Големина на текста:
Втора Световна Война
I
ВЪВЕДЕНИЕ
Втората световна война е глобален военен конфликткойто по отношение на човешките жертви 
и материални разрушения е най­опустошителният в човешката историяТя започва през 1939 
като европейски конфликт между Германия и Англо­Френската коалицияно постепенно се 
разширяваза да обхване почти всички световни нацииЗавършва през 1945гОставяйки след 
себе си нов световен ред доминиран от СССР и САЩ.
Повече от всяка предишна войнаВтората световна война довежда до цялостна мобилизая на 
националните човешки и икономически ресурсиНай­важните определящи показатели при 
воденето на войната са индустриалната мощ и личния състав на армиятаПрез последните 
стадии на войната на световната сцена излизат две радикално нови оръжия – ракетите с широк 
обхват на действие и атомната бомбаОсновнообаче войната се води със същите изпитани 
оръжия,с които се води и Първата световна войнаНай­значителен напредък се отбелязва в 
конструирането на самолети и танкове.
II
СВЕТЪТ СЛЕД   ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Три велики сили остават незадоволени от последеците на Първата световна войнаГермания
като основна победена нация е дълбоко засегната от териториалните загуби и репарациите 
предвидени във Версайския мирен договорИталияедна от страните победителкинамира 
своите териториални завоевания крайно недостатъчни дори за компенсиране на щетите от 
войната и за задоволяване на своите амбицииЯпониясъщо победител във войнатае 
недоволна от провала да установи контрол над Китай
A
ПРИЧИНИ ЗА  ВОЙНАТА
ФранцияОбединеното Кралство и САЩ постигат своите военновременни целиТе редуцират 
германската военна мощ до нула и реорганизират Европа и света по свой моделФренските и 
английски чести разногласия в политиката през поствоенния период  водят до несигурност в 
способнастта им да поддържат мирното статуквоСъединените Щатиизгубили всякаква 
надеждаче Стария свят ще изплати военните си дългове се оттеглят в изолационизъм.
A1
ПРОВАЛЪТ НА  УСИЛИЯТА ЗА МИР
През 20­те години се правят опити за постигане на траен мирПървата стъпка е основаването 
на Организацията на Нациите (ОНпрез 1920гкато форум където нациие ще могат да 
разискват своите проблемиОрганизацията разполага с ограничени правомощия да убеждава и 
да налага различни морални и икономически санкции и страните членки са могли да понасят 
тези ограничения и да действат според своите вижданияНа Вашингтонската конференция 
през 1921­22 годинаосновните морски сили се договарят да ограничат своите флотилии 
съобразно определен коефициентНа конференцията в Локарно (1925г.) се постигат Германо­
Френски съвместни договорености относно взаимната им границакакто и арбитражни 
споразумения между Полша и ГерманияВ Парижкия мирен пакт от 1928г., 63 странимежду 
които всички велики сили без СССРотричат войната като инструмент на националната 
политика и пледират за разрешаването на конфликтите със “мирни средства”. Подписалите се 
договарят да признаят войната само като средство за самозащита.
A2
ЗАРАЖДАНЕТО НА ФАШИЗМА
Една от основните цели на победителите в Първата световна война е да “да направим от света 
безопасно място за демокрация”, и следвоенна Германия изработва и приема демократична 
конституциякакто правят и по­голямата част от странитекоито са възстановени или 
създадени след войнатаПрез 20­те години обаче се заражда вълна като форма на 
националистичновоенно и тоталитарно движение известно под италианското си название 
фашизъм”. То обещава да  служи на обществените интереси по­добре от демокрацията и се 
представя като една сигурна защита срещу комунизмаБенито Мусолини установява първата 
фашистка диктатура в Италия през 1922г.
A3
ФОРМИРАНЕ НА КОАЛИЦИЯТА НА ОСТА
Адолф Хитлер, “fuhrer” (лидер,водачна Германската Национал­Социалистическа Партия 
(нацистиобосновава расисткото течение във фашизмаХитлер обещава да направи всичко 
възможно за да заличи клаузите на Версайския Договор и да осигури така нареченото 
“Liebensraum” (жизнено пространствоза германския народкойто според него заслужава 
повече като представители на висшата расаПрез ранните 30­те години на 20 век Германия е 
сполетяна от икономическа депресияПо­умерените партии не успяват да съгласуват 
поведението си в тази обстановка и голяма част от гласовете отиват за Нацистите и 
КомуниститеПрез 1933 година Хитлер става канцлер на Германия и със няколко 
последователни хода установява диктатура
Япония не приема формално фашизмано нейните въоръжени сили и стабилното по ложение 
на правителството способстват за установяването на подобен вид тоталитаризъмКато 
разрушители на световното статукво Японските  военни са далеч по напредничави от Хитлер
Те използват незначителния сблъсък с Китайските войски близо до Мукден(?) през 1931гкато 
предтекст за окупацията на цяла та област Манчурия(?) през 1932г., където те обявяват 
създаването на подвластна на тях държава Манчукуо(?) през същата годинаПрез 1937­38 
година те овладяват основните китайски пристанища
Денонсирайки разоръжителните клаузи на Версайския Договорсъздавайки една нова 
въздушна сила и въвеждайки отново военната повинностХитлер изпробва новото си оръжие 
на страната на дясното военно крило на бунтовниците във Испанската Гражданска Война през 
1936­39гСъдбата го довежда до необхдимОста от сътрудничество с Мусолиникойто също 
подкрепя испанския бунткойто завладявя Етиопия след кратка военна офанзива през 1935­
36гДоговорите между ГерманияИталия и Япония през периода от 1936 до 1940 година 
довеждат до формирането на Оста Рим­Берлин­ТокиоОста в последствие става родово 
понятие за тези страни и техните съюзници.
A4
ГЕРМАНСКАТА АГРЕСИЯ В ЕВРОПА
Хитлер започва екпанзионистичната си кампания с анексирането на Австрия през 1938г
Начинът за това е ясенМусолини подкрепя ХитлерБритания и Франция респектирани от 
превъоръжаването на Германия възприемат Хитлеровите претенции , че положението в 
Австрия си е вътрешна работа на ГерманияСАЩ чуствително ограничава възможностите си 
действие срещу агресията като прокарва закон за неутралитет забраняващ материалната 
подкрепа на която и да е страна в задграничните конфликти.
През Септември 1938 година Хитлер заплашва да завземе със сила западната част на Чехия ­ 
Судетската област където живеят 3,5 милиона етнически германциБританският премиер­
министър Невил Чембърлейн става инициатор на преговорикоито в края на месеца кулминират 
с Мюнхенския Пакт според койтоЧехия с  одобрението на Англия и Франция се задължава да 
отстъпи на Германия Судетската областсрещу Хитлеровото обещание да не завладява повече 
чешки територииЧембърлейн вярваче е постигнал “мирът на нашето време”, но думата 
Мюнхен скоро става нарицателна за унизително и безславно отстъпление.
След по­малко от 6 месеца след това Хитлер завлдява и останалата част от Чехия
Скандализирано от новата агресия и Хитлеровите заплахи към Полша британското 
правителство обещава помощ на тази държава в случайче Хитлер постави в опастност нейната 
независимостФранция вече има негласно споразумение за отбрана с Полша.
С изоставянето на примиренческата политика на Великите силиСъветския Съюз излиза на 
преден планЙосиф Сталинсъветският диктатор предлага военна помощ на Чехия през 
периода на кризата от 1938г., но е игнориран от всички договарящи страни в МюнхенСега в 
периода на нарастващата опасност от войнатой започва да бъде ухажван от всичкино Хитлер 
му прави най­примамливото предложениеОбвързан с Англия и Франция на на Съветския 
Съюз ще му се наложи да воювано всичкоза което Германия моли е за неговият неутралитет
В Москва на 23 август 1939ге подписан Нацистко­Съветския договорВ публикуваната на 
следващият ден част от договора,  се говори за взаимното споразумение между Германия и 
СССР за взаимно ненападение.  В секретното приложение на договора се дава на Сталин 
картбланш за дейтвие във ФинландияЛатвияЕстонияизточна Полша и източна Румъния
III
ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ
В ранните сутрешни часове на 1­ви Септември 1939 година Германските армии нахлуват в 
ПолшаНа 3­ти Септември Великобритания и Франция  изненадват Хитлер като обявяват война 
на  Германияно те нямат съгласувани планове за оказване активно съдействие на поляците.
A
ПЪРВА ФАЗАПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ОСТА
Като численост армиите на Полша и Германия били равниХитлер изпраща 1,5 милиона 
войнициглавнокомандващият полските войски Маршал Едуард Смигли­Риж(?)  разполага с 1.8 
милионаТова обаче не дава цялостна представа за обстановкатаГермания има 6 бронирани и 
моторизирани дивизии докато Полша има една бронирана и една моторизирана бригада и 
няколко танкови батальонаГерманските 1600 самолета са предимно от най­новите модели
Половината от 935­те полски самолета са вече морално остарели.
A1
БЛИЦКРИГЪТ В ПОЛША
Полската стратегическа доктрина е ориентирана към твърда защита по цялата граница и 
очаква няколко седмици предварителни схваткиПлановете са погрешни и по двете 
направленияСутринта на 1 Септември германските бомбандировачи поразяват железопътните 
съоръжения и безнадеждно усложняват полската мобилизацияСлед още 4 дни две армии 
едната от север през източна Прусия и едната от юг през Силезия пробиват на отностелно 
тесни фронтове защитните линии на поляците и изпращат въоръжен авангардкойто в бърз 
ход се отправя към Варшава и БрестТова е Блицкригът (светкавична война): използването на 
бронирани части , въздушна мощ и подвижна пехота за така наречените клещи – движение 
обграждащо вражеските сили
Между 8 и 10­ти Септември Германските войски се съединяват от север и юг във Варшава 
прихващайки полските сили западно от столицатаНа 17 Септември второ дълбоко 
обкръжение затваря 160км източно от БрестНа същият този ден Съветската Червена Армия 
пресича границатаНа 20 Септември практически цялата територия е в Германски и Съветски 
ръце и само в отделни изолирани части на страната съпротивата продължаваПоследна се 
предава Кокската(?) крепост на 6 Октомври.
A2
СТРАННАТА ВОЙНА
Една съвместна Англо­Френска офанзива на запад можеше да удължи съпротивата на Полша
но до пристигането на достатъчно британци тази опрация е трябвало да се организира и 
поведе от французитеВъпреки това френската стратегия е дефанзивнабазирана на 
удържането на силно укрепената линия МажиноБързата развръзка в Полша сварва двете 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Втора Световна Война

Втората световна война е глобален военен конфликт, който по отношение на човешките жертви и материални разрушения е най-опустошителният в човешката история...
Изпратен от:
Георги
на 2008-03-02
Добавен в:
Общи материали
по История
Статистика:
813 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Помощ за УТРЕ Е ??? МОЛЯ
добавена от mai4eto_sladkoto 03.03.2013
1
13
Подобни материали
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
302
·
26
·
6,100
·
360
·
1

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
192
·
60
·
27,404
·
456
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
555
·
8
·
3,650
·
516
·
1
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Българска историография

15 апр 2009
·
568
·
26
·
6,983
·
668

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
 

Питагор и неговата школа

04 дек 2006
·
599
·
5
·
935
·
126
·
1

Питагор приемал своите ученици с изпит. Той се състоял в следното: участниците преминавали през определен изпитателен срок, те трябвало да имат интереси към математиката, музиката и гимнастиката.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Мюнхенското споразумение от 1938 г.
тематичен тест по История за Ученици от 9 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците по темата. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
1
1
2 мин
12.08.2020
Изходно ниво по история за 8-ми клас
изходен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изходно ниво, изработен е по новата учебна програма за 8-ми клас по "История и цивилизации". Всеки въпрос в него има само един верен отговор.
(Лесен)
17
59
1
1 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Втора Световна Война

Материал № 103026, от 02 мар 2008
Свален: 813 пъти
Прегледан: 542 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Общ материал
Брой страници: 25
Брой думи: 8,788
Брой символи: 72,389

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Втора Световна Война"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
132

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
141 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения