Големина на текста:
ДОГОВОР
ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Днес ……………..20… г. в гр. Генерал Тошево между
1.ЕТ „Добруджа експорт – Г. Балабанов”, гр. Генерал Тошево, ул. „Йордан Йовков” № 7,
ЕИК 124047276, представляван от …………..…………………………………………………………..
………………………………………………………….като НАЕМАТЕЛ от една страна и от друга
2. …………………………………………………………………………………………………..
от (гр/с) …………………………………………………………, ЕГН ……………...………………….,
(адрес) ………………………………..…………………………………………..…………, наричан за
кратко НАЕМОДАТЕЛ, се сключи настоящия договор при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно ползване собствената си
земя, находяща се както следва:
Имот №МасивПарцелПлощ (дка)Землище
Чл.2. Договорът се сключва за срок от 1 (една) стопанска година, 20…..../ 20…..г.
Чл.3. (1) Възнаграждението на НАЕМОДАТЕЛЯ е в размер на 35% (тридесет и пет процента)
от паричната стойност на продукцията
(2) Възнаграждението за стопанската година се дължи след изтичането й и след
реализация на продукцията, но не по-късно от три месеца от края на стопанската година.
Чл.4. При липса на добив в резултат на продължително засушаване рента не се дължи.
Чл.5. В случай, че през периода на действие на този договор се сключи договор за аренда на
описаната в чл.1 земя между същите страни, настоящия договор се обезсилва автоматично.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА
Чл.6. Права и задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ:
(1) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде на НАЕМАТЕЛЯ земеделските земи,
описани в чл.1 от настоящия договор в състояние, което позволява използването им за
производство на селскостопанска продукция.
(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението при условията на
настоящия договор.
Чл.7. Права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ:
(1) Да приеме от НАЕМОДАТЕЛЯ предоставената земеделска земя, описана в чл. 1 от
настоящия договор.
(2) Да използва наетата земя само за производство на селскостопанска продукция като
полага постоянни грижи за запазване и увеличаване на почвеното плодородие.
(3) Да изпълнява задълженията си по плащане на възнаграждението съгласно условията
на този договор.
(4) НАЕМАТЕЛЯТ е собственик на продукцията, произведена от наетата земя и има
право свободно да се разпорежда с нея.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
НАЕМОДАТЕЛ:…………………….. НАЕМАТЕЛ:……………….

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юли 2021 в 17:38 потребител
24 юли 2021 в 22:04 студентка от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж"
24 юли 2021 в 18:15 потребител на 39 години
23 юли 2021 в 13:45 студент на 30 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Хидротехнически факултет, специалност - Хидротехническо строителство, випуск 2021
22 юли 2021 в 21:11 в момента не учи на 52 години
22 юли 2021 в 13:57 потребител
22 юли 2021 в 13:16 в момента не учи на 47 години
21 юли 2021 в 22:43 студентка на 34 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
21 юли 2021 в 16:52 студент на 43 години от Кюстендил - Международен славянски институт - филиал Кюстендил, факулетет - Бхахахаха, специалност - сдгдсг, випуск 2021
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Договор за наем на земеделска земя

Материал № 1020850, от 13 сеп 2013
Свален: 686 пъти
Прегледан: 811 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Автор: Елин Пелин
Тип: Договор
Брой страници: 1
Брой думи: 290
Брой символи: 1,698

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на земеделска земя"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала