Големина на текста:
Ръководство     за     проектиране     и     изграждане      на      система     за     видеонаблюдение  
Това ръководство съдържа информация която ще Ви помогне при
проектирането на вашата система за видеонаблюдение, при избирането на
продуктите и компонентите за видеонаблюдение който най-добре отговарят на
Вашите изисквания за система за видеонаблюдение. Ще разберете как и по какъв
начин можете да оптимизирате инсталацията на система за видеонаблюдение
които ще ви спести време и пари.
Има много неща които трябва да се вземат предвид при правилно изготвяне
на проект за Видеонаблюдение не само разположението на камерите за
видеонаблюдение в изгражданата система. Професионалното видео-наблюдение
не е евтина за изграждане система. Това ръководство ще помогне на клиент
неразбиращ от системите за видеонаблюдение да прегледа и избере
необходимите му компоненти за видеонаблюдение като камерата и системата за
записване на видеосигналите (DVR система). Това ръководство ще помогне на вас
и вашите приятели също и да разберете какви са изискванията за изграждането
на система за видеонаблюдение.
Първата задача в един успешен проект за система за видеонаблюдение е да
очертае основните Ви цели като:
Колко камери за видеонаблюдение са необходими?
Кои са ключовите места които трябва да се наблюдават от камерите (критичните
точки, сцени в обекта)?
Какви са изискванията за записите направени от системата за
видеонаблюдение?
Какви са условията за осветяване на всяко място където ще се монтира камера
за видеонаблюдение?
Къде ще е нужно видеонаблюдение на живо или втори монитор за
видеонаблюдение?
Колко време ти трябва да се съхраняват видео файлове в системата за
видеонаблюдение?
Камери:
Съществуват много видове камери, които трябва да бъдат избрани на базата на
сцената която ще вижда камерата (FoV Field of View(s)), осветлението,
местоположението на камерата спрямо светлината. Не съществува понятие от
сортаедна камера която се вмества във всеки проект за видеонаблюдение“.
Важно е да се отбележи за камерите за видеонаблюдение е че, местоположението
на всяка камера трябва да се огледа обстойно, дори да се из тества с мобилна
камера за да се избере най-подходящото място.
При изборът на камера трябва да се отговори на следните въпроси:
Закрито или открито е мястото където се монтира (външна или вътрешна камера
трябва да се избере)?
Какви са условията за осветление (по време на деня и по време на нощта)?
Монтажното място с какъв достъп е (възможно ли всеки да достъпи камерата
лесно)?
Вътрешни Куполни камери (Indor Dome Camera)
Куполна камера за вътрешен монтаж се използва в 90% от общите вътрешни
приложения на системите за видеонаблюдение. Тя се предлага в различни
конфигурации, включително стандартни цветове, ден / нощ камери както и
куполна инфрачервена версия за нощно виждане. Тази камера за
видеонаблюдение може да бъде монтирана както върху хоризонтална така и
върху вертикална площ, но типично за нея е монтаж на таван. Опциите за монтаж
на обектив върху куполна камера могат да ограничат употребата и в някои
системи за видеонаблюдение, като например сцена изискваща повече от 20 мм
обектив за видеонаблюдение. Куполните камери са основен избор в закрити
помещения.
Стандартна Камера (Box Camera)
Box камерата е стандартна камера, която може да бъде монтирана самостоятелно
или вградена в специален кожух за камера. Стандартната камера използва
отделни обективи за видеонаблюдениелещи които се завиват към предната част
на корпуса на камерата което предлага гъвкавост при различни изисквания от
страна на сцената която трябва да се наблюдава. Тази камера се продава без
обективи точно по тази причина за да може само чрез смяна на обектив, камерата
да може да се използва за различни сцени на изглед. Едните видове обектив
поддържащи авто-ирис имат един кабел който се свързва към камерата за контрол
на ириса необходим в различни светлинни условия.
Външна куполн a камер a (Outdoor Dome Camera)
Тези камери за видеонаблюдение обикновено са монтирани в твърди корпуси
наричащи се вандалоустойчиви корпуси, които предлагат същата гъвкавост в
различните видеове обективи монтирани в корпуса. Нощни куполни камери за
открито често се срещат при системите за видеонаблюдение които имат входни и
изходни пунктове с ограничено осветление през нощта.
Ден/Нощ камера или камера с променлива светлочувствителност
Ден/Нощ камерата е един добър избор при изграждане на система за
видеонаблюдение за слабо осветени условия в наблюдаваната зона. Видео
сигналът от камерата е със стандартни цветове през деня а при намаляване на
осветеността чрез датчик в камерата се превключва на черно бял видеосигнал
което спомага за нощното виждане. По този начин камерата за нощно
видеонаблюдение е в постоянна готовност да превключи в нощен режим.
Инфрачервена камера за нощно виждане
Когато условията на сцената за наблюдение са много тъмни до пълен мрак
инфрачервената камера осигурява видимост чрез вграденото в нея инфрачервено
осветление, което позволява системата за видеонаблюдение да вижда сцената
дори на пълен мрак в района. Teзи IR светодиоди автоматично осветяват когато
камерата премине към режим на ниска осветеност. При тези камери
видеосигналът на тъмно също е черно-бял заради ниските нива на осветеност.
PTZ камера (Pan Tilt Zoom camera)
PTZ е съкращение от Pan-Tilt-Zoom или Panning – Tilting – Zooming. В неточен превод
може да се напише като Въртене-Накланяне-Увеличаване. PTZ камерата може да
се върти по всички оси както и да приближава изображението от сцената. Този
вид камера дава възможност да виждате във всички посоки, а чрез вграденото
оптично приближение ще можете и да се приближавате до обектите които
наблюдавате. PTZ камерите могат да работят както като стандартни камери така и
като камери за видеонаблюдение поддържащи режим ден/нощ. От няколко години
насам има вече и модели на PTZ камери в които са вградени IR осветители и тази
комбинация се нарича PTZ IR камери за нощно виждане. Движението може да се
контролира по много начини като например ръчно чрез използване на специален
контролер или чрез команди изпращани чрез DVR, PC или друго устройство по RS-
485/RS-422 шина. Чрез вградена функция в DVR системата за видеонаблюдение
оператора може да настрои PTZ камерата автоматично да си сменя различни
сцени като се върти през определен интервал, но когато той пожелае може да
поеме контрола и да я насочи към сцената която иска да наблюдава. Някои
софтуери за управление не PTZ камери позволяват пускането на опция която
включва автоматично проследяване на движещите се обекти в сцената, или
динамично следене на определени области от сцената на видеонаблюдение която
вижда камерата.
Условия и факти за камерата за видеонаблюдение които трябва да се спазват при
изграждане на система за видеонаблюдение:
Ако купите камера за 200 лв, Вие ще инвестирате тези 200 лв във вашите очи, не
пренебрегвайте този факт.
• 480 TVL трябва да е минималното изискване за всеки професионален проект за
видеонаблюдение.
Разположението на камерата и изборът на правилните обективи са ключови за
качеството на системата за видеонаблюдение.
Камерите обичат светлината, но крадците мразят светлината! Добавяйте
осветление където и когато е възможно около сцената която вижда камерата за
видеонаблюдение.
Защита на камерата за видеонаблюдение
Стандартните камери могат да бъдат монтирани в най-различни кожуси за камери.
Кожусите за външно монтиране в студени климатични условия трябва да имат
вграден нагревател / вентилатор който да пази от замръзване и формиране на
конденз върху обектива и тялото на камерата. Тези нагреватели и вентилатори
вградени в кожусите за камери най-често се захранват с 24V постоянно
напрежение и следва да бъдат взети под внимание при избора на захранване за
системата за видеонаблюдение.
Местоположение на камерата
Мястото за монтаж на камерата за видеонаблюдение е от решаващо значение за
изграждане на добра система за видеонаблюдение. Камерите трябва да се
монтират възможно по-близо до сцената която ще се наблюдава защото по
близкото разстояние дава възможност за по-добро идентифициране на обектите
от сцената. Изборът и на правилен обектив в зависимост от местоположението на
камерата и наблюдаваната сцена е от съществено значение за качеството на
картината която ще вижда системата за видеонаблюдение.
Цифрови видео рекордери
DVR системите са важна и неделима част от всеки проект за видеонаблюдение.
Видео резолюцията става все по голяма, скоростите за записване се увеличават с
всеки нов модел излязъл на пазара, а видео компресията все повече намалява
размера на видео файловете. Дисков капацитет в “TB” се използва вече в много
системи за видеонаблюдение. Мрежовите функции или дистанционен мониторинг
на видеозаписите е стандарт във всички професионални видеорекордери на
пазара от 2006 г. А разпространението на видео клипове в локални мрежи, WAN
мрежи, както и в Интернет дават на DVR системите нов пазар извън сферата на
видео сигурността. Тези нови разработки са известни като Бизнес системи за
мониторинг които позволяват управление на мониторинга в определени ключови
сфери на бизнеса 24 часа на ден. Така цифровите видео рекордери от просто
средство за увеличаване на сигурността се превръщат в инструмент за
управление на бизнеса с възможност за дистанционно наблюдение от всяка точка
на света. DVR системите се делят на два класа които са компютърно базирани
видеорекордери и стандартни цифрови видеорекордери, като изборът коя от
системите да се избере при проектиране и изграждане на система за
видеонаблюдение е доста обширна тема.
DVR платка или Видеорекордер ?
Един от най-надеждните високо технологични системи за сигурност и охрана е
видеонаблюдението на дома, офиса, предприятието, хотела, магазина и т.н. Тази
система за видеонаблюдение позволява собственика да наблюдава всичко
каквото се случва в близост до камерата която е монтирана на охраняваното
място. Изображенията се предават на набор от монитори в неговия дом или офис,
където той може да гледа какво се случва в безопасност.
На пазара се предлагат монитори които са специално направени за системи за
видеонаблюдение, но много нашите клиенти избират да използват своите
компютри с монитори или телевизори, като монитор за видеонаблюдение. За да се
реализира тази функционалност компютъра с мониторът да се превърнат в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение

Този материал съдържа информация която ще Ви помогне при проектирането на вашата система за видеонаблюдение, при избирането на продуктите и компонентите за видеонаблюдение който най-добре отговарят на Вашите изисквания за система за видеонаблюдение...
Изпратен от:
Миро Митев
на 2013-10-12
Добавен в:
Общи материали
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
133 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Цифрови камери


Характеристики на цифровите камери и блокова схема...
 

Инструменти за наблюдение, управление и отсраняване на неизправности


Инструменти за наблюдение, управление и отсраняване на неизправности. Анализиране и оптимизиране на мрежата
 

Компютърни устройства


Устройства в компютър, които въвеждат в запомнящото устройство данните, които ще бъдат обработвани, и програмата за тяхната обработка.
 

Монитор


Монитор (или още дисплей, екран) e устройство за изобразяване на информация във визуален или тактилен вид. Повечето монитори доскоро имаха катодно-лъчева тръба и формата на голяма кутия с екран, ...
 

Структура на операционната система


Съществуват различни типове ОС. Работата на една ОС може да се охарактеризира по следния начин: Процеси се създават, променят състоянието си и се унищожават. По време на съществуването си процесите обикновено имат нужда от общуване...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
44
1
1 мин
20.08.2013
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
50
1
2 мин
19.09.2013
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение

Материал № 1026839, от 12 окт 2013
Свален: 133 пъти
Прегледан: 147 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 3,201
Брой символи: 19,165

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проектиране и изграждане на система за видеонаб ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
137 32

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
334 76

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения