Големина на текста:
Тема 12 Обучението в детската градина. Теоретични
основи, основни понятия. Характеристика и
своеобразие на предучилищното обучение.
От
Въпрос 12 Обучението в детската градина. Теоретични основи, основни понятия.
Характеристика и своеобразие на предучилищното обучение.
I Предмет на обучението /дидактиката/ в детската градина е непосредственото
усвояване на знания, умения и навици от детето в процес на двустранно педагогическо
взаимодействие. Обект на обучението е познавателната дейност на детето с цел
стимулиране на познавателна активност у детето в тази възраст. Съдържание на
процеса на обучение: 1. Методологическо осигуряване на обучението 2. Осигуряване
на процеса на обучение 3. Технология на обучението Обучение наричаме
организационно процесуалното единство и взаимодействие между педагога и детето,
имащо изцяло възпитателен и развиващ ефект. В обучението винаги има 2-ве страни -
преподаване и учене. 1. Преподаване - специфична дейност на педагога за
организиране и ръководство на ученето на детето с цел предлагане на учебна
информация и създаване у него на модели на учене. 2. Учене - специфична дейност на
детето, насочена към усвояване на информация с цел превръщането и в система от
знания, умения, личностни качества, норми, способи за познание и мислене. 3. Учебен
процес - обективното пространствено-времево протичане на дадените
взаимоотношения между педагога и детето. II Признаци на обучение в детската градина
1. Двустранен характер; 2. Целенасоченост; 3. Управляемост; 4. Съобразяване с
индивидуалния темп на усвояване на отделното дете 5. Външна страна на
дидактическото взаимодействие - начина на преподаване и възприемане на учебния
материал и вътрешна страна - усвояването III Специфични особености на обучението в
ДГ 1. Доминираща роля на игровата дейност - игрова мотивация на целта, използване
на различни игрови методи и похвати, използване на играта като стимул за учене 2.
Обуславя се от характера и от степента на развитие на всички познавателни процеси
при децата на възраст от 2 до 7 години 3. Обучението има незадължителен, непринуден,
емоционален, устен характер 4. Засилена роля на специфичността IV Съдържание на
обучението 1. Знания - за себе си, за околния социален и природен свят, за
материалните и духовните ценности 2. Умения - просто и самостоятелно изпълнение на
действия в достъпни за детето форми на различни дейности 3. Качества - на
структурата на личността, на социално-нравствената структура
13. Подходи, принципи и методи на обучение.
Предучилищната педагогика е наука, която търси проблемите на предучилищното
възпитание и намирането на практически пътища за тяхното разрешаване. Задача на
предучилищната педагогика е да разработи съдържанието и методите на образование и
възпитание на децата от предучилищна възраст, така че да осигури проявата на техните
силни страни и възможности. За целта трябва да се разработят : модели и системи за
ПУВ ; принципи, методи и форми на образователния процес; алгоритъм за съставяне на
възрастови и индивидуални програми за възпитателно действие и взаимодействие;
методи за диагностика на педагогическите резултати.
Задачите на предучилищното образование се изразяват в: 1/непосредствено
възпитаващи и убеждаващи въздействия на педагога върху децата, 2/ организациране
на ситуации от педагога, осигуряващи развиващо взаимодействие м/у децата; 3/
създаване на предметна среда от педагога, осигуряваща детското експериментиране и
развитие на творческите способности.
Дидактиката е част от педагогиката , която изследва закономерностите на учебния
процес. Тя има за предмет организираната дейност на подрастващите за усвояване на
знания , умения и навици. Дидактиката изследва и проблемите на образованието , като
резултат от организиран пряко ръководен процес и от различните форми на
самостоятелна дейност.
Предметът на предучилищната дидактика е непосредственото усвояване на знания,
умения и навици у детето в процеса на двустранното педагогическо
взаимодействие(дете и педагог) в ДГ. Предметът на дидактиката се развива в тясна
връзка с методиката , същевременно тя поставя основните дидактически
закономерности за решаване задачи по разделите в ДГ . Я.А.Коменски, изтъква
необходимостта от обучение на децата още в ПУВ. Според него , децата трябва да
усвоят система от знания и умения , норми на поведение , за да се развиват пълноценно
и да се подготвят за училищно обучение.
Обектът на предучилищната дидактика е образователната дейност на детето с цел-
стимулиране на познавателната активност на детето от предучилищна възраст.
Съдържанието на предучилищната дидактика се изразява в : методологическо
съдържание на обучението; осигуряване процеса и съдържанието на преподаване и
учене ; технология на обучението.
Обучението наричаме организацията на процесуалното единство и взаимодействие м/у
функциите на детето и педагога, имащо изцяло възпитаващ и развиващ ефект.
Преподаването е специална дейност на педагога за организация и ръководство на
ученето на детето, за предлагане на учебна информация и създаване на модели на учене
у детето. Ученето в ДГ е специална дейност на детето, насочена към усвояването на
учебната информация и превръщането й в система от знания, умения, личностни
качества, отношение, норми, способи за познание и мислене. Учебния процес, от своя
страна, представлява обективното, пространствено-времево протичане на
дидактическото взаимодействие м/у педагога и детето.
Обучението в ПУВ се характеризира със следните признаци : двустранен характер,
целенасоченост, управляемост, съобразяване на индивидуалните темпове на
възприемане и усвояване; наличие на външна страна на дидактическо взаимодействие
(начина на преподаване и възприемане на учебната информация) ; наличие на вътрешна
страна на дидактическо взаимодействие (усвояването-начина на преработка на
информацията).
Специфичните особености на обучението в ПУВ се изразяват в :
-доминираща роля на игровата дейност, която се изразява по следния начин : игровата
мотивация на целта; използване на различни игрови форми, методи и похвати;
използване на играта като стимул за учене;
- обуславя се от характера на детското мислене от 2 до 7 годишна възраст и от степента
на развитие на всички познавателни процеси.
- обучението има незадължителен, непринуден, емоционален, устен характер
(словесно-действен характер);
-засилена роля има нагледността.
Съдържанието на обучението в ПУВ се изразява във формиране у детето на знания
умения и качества. Детето от ПУВ трябва да формира знания за себе си, за околния
социален и природен свят, за материалните и духовните ценности на обществото.
Уменията, които е нужно да се формират в тази възраст са : за просто и самостоятелно
изпълняване на действия, достъпни за него(детето) форми на дейност; за самостоятелни
и творчески действия, до колкото това е възможно; за самостоятелна познавателна
дейност. У детето трябва да се формират качества на психичната структура на
личността му, на социално-нравствената структура на личността му и за физическа
дееспособност.
Принципите на обучението в ПУВ са:
-принцип за нагледност
-принцип на достъпност
-принцип за научност
-принцип за съзнателност и активност
-принцип за трайност на усвоените знания
-принцип за емоционалност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обучението в детската градина. Теоретични основи, основни понятия. Характеристика и своеобразие на предучилищното обучение

Предмет на обучението /дидактиката/ в детската градина е непосредственото усвояване на знания, умения и навици от детето в процес на двустранно педагогическо взаимодействие...
Изпратен от:
mbt_mail_bg
на 2013-10-20
Добавен в:
Теми
по Педагогика
Статистика:
769 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Препоръка от учител за студент
добавена от nanka18 19.07.2018
1
13
есе на тема-един ден от живота на детето в детската градина
добавена от vera-nasko.harizanovi 28.10.2017
3
58
Подобни материали
 

Методика на обучението по български език

17 юни 2008
·
1,043
·
22
·
5,149
·
1,282

МОБЕ е педагогическа наука, която се занимава с учебното съдържание, методи и похвати за преподаване в училище по предмета български език...
 

Методи и похвати на възпитание

10 сеп 2008
·
320
·
8
·
1,063
·
376

1. Същност, функции, свойства и признаци за класификация на методите за възпитание.
 

Методика на обучението по български език

10 окт 2008
·
87
·
2
·
256
·
81
·
1

Тема 4.Методическа система.Компоненти Компонентите на методическата с-ма са цели на обучението по РЕ, учебно съдържание, принципи на обучение, методи и похвати, форми на организация на уч. процес...
 

Програми за възпитателна работа в детската градина

25 мар 2008
·
423
·
17
·
2,365
·
478

Целевата структура на детската градина включва шестте основни групи задачи на възпитателното взаимодействие... Андерсън очертава ясно доминативин и интергративен възпитателен стил...
 

Методи на възпитание

21 окт 2008
·
765
·
11
·
1,242
·
725
·
1

Методи на възпитание – начини и способи за въздействие от страна на педагога върху личността на възпитаника с цел формиране или промяна на определени възгледи, убеждения, чувства, потребности, вид поведение /действия, постъпки/, ценностни ориентации...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - III-та част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
51
14.08.2019
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
175
1
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Обучението в детската градина. Теоретични основи, основни понятия. Характеристика и своеобразие на предучилищното обучение

Материал № 1029607, от 20 окт 2013
Свален: 769 пъти
Прегледан: 983 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 19
Брой думи: 5,100
Брой символи: 34,847

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обучението в детската градина. Теоретични основ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
463

Дияна Тонева Якова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  6 години
499

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения