , ПУ "Паисий Хилендарски"
mitraka_h написа на 29 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 30 години от Пловдив , ПУ "Паисий Хилендарски"
gennata82 написа на 11 фев 2009 ОТГОВОРИ
студент на 28 години от Пловдив , Висше училище "Земеделски колеж"
 
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
371
·
8
·
1,799
·
356
·
1

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
443
·
29
·
11,138
·
685
·
3

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Въведение в психологията на управлението

02 окт 2008
·
287
·
5
·
769
·
154

За пръв път разработени в междуличностните отношения в управленската дейности писани в Елтън Мейо стр.13. Две условия ще способстват за развитие на ПУ...
 

Психология на управлението

22 юни 2009
·
558
·
7
·
1,694
·
426
·
1

Въведение в психологията на управлението, възникване, развитие , връзка с др.науки...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
241
1
1 мин
29.11.2013
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
43
1
2 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

"Психология на общуването" - Румен Стаматов

Материал № 103178, от 03 мар 2008
Свален: 1,159 пъти
Прегледан: 786 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 2
Брой думи: 672
Брой символи: 6,171

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за ""Психология на общуването" - Румен Стаматов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения