Големина на текста:
Съдържание
1. Организационна структура на фирмата…………………... 2 стр.
1.1. Регистрация на фирмата……………………………… 2 стр.
1.2. История и седалище на фирмата……………………. 2 стр.
1.3. Пазари………………………………………………… 2 стр.
1.4. Мисия…………………………………………………. 2 стр.
1.5. Визия………………………………………………….. 2 стр.
1.6. Ценности………………………………………………. 2 стр.
1.7. Основна цел…………………………………………… 3 стр.
2. Основна дейност на фирмата……………………………… 4 стр.
2.1. Организация на фирмата……………………………. 4 стр.
2.2. Групи стоки…………………………………………… 5 стр.
2.3. Анализ на финансовите отчети и финансовото
състояние на фирмата
……………………………………………………………. 5 стр.
2.4. Парични единици в чуждестранна валута………… 6 стр.
2.5. Финансови и нефинансови активи………………….. 6 стр.
2.6.Управление на разходите, приходите, печалбата и
рентабилността………………………………………………... 6 стр.
3. Стратегия за бъдещо развитие……………………………. 7 стр.
4. Описание на отдела, в който е работил студента и заеманата
длъжност ……………………………………………………… 7 стр.
5. Изводи и заключения за заеманата длъжност……………… 9 стр.
6. Лични впечатления от практическото обучение………… 11 стр.
7. Литература…………………………………………………. 13 стр.
Въведение
В настоящия отчет са изложени резултатите от проведеното от
мен практическо обучение през юли- август 2013г. във фирма
“МОНЕК- ЮГ” АД гр. Кърджали. Разработката на текста засяга няколко
проблема от плана - по 1 тема- Анализ на организационната структура на
фирмата, по 5 тема- Управление на разходите, приходите, печалбата и
рентабилността и по 7 тема- Анализ на финансовите отчети и финансовото
състояние на фирма.
1. Организационна структура на фирмата
1
1.1. Регистрация на фирмата.
“МОНЕК- ЮГ” АД гр. Кърджали е частна фирма с повече от 47-
годишен опит в производството на минно и металургично оборудване.
Днес, с квалифициран персонал от 350 човека, тя е водещ производител в
България на специализирано минно и флотационно оборудване. От
началото на 2001 година “МОНЕК- ЮГ” АД е сертифициран по ISO
9001/2000. Всички продукти са придружени със Сертификат за движение
EUR1, освобождаващ при внос в страните от Европейския съюз и CEFTA
стоките от мита.
1.2. История и седалище на фирмата.
“МОНЕК- ЮГ” АД, е образувано като самостоятелно предприятие през
1954 в гр.Кърджали с предмет на дейност: производство на минно-
обогатително и металургично оборудване, минно-пробивен инструмент,
резервни части, каучукови изделия, ремонт и свързаните с това
инженерингови дейности.
1.3.Пазари
Клиенти на фирма “МОНЕК- ЮГ” АД, гр. Кърджали са основно
компании, свързани с областта на мини, кариери, флотация, тунелно
строителство и инженерингова дейност. Тя изнася 60% от продукцията си в
Европа, а основните й клиенти са главно фирми от Германия, Австрия,
Русия, Турция, Казахстан, Македония и Сърбия.
1.4.Мисия
Мисията на фирмата е да развива и опазва благоприятна обществена и
бизнес среда, в сферата на миннодобивната промишленост.
1.5.Визия
Лоялност, коректност и точност са принципите на работа, които
„МОНЕК - ЮГ” АД, гр. Кърджали предлага на своите традиционни и
потенциални клиенти и партньори, чрез ежедневната работа на
мотивирания и професионално обучен екип на дружеството.
Да бъдат близо до клиента:
„МОНЕК - ЮГ” АД, гр. Кърджали се стреми да изгражда и подържа
отношения с клиентите си на базата на доверие, постоянен диалог и
прозрачност в съвместните взаимоотношения.
Да бъдат социално отговорна компания:
Като социално отговорна компания „МОНЕК - ЮГ” АД, гр. Кърджали,
се стреми да бъдем неразделна част от гражданското общество, като
подкрепя разнообразни инициативи. Социалната отговорност към
обществото е залегнала в бизнес стратегията на дружеството.
1.6.Ценности
„МОНЕК - ЮГ” АД, гр. Кърджали има ясно дефинирани ценности,
който са в основата на фирмената идентичност и взаимоотношенията с
2
партньори, клиенти и служители. Ценностите чертаят пътя за успешна
реализация на мисията на дружеството и изграждането на пълноценна
визия.
Доверие и уважение
Дългогодишният й авторитет се гради на доверие и уважение към
клиентите и партньорите, с които работи.
Откритост, честност и почтеност
Изгражда и поддържа открити и честни отношения с всички свои
партньори и служители.
Почтеността стои в основата на работа на “МОНЕК- ЮГ” АД, гр.
Кърджали.
Етиката и почтеността са в основата на всяко едно нейно действие.
Във фирмата ще срещнат отзивчивост, компетентност и положително
отношение към всеки.
Партньорство и развитие
Успехът на фирмата е свързан с успеха на техните клиенти и партньори.
Основен фирмен приоритет е предоставяните изделия, продукти и
услуги да отговарят на всички изисквания на клиента.
Качество и нововъведения
Качеството и нововъведенията са основни приоритети на “МОНЕК-
ЮГ” АД, гр. Кърджали. Непрекъснато инвестират в развитието на
служителите си и в качеството на изделията, продуктите и услугите, които
предлагат, за да постигнат възможно най-високи резултати в сферата на
миннодобивната промишленост.
1.7.Основна цел
Основната цел на фирмата е да задоволи нейните клиенти с пълна гама
продукти и услуги. Така се стремят да бъдат възможно най-гъвкави и
конкурентноспособни и да изпълняват точно изискванията на клиентите.
Ето защо ориентират техните продукти към всяко специфично
производство, в зависимост от производствените условия и околната среда.
Чрез постигане на основната цел - непрекъснато подобряване на
дейността на дружеството и задоволяване потребностите на клиентите,
фирмата гарантира постигането и на допълнителните цели, които са си
поставили:
сключване на договори с нови клиенти на територията на страната и
в чужбина;
активизиране на маркетинговата и рекламна дейност;
разширяване и модернизиране на производствената база;
повишаване на квалификацията на персонала;
непрекъснато подобряване на ефективността на системата за
управление на качеството;
минимизиране на грешки и предотвратяване на тяхната
повторяемост, с помощта на Системата за управление на качеството.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2020 в 18:08 студент на 27 години от Варна - Медицински колеж към МУ Варна, факулетет - копеж, специалност - Медицински лаборант, випуск 2014
22 май 2020 в 14:11 ученик на 23 години от Монтана - ФСГ "Васил Левски", випуск 2016
20 май 2020 в 21:04 студентка на 22 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - всички, випуск 2019
19 май 2020 в 10:09 потребител
20 апр 2020 в 10:17 потребител
14 яну 2020 в 08:57 студентка на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Недвижими имоти и инвестиции, випуск 2020
27 сеп 2019 в 13:13 ученик от Бургас - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
21 сеп 2019 в 11:46 в момента не учи на 22 години от Плевен
14 сеп 2019 в 15:34 ученичка на 23 години от Бургас - Търговска гимназия, випуск 2016
28 авг 2019 в 13:52 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Управление на разходите във фирма „Вит 2000” оод

13 окт 2010
·
317
·
25
·
805
·
438

Курсова Работа По Управление На Разходите На Тема: Управление На Разходите Във Фирма „Вит 2000” Оод...
 

Система за управление на “ПроСофт”- АД

18 мар 2006
·
633
·
14
·
1,274
·
62

По своята същност процесът на управление се свежда до процес на въздействие на субекта върху обекта за постигане на предварително поставени цели
 

Финансово-стопански анализ на фирмата

05 яну 2007
·
2,213
·
2
·
512
·
241

Финансово-стопански анализ на фирмата. Методически положения...
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,586
·
3
·
617
·
589

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Описание на фирма"Мега-9" ООД

11 юли 2007
·
973
·
21
·
3,060
·
478
·
1

Анализ на стокооборота, рентабилност на собствения капитал, структура на капитала, капиталов механизъм, зависимост на фирмата от банката, покриване на краткосрочните задължения, ликвидност и платежоспособност, обращаемост на активите и на вземанията.
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
8
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Отчет за практическо обучение

Материал № 1027185, от 13 окт 2013
Свален: 104 пъти
Прегледан: 168 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 3,230
Брой символи: 20,676

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчет за практическо обучение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения