Големина на текста:
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР.
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
на основание чл. 53 от КСО
От ……………………………………….
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ: …………………..,
адрес за кореспонденция гр............., п.к. ............., адрес:
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон:
осигурен при осигурител (като самоосигуряващо се лице) в ......................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля, в качеството ми на ........................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете, считано от ...................г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ................. г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ..........г. Към датата,
от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението -......................... г., съм осигурен/а за общо заболяване и
майчинство - да/не (ненужното се зачертава) и имам 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо
заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
Към........................... г. придобивам изискуемия осигурителен се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане
на обезщетение)
3. Детето ,.......................................
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на..................... г., е живо и е .................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение.
6. Детето не се отглежда от лице, наето по програмата “В подкрепа на майчинството”.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето - не се отнася за лицата, при които е настанено дете по
този ред.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ, считано от ……………….. г.
10. През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като
самоосигуряващо се лице.
11.Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или
дядо)-отнася се за случаите, когато
майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167
КТ.
6.Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” за
настаняване на детето по реда на чл. 26 от ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство.
7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на
настойник.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Други документи.........................................................................................................................................
Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са
приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за
което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва
съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...................... г.
Подпис: ..........................
гр. (с.) ......................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпуска за отглеждане на дете, лицето е осигурено за общо заболяване и
майчинство - да/не; (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпуска, лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурено за
общо заболяване и майчинство - да/нe;(ненужното се зачертава).
3. Към г. лицето придобива изискуемия се осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).
Дата ....................... г.
гр. (с.) ....................
........................................., Управител
........................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Забележка: За периода от 01.07.2004 г. до 31.12.2008 г. включително за придобиване право на парично
обезщетение се изисква 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Заявление-декларация

Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО...
Изпратен от:
Диляна Трайкова
на 2013-08-20
Добавен в:
Документи
по Социална политика
Статистика:
4 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Документи по Социална политика несваляни с 2 страници от Родители
 
Подобни материали
 

Задължението за съдействие по смисъла на "Закона за закрила на детето"

19 мар 2008
·
280
·
5
·
655
·
176

Казусът e по специалност "Социални дейности" - студенти 1-ви курс.
 

Осигурителни плащания

03 мар 2006
·
1,147
·
8
·
2,006
·
148

Проблемите на социалната политика, социалната сигурност, социалното осигуряване и други социални дейности винаги са представлявали интерес на науката и практиката.
 

Социални помощи

24 яну 2008
·
319
·
10
·
1,706
·
196

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства...
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
1 мин
17.10.2013
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Заявление-декларация

Материал № 1017749, от 20 авг 2013
Свален: 4 пъти
Прегледан: 23 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Документ
Брой страници: 2
Брой думи: 670
Брой символи: 3,719

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заявление-декларация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала