Големина на текста:
ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременният етап на развитие на стопанските процеси в условията
на глобализация на производството и пазарите и водещата роля на
информационни технологии е белязан от непрекъсната динамика и промяна
в конюнктурата за развитие на бизнес-процесите. В условията на високо
конкурентна среда и ограничени пазарни дялове, времето за разработване на
нови продукти и тяхното въвеждане на пазара значително намалява. Това
изправя съвременния бизнес пред необходимостта от прилагане на нови
управленски подходи. Целта на тези подходи е да се отговори адекватно на
динамично променящата се околна среда и по този начин да се запазят и
разиграят конкурентните предимства.
Едно от основните средства за управление на промените е т. н.
подход на управление, базирано на проекти.
Все повече дейности се управляват като проекти. Това е продиктувано
както от голямата динамика в бизнеса през последните години, така и от
глобализацията и масовото навлизане на комуникационни и информационни
технологии. Управлението на проекти, доказало се в области като
инженеринг, строителство, развой, консултиране, се превърна в
задължителна рамка на управление и в сектори, където подобен подход беше
до скоро несвойствен. Така възможностите на тази вече зряла дисциплина и
практика да осигурява контрол върху финанси, задачи, ресурси,
информация, качество и риск, я наложиха във всички отрасли. Заедно с нея
се наложи и професията Ръководител на проект и съответните
професионални стандарти. Много държави в света въведоха законови
изисквания, свързвани със спазването на тези стандарти, както и на
прилагането на утвърдените методологии за управление на проекти.
Управлението на проекти става все повече необходимост, като
средство да се отговори на предизвикателствата на съвременната пазарна
конюнктура, които карат организациите във всички сектори на икономиката
1
да осъществяват сериозни промени - в планирането, производствените
технологии, информационните системи, пазарните методи, развитието на
персонала и др.
Днес управлението на проекти предполага използването на
структуриран подход и документирана методология. Това само по себе си
представлява сериозна промяна за всяка организация и води до формиране
на нова специфична организационна култура, която представлява
организационна иновация. Реализирането на ползите от приложението на
съвременните методи и подходи за управление на проекти зависи в най-
голяма степен от качествата и способностите на ръководителите и
участниците в проектните екипи. Изискванията към тях налагат те да
получат специална подготовка и обучение по управление на проекти.
Тезата на настоящата дипломна работа е да се изследват проектите
и проектните организации, техните характеристики, видове и обхват на
дейностите, а така също стиловете за управление на качеството в проектната
организация.
Обектът на изследването е одит на дейността по набиране на про-
ектни предложения, оценка и избор на проекти за финансиране на
Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода
от 01.10.2007 г. до 31.12.2008 г.
Предмет на изследването е одитът на проектни дейности.
Дипломната работа има за цел да разкрие съвременните тенденции и
преимущества на управлението на различни видове проектни органи-зации
на базата на нова организационна култура и нова организационна иновация.
2
ГЛАВА ПЪРВА. Характеристика на проекта
1. Дефиниране и същност на проектите
В литературата няма еднозначно определение на понятието проект,
различните формулировки се подчиняват на общи характеристики:
- „набор от определени цели, задачи и дейности,които се осъществяват
в рамките на определен срок”;
- „организирани дейности за постигане на определени цели в рамите
на определено време и ресурси”;
- „временна организация необходима за постигането на уникален,
предварително определен резултат за определено време, с ползване на
определени ресурси” и други.
Определенията за проектите са твърде разнообразни в зависимост от
акцента който се поставя върху една или друга тяхна страна, влияние
оказват и различните отправни точки на изследванията на отделните автори.
Проектът може да се дефинира като "организирано намерение,
целящо изпълняване на определени, нерутинни, неотменими задачи“.
Въпреки че проектите не се повтарят, те могат да отнемат значителен
обем от време и следва да се отчитат и управляват като отделни начинания.
Обща характеристика на проекта
Най общо може да се каже, че проектът е работа която трябва да се
свърши. Той има ясно определена крайна цел (начало и край). Проектите
имат за цел подобряване или подпомагане на дадена дейност.
Трябва да обърнем внимание и на това, коя дейност може де се нарече
проект. Проектите трябва да са носители на нещо ново за фирмата, което да
я доближава до постигане на поставените цели. Новото трябва да осигурява
оцеляване и фирмен успех, а освен това и просперитет в бъдеще. Обект на
проектите най-често са иновациите, които са свързани с промяната в
стопанската дейност.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Одит на проектни дейности

Управлението на проекти става все повече необходимост на съвременната пазарна конюнктура, които карат организациите във всички сектори на икономиката да осъществяват сериозни промени - в планирането, производствените технологии и др....
Изпратен от:
Людмил
на 2013-09-04
Добавен в:
Дипломни работи
по Одитинг
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Дипломни работи по Одитинг за Студенти несваляни с 20 - 1 страници Авторски от Студенти
 
Домашни по темата на материала
система за контрол на работното място
добавена от fantasmagor 27.10.2013
0
12
Възможности за развитие на технологията на одита
добавена от iordanka134 04.03.2017
1
7
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по одитинг
изходен тест по Одитинг за Студенти от 2 курс
Тест по одитинг. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
3 мин
18.07.2013
Тест по одит на финансовите отчети в нефинансовите предприятия за 4-ти курс
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 4 курс
Тестът е правен в началото на 2013г, в онлайн обучението на СА Д.А.Ценов. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
12
35
1
1 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Одит на проектни дейности

Материал № 1019083, от 04 сеп 2013
Свален: 0 пъти
Прегледан: 305 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 62
Брой думи: 12,631
Брой символи: 82,360
Цена: 100.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала