Големина на текста:
Изпитна тема: 12. Застраховане.
План-тезис: Същност на застраховането. Риск и рискова
политика. Видове застраховане. Застрахователен договор -
определение, клаузи, права и задължения на страните по
договора.
Приложна задача: Работа с договор за застраховане.
Критерии за оценяванеМаксимален
брой точки
Дефинира същността на застраховането и рисковата
политика.
10
Обяснява видовете застраховане.
20
Възпроизвежда механизма на сключване на
застрахователен договор
10
Диференцира правата и задълженията на страните
по договора.
10
Приложна задача
10
Общ брой точки60
Същност на застраховането
Застраховането е една от древните икономически категории. Тя има ярко
изразено обществено предназначение - възмездяване на вредите при
настъпване на опасностите, съпътстващи човешкото общество.
Застраховането на стоки по време на превоз по суша и море, развито във
Финикия, Гърция и Рим се смята за родоначалник на застраховането въобще.
Развитието на търговията в градовете - републики Венеция, Генуа, Флоренция
през ранното Средновековие върви ръка за ръка с укрепване на застраховането.
Днес понятието застраховане се приема като инструмент за защита на
имуществените интереси на физически и юридически лица.
Застраховането е бизнес, чието развитие зависи в огромна степен от
общото състояние на националната икономика и в частност, от развитието на
финансовата й сфера.
Риск и рискова политика
Рискът е синоним на думата опасност.
Всеки човек е заплашен от множество опасности:
- опасност от злополука;
- опасност от заболявания;
- опасност от пожар;
- опасност от кражба чрез взлом и вандализъм.
1
В застраховането рискът е възможност за настъпване на определено
събитие, което причинява вреда на застрахованите. Всеки човек и всяко
предприятие се опитват да се защитят от тези рискове. Мерките , които
служат за предпазване от рискове, наричаме рискова политика.
Предотвратяване и намаляване на риска. В известни граници всеки
може да избегне или да намали риска. Предприемачът например може да
осигури безопасни работни места, противопожарни инсталации,
профилактични прегледи срещу заболявания и др.
Разделяне и изравняване на риска. В стопанската сфера рискът може да
бъде разделен или изравнен.
Прехвърляне на риска. В много случаи е възможно рискът да се
прехвърли върху договорния партньор.
Предварително финансово осигуряване. В някои случаи е възможно
предварително да заделим средства за покриване щетите от риска. Спестявания
за случаи на болести, пожар,наводнения и др. Натрупване на резерви в
предприятията.
Рискова политика и застраховане
Застраховането е дейност по набиране, управление и разходване на
средства, предназначени за изплащане на обезщетения и на други парични суми
при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или
закон, и се осъществява чрез сключване на застрахователен договор.
Застраховането се реализира на базата на парични вноски от множество
хора, които се разпределят между пострадалите.
„Рискът“ е основно понятие в застраховането, което включва
несигурността относно настъпването му в бъдеще и факта, че изходът или
развитието на дадена ситуация може да ни постави в по-неблагоприятно
положение от това, в което се намираме.
Една от мерките на всяко физическо или юридическо лице би била
прехвърляне на риска на застрахователя. Това е възможно, защото
застрахователите изравняват (разпределят) риска вътре и извън
застрахователната съвкупност.
Разпределение на риска в съвкупността.
Принципите на разпределяне на риска в застрахователната съвкупност са
следните.
- Увеличаване на застрахованите обекти. Това предполага, че в
застрахователната съвкупност ще се включат обекти с благоприятно развитие
на риска и обекти с неблагоприятно развитие на риска. Малката
застрахователна съвкупност крие опасност рискът да настъпи почти върху
всички обекти.
- Териториално разпределение на обектите. Това означава застрахованите
обекти да са разположени така, че да не са изложени едновременно на
действието на едно случайно събитие.
2
- Образуване на хомогенни застрахователни съвкупности. Това означава,
че в застрахователната съвкупност трябва да попадат и обекти в вероятност за
по-малки загуби.
- Изравняване по същество. Застрахователят практикува повече от един
вид застраховка. В застраховането е в сила принципът, че всеки вид
застраховка трябва да се самоиздържа, да понася загубите си.
- Изравняване на риска в времето. Финансовият резултат на
застрахователя в края на годината може да бъде положителен или отрицателен.
В един продължителен период от време ще се получи компенсиране на тези
резултати.
- Разпределяне на риска извън съвкупността на застрахователното
дружество. То се осъществява по два начина: хоризонтално и вертикално.
Хоризонтално (съзастраховане) - съзнателно поемане на отговорност
от няколко застрахователи за един и същ обект, по едно и също време, срещу
един и същи риск като всеки застраховател отговаря за поета част от
застраховката.
Вертикално (презастраховане) - метод за вертикално изравняване на
риска. Презастраховането е дейност по поемане от презастраховател по
силата на презастрахователен договор на всички или на част от рисковете ,
покрити от застраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия и пряко
свързаните с това дейности.
Видове застраховане
Видове застраховане според начина на застраховане.
Задължително застраховане. Задължителни застраховки по Кодекса за
застраховането са :
„Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите“.
Обект на застраховане по задължителната застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност на
застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети
лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването или
използването на моторни превозни средства, за които застрахованите
отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на
държавата, в която е настъпила вредата.
Според Кодекса за застраховането лице, което не изпълни задължението
си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и
управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и
използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите се наказва.
При тази застраховка много често се използва системата Бонус –Малус.
Ако застрахователят не е платил по полица от предходната година, то в
следващата полица той може да намали премията с определен бонус или да
завиши премията за платени обезщетения през предходния период (малус)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Застраховане

План-тезис: Същност на застраховането. Риск и рискова политика. Видове застраховане. Застрахователен договор - определение, клаузи, права и задължения на страните по договора. Приложна задача: Работа с договор за застраховане...
Изпратен от:
Николета Атанасова
на 2013-10-01
Добавен в:
Теми
по Застрахователно дело
Статистика:
82 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
моля помогнете!!!!!!!
добавена от gergunica 20.11.2013
3
37
Подобни материали
 

Риск и рискова политика

01 май 2007
·
1,229
·
2
·
555
·
138

Застраховането възниква във връзка с това, че всички физически и юридически лица са заплашени от опасности...
 

Застрахователния договор

15 май 2008
·
261
·
4
·
719
·
99

Необходима предпоставка за сключването на такъв договор е наличието на застрахователен интерес, изразяващ правно отношение, в което се намира застрахованият с предмета на застраховка.
 

Застраховане имущество на фирма


Избор на зстрахователно дружество за застраховане имущество на фирма....
 

Застраховане

27 дек 2009
·
309
·
6
·
1,402
·
264
·

Темата съдържа: Същност на застраховането. Риск и рискова политика. Видове застраховане. Застрахователен договор-определение, клаузи, права и задължения на страните по договора...
 

Същност и определение на риска

05 яну 2008
·
629
·
4
·
459
·
148
·
1

Същност и определение на риска.Риск в личното застреховане са случаите,събитията при осъществяването на които се получава плащане от страна на застрахователя.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Застрахователни продукти
тематичен тест по Застрахователно дело за Студенти
Тест за проверка на основни знания за застрахователните продукти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
12
06.06.2019
Тест по рисково-базиран надзор в застраховането за 1-ви курс
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти дистанционна форма на обучение по Застрахователно дело, времево е определен за 20 минути. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20 минути
12
6
1
3 мин
22.08.2014
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застраховане

Материал № 1023926, от 01 окт 2013
Свален: 82 пъти
Прегледан: 119 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 2,558
Брой символи: 17,016

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застраховане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения