Големина на текста:
РЕФЕРАТ
Международно Публично Право
ТЕМА:
НАТО-СЪЗДАВАНЕ,СТРУКТУРА,РОЛЯ И
ОПЕРАЦИИ.СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДУГИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗГОТВИЛ:
Организацията на северноатлантическия договор (НАТО) е учредена на 4 април
1949 г. във Вашингтон с подписването на Северноатлантическия договор. Страни
по договора са десет европейски държави (Белгия, Великобритания, Дания,
Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Франция и Холандия) и две
северноамерикански (Канада и САЩ),поели задължение за взаимна отбрана. До
края на Студената война към тях се присъединяват още четири държави - през 1952
г. Гърция и Турция, през 1955 г. Федерална република Германия Подписвайки
договора, те се ангажираха взаимно да гарантират свободата и сигурността си с
политически и военни средства. Приобщавайки Северна Америка към отбраната на
Западна Европа, НАТО демонстрира, че всеки опит за политически или военен
натиск над Западна Европа е обречен на провал. Благодарение на НАТО Западна
Европа и Северна Америка не само съвместно гарантираха своята независимост, но
и достигнаха до безпрецедентно ниво на стабилност. Тази стабилност бе в основата
на европейското икономическо сътрудничество и интеграция. В началото на 90-те
години тя допринесе за края на Студената война и преодоляване на разделението на
Европа.
Сам по себе си Северноатлантическият договор представлява един документ, който
съответства на духа на Устава на ООН, като легитимността му също се основава на
този Устав. Според договора държавите-членки се задължават да поддържат и
развиват индивидуалните и колективните си отбранителни способности, което
създава основа за колективно планиране на отбраната. Друг член от договора
предоставя рамката за консултации между държавите-членки, когато някоя от тях
смята, че съществува риск за сигурността й. Именно този член изтъква
фундаменталното значение на широкообхватните консултации в рамките на Съюза
и се обяснява защо той предприема нови мисии за засилване на сигурността в
евроатлантическата зона като цяло.
Друг член на договора –Член 5– се отнася до правото на колективна отбрана,
заложено в Устава на ООН. В него се заявява, че въоръжено нападение срещу един
или повече членове на НАТО ще се смята за нападение срещу всичките членове на
Съюза.
Приемането на нови членове на Съюза се урежда в Член 10 от договора, който
постановява, че други европейски държави, които подкрепят принципите на
договора и допринасят за сигурността в евроатлантическата зона, могат да бъдат
поканени да се присъединят. След неотдавнашното присъединяване на Полша,
Унгария и Чехия лидерите на Съюза отбелязаха, че вратата остава отворена и за
други страни.
Според други членове на договора всяка държава-членка се задължава да допринася
за развитието на мирни и приятелски международни отношения по различни
пътища, включително и чрез укрепване на свободните си институции и създаване на
условия за стабилност и благосъстояние. Договорът предвижда усилия за
премахване на конфликтите в международната икономическа политика на страните-
членки и насърчаване на сътрудничеството между тях.
Днес НАТО не е само съюз за колективна отбрана, а общност на споделените
ценности на демокрацията, зачитането на човешките права и върховенството на
закона, която предоставя жизненоважното трансатлантическо измерение на
усилията за справяне със съвременните предизвикателства пред сигурността.
2
Въпреки прогнозите, Алиансът не само надживя края на Студената война, но и се
наложи като най-ефективната съвременна организация в сферата на сигурността,
чийто членски състав и кръг от партньори постоянно се разширяват.
Страни членки на НАТО днес са 26 държави. През 1999 г. към Алианса се
присъединиха Чешката Република, Полша и Унгария, а през 2004 г. - България,
Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Същевременно, вратите на
НАТО остават отворени за бъдещи нови членове.
Постоянно се разширява и кръгът от партньори на Алианса. На среща на върха на
НАТО през юни 2004 г. в Истанбул се взе решение за засилване на
сътрудничеството на НАТО със седемте средиземноморски страни участнички в
Средиземноморския диалог и лансира нова инициатива за сътрудничество с
държави от региона на т.нар. широк Близък изток – т.нар. Истанбулска инициатива
за сътрудничество.
Активно и във все по-широк кръг от области се развива и партньорството между
НАТО и Русия и НАТО и Украйна. За да изпълни основното си
предназначение,Съюзът осъществява следните задчи свързани със сигурността:
1.Осигурява здаължителната основа за една стъбилна среда на сигурност в Европа,
опираща се на укрепването на демократи4ните институции и обвързването с
принципите за мирно уреждане на споровете.НАТО се стреми да създаде среда, в
която нито една държава не би била в състояние да оказва натиск или да отправя
заплахи срещу която и да било европейска страна.
2.По силата на Член 4 от Северноатлантическия договор Съюзът играе ролята на
трансатлантически форум за консултации между страните –членки по всички
въпроси, засягащи техните жизнени интерсе, включително по различни
обстоятелства и събития,които могат да създадат риск за сигурността им.
3.Възпира и осигурява защита срещу всякакви форми на агресия срещу територията
на която и да е страна-членка на НАТО.
4.Укрепва сигурността и стъбилността,като развива тряйно и активно
сътрудничество с всички свои партньори чрез Партньорство за мир и
Евроатлантическия съвет за партньорство,както и чрез консултации,
сътрудничество и партнцорство с Русия и Украйна.
5.Допринася за по добро разбиране на факторите, определящи международната
сигурност, и на целите на сътрудничество в тази област, като осъществява активни
информационни програми в страните-членки и страните-партньори, а също так аи
други инициативи, например Средиземномрския диалог.
Създадените в рамките на НАТО структури позволяват на страните-членки да
координират своята политика по осъществяването на тези взаимнодопълващи се
задачи.
СТРУКТУРА НА НАТО
НАТО е междуправителствена организация. Той е съюз на суверенни държави,
обединени в името на сигурността и общите ценности, които споделят. Решенията
се взимат с консенсус.
Главната квартира (ГК) на НАТО се намира в Брюксел. Тя е постоянното
седалище на Северноатлантическия съвет. В нея се намират националните
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 май 2019 в 22:35 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Политическа икономия, випуск 2018
24 апр 2019 в 10:09 ученик на 20 години от Троян - СОУ "Свети Климент Охридски", випуск 2018
05 мар 2019 в 23:10 потребител
31 яну 2019 в 16:43 ученичка на 25 години
11 яну 2019 в 20:41 студент на 27 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
27 дек 2018 в 14:34 студентка на 46 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Европеистика, випуск 2019
09 дек 2018 в 18:40 студент на 34 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Общовойскови, специалност - Национална и регионална сигурност, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Право на собственост

16 яну 2008
·
269
·
16
·
5,054
·
172

Какво представляват правата на собственост? Какво прави тези права по-силни или по-слаби?
 

Видове право на собственост

21 юли 2008
·
337
·
4
·
1,082
·
137

Нормативната уредба на правото на държавна собственост се разграничава на основна, обща и специална. Основната нормативна уредба се съдържа в ЗДС и ППЗДС. Общата нормативна уредба се съдържа в ЗС, а специалната - в специални закони...
 

Лекции по международно частно право

11 юни 2009
·
396
·
37
·
12,737
·
207

Понятие и обща характеристика на международното частно право – предмет, функция, съотношение с други правни отрасли, система...
 

Международно частно право

04 дек 2008
·
314
·
51
·
17,840
·
168
·
1

Международният елемент може да възникне едновременно с възникване на правоотношението и това е най-честата хипотеза. Може обаче международния елемент да се появи по-късно (напр. по-късно)...
 

Източниците на Европейското право

05 дек 2007
·
444
·
11
·
3,493
·
83

Правото на Европейския съюз (ЕС) възниква през 50-те години на ХХ век, когато шест европейски държави (Франция, Германия, Италия, Люксембург, Белгия и Холандия) сключват последователно договори за създаването на общности, чиято цел е чисто икономическа.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за кандидат-студенти по магистърска програма в УНСС
ЕПИ тест по Право за Студенти от 5 курс
Въпроси по Право за кандидат-студенти за магистърска програма в УНСС, 29 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
29
15
1
6 мин
27.10.2016
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
45
1
2 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

НАТО-създаване ,структура ,роля и операции, сътрудничество

Материал № 10257, от 26 ное 2006
Свален: 2,109 пъти
Прегледан: 700 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 1,902
Брой символи: 16,974

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "НАТО-създаване ,структура ,роля и операции, сът ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения