Валя Русева
преподава по Химия
в град София
Големина на текста:
Съвременната цивилизация поставя пред природата проблем от изключителна важност –намаляването на водните
ресурси и тяхното замърсяване.Развитието на промишлените технологии и тяхните включени нови мощности прави
водата “ключов проблем” за съществуването и опазването на човечеството.
Използване на водата в промишлеността
Всеизвестно е какви големи количества вода се изполват при различните производствени процеси.Например за
производството на 1 тон чугун се използват 100 куб.м вода,за 1 тон захар-15 куб.м вода,за 1 тон синтетични влакна
-500 куб.м вода.По такъв начин човечеството, от една страна ,непрекъснато увеличава нуждите си от вода,а от друга –
тази вода поради замърсяването си вече е негодна за употре*а и крие сериозна опасност за флората и фауната на
водните басейни и за човека.
В редица държави замърсяването на водите взема застрашителни размери.Населението им ползва вода със
съмнително качество.В повечето случаи като водоизточници се използват реките и езерата,замърсени с отпадъчни
вещества.Специялистите считат ,че не е далеч мига ,когато водата ще стане по-скъпа от виното.Поради замърсяване
на водоизточниците например Холандия внася от Норвегия неограничени количества питейна вода и такава за битови
нужди.
Замърсяването на водите от промишлеността се дължи преди всичко на химичните вещества,които се използват или
получават в производството.Някои от тях притежават бактирицидни свойства и променят нормалната флора и фауна
на водоприемниците.По-голямата част от тези химически вещества са токсични и опасни за здравето на
човека/цианиди,арсен/.Бързите темпове на промишлено развитие , несмогването на достатъчен брой пречиствателни
съоръжения,лошата експлоатация на съществуващите такива,честите аварии в тях,липсата на обратни цикли за
използването на промишлените води –това са главните причини, които усилват замърсяването на водите.
Замърсяването на водите се дължи и на детергентите .През последните 30-40 години те представляват повече от 2/3 от
търсените миещи вещества.При получаване на хлор от синтезата на детергентите на нефт и на редица други продукти
се използва или освобождава живак,който се отнася във водоприемниците и се утаява на дъното им.Там под
действието на някои бактерии живака се превръща в разтворими живачни съединения,които по хранителната верига
достигат до рибите и ги отравят.Вредата от детергентите е голяма защото те преминават през пречиствателните
съоръжения бед изменение.Молекулите им не се поддават на въздействието на ензимите.Детергентите съдържат и
фосфати,затова когато попаднат във водоприемниците ,те стимулират растежа на водораслите.След загиването на
водораслите водните екосистеми се пресищат от оранганични вещества,които затлачват водните басейни и техния
кислороден баланс се нарушава.
По своите качества детергентите нямат големи преимущества пред сапуна.Даже за производството на сапун се
използват много по-достъпни и възобновяващи се ресурси,а освен в това в каналните води сапунът се разлага много
по-добре от бактериите.Но сапунът бе изместен от детергентите ,тъй като носят по-големи печалби на
производителите си.
Замърсяване на водоприемниците
Основни водоприемници на замърсените отпадъчни води от промишлеността са реките и езерата.Реките от своя
страна стават причина за замърсяване на морета и на Световния океан.Много реки са се превърнали в русла на мъртви
води и канали със заразени мръсни води,които създават условия за разпространението на епидемии.Такива води са
негодни не само за напояване ,но немогат да се използват за други цели.Застрашена е флората и фауната на
реките.Вредното въздействие на замърсените речни води пряко или косвено заплашва човека.
У нас има към 20 000 километра реки.От тях 15 000 км са замърсени главно от развитието на промишлеността.Водата
на тези реки е негодна за битови нужди и неблагоприятна за рибното стопанство.
Проведени комплексни изследвания на водите от реките Искър,Марица,Огоста,Янтра,Струма,Арда,Девня,Бели Лом
сочат,че те са силно замърсени главно в районите ,където промишлените предприятия изхвърлят непречистените си
води и в много случаи отпадни води.Известни са случаи на масово отравяне на рибата в промишлено замърсените
реки/Огоста,Чепеларе/.
Отпадъчните води могат да се задържат и в езерата.В доклад за състоянието на езерото Мичигън е отбелязано,че
водите му стават мъртви ,защото в него се оттичат каналите на 87 града и 118 промишлени предприятия.
У нас от замърсяване от заводите в Девня ,Белославското езеро загуби значението си за рибното
стопанство.Растителността наоколо е побеляла ,изсъхнала,а ниските храсти ,обличани от водата ,са вкаменени.
Естествените водоприемници на реките са моретата.Те приемат замърсените води на реките,в тях се изхвърлят
непосредствено битовите и отпадъчни води от хиляди промишлени предприятия и заводи,разположени в
пристанищните градове.
Нефтодобивната и нефтопреработвателната индустрия са серозен източник на замърсяване не само на атмосферния
въздух ,но и на моретата.Хиляди танкери пренасят нефт и нефтопродукти .Замърсяването настъпва главно при
изчистване на резервоарите и при миенето на танкерите.При често случващите се внезапни и непредвидими аварии на
танкерите в открито море нефта изтича направо в морето.Замърсените с нефт води пречат за проникването на
кислорода,с което се създава опасност за живота на организмите в морската вода.Нефтопродуктите се задържат под
люспите и в мускулатурата на рибите и застрашават хората,които ги консумират.Установено е,че нефтът съдържа и
канцерогенни вещества.Крайбрежните води на Черно море периодично се замърсяват с нефт и нефтопродукти от
наши и чужди танкери.
Замърсените от промишлеността води оказват своето токсично влияние върху живите организми.Животът в такива
води намалява силно,а в някои случаи се унищожава тотално заради нарушения кислороден режим.Поливните площи
и горите край отровение водоеми са застрашени от вредното въздействие на замърсените води.Установени са
1
необратими нарушения в генетичния апарат на някои растения и животни,ставащи жертва на вредното замърсяване.
В целия свят остро е поставен въпросът за опазване на водоизточниците от замърсяване и изчерпване.Бъдещето на
човечеството е поставено под въпрос по отношение на питейната вода.Чистата питейна вода ще бъде разменната
монета с висока номинална стойност за стоки,които в момента считаме за лукс.
Запазването на чистотата на водите и осигуряване на населението с чиста питейна вода е въпрос с важно
здравно,икономическо и социално значение за цялото човечество.
Замърсяване на водите от военната промишленост
В морските води често неразумно се изхвърлят продуктите на военната промишленост-бойни химични вещества.
През последните десетилетия радиацията доведе до серозно замърсяване на въздуха,почвата и водите на нашата
планета.При получаването на атомна енергия се отделят радиоактивни отпадъци,главно радиоактивни води,които
неразумно се изхвърлят в околната среда и я замърсяват.Рибите концентрират в телата си мед,олово и цинк,а
мекотелите и ракообразните-калций и сяра,които влизат в състава на радиоактивните отпадъци.Заразената с
радиоактивни отпадъци риба става опасна за консумация.Радиоактивното замърсяване на морските води става и при
аварии на атомни кораби и подводници.Примери за това могат да се изброят достатъчно.
Отстраняването на заплахите срещу живота на планетата Земя са свързани с опазването на чистотата на природата.
Проблема на цялото човечество може да бъде разрешен с една мащабна разумна политика за възстановяване на
екосистемите- за чисто небе,въздух и вода !
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екология на водите

Реферат за използването и замърсяването на водите.
Изпратен от:

на 2006-02-18
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
6,323 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
218
·
2
·
593
·
1,063

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
653
·
14
·
296
·
1,388
·
1
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
615
·
2
·
6
·
642
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
329
·
5
·
1,069
·
853
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
319
·
3
·
6,699
·
2
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Глобални екологични проблеми
тематичен тест по Екология за Студенти
Тест по екология. Съдържа 13 въпроса с по един верен отговор.
(Много лесен)
13
1
2 мин
15.10.2021
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
3 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Екология на водите

Материал № 102, от 18 фев 2006
Свален: 6,323 пъти
Прегледан: 247 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 2
Брой думи: 727
Брой символи: 6,321

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екология на водите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град София
с опит от  37 години
255 53

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
49 53

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения