Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА РАБОТНО МЯСТО
Днес ..................... г. в гр. София, на основание чл. 228-239 от ЗЗД между:
1. “......................” ООД, гр. ..................., вписано в Агенция по вписванията – Търговски
регистър с ЕИК .........................., представлявано от управителя ............................., наричан за
краткост НАЕМОДАТЕЛ от една страна, а от друга:
2. “......................” ООД, гр. ..................., вписано в Агенция по вписванията – Търговски
регистър с ЕИК .........................., представлявано от управителя ............................., наричано в
договора НАЕМАТЕЛ, се сключи настоящия договор за наем както следва:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯТ възможност за ползване на
работно място и на адрес за получаване на кореспонденция и на управление и седалище, при
условията на настоящия договор, в имот находящ се на ул.........................., със застроена площ
от около ................... кв.м. /................................. квадратни метра/.
Чл. 2. При ползването на работно място, НАЕМАТЕЛЯТ ще има право на ползване и на
санитарните помещения и общите части в апартамент, а при заявено желание и до един
квадратен метър за съхранение на документация.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. Наемната цената по договора е в размер на ........... /.................../ лева годишно.
Чл.4. Консумативите - ел. енергия, вода са включени в наемната цена посочена в чл.3 от
настоящия договор.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. НА НАЕМОДАТЕЛЯ:
Чл.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури спокоен достъп до наетия имот на
НАЕМАТЕЛЯ, както и получаване на кореспонденцията на НАЕМАТЕЛЯ.
Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да изисква стриктното изпълнение на договора, да
получава договорения наем.
Б. НА НАЕМАТЕЛЯ :
Чл.7. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати дължимия наем.
Чл.8. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при ползването да стопанисва имота с грижата на добър
стопанин.
Чл.9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведомява НАЕМОДАТЕЛЯ незабавно за повреди или
посегателства в имота. След прекратяване на договора НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне
предоставения му имот в добро състояние, като се отчете нормалната амортизация. В случай на
повреди или липси, НАЕМАТЕЛЯ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ увреденото или липсващото по
цени, действуващи към момента на прекратяване на договора и предаване владението на имота.
ІV. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.10.Договорът се сключва за .......... /............./ година и влиза в сила от .............. г..
Чл.11. Договорът се прекратява :
-по взаимно съгласие
-с едномесечно предизвестие и от двете страни.
- без предизвестие, при виновно поведение на някоя от страните.
VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.12. За всички неуредени въпроси се прилагат действуващите нормативни актове.
Чл.13. Договорът се състави и подписа в два екземпляра, по един за двете страни.
НАЕМОДАТЕЛ : .............................НАЕМАТЕЛ : .............................

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за наем на работно място

Настоящият документ съставлява договор за наем на част от самостоятелен обект, а именно за конкретно работно място. В договора са уредени оношенията между наемателя и наемодателя....
Изпратен от:
Daniel Assenov
на 2013-08-02
Добавен в:
Договори
по Други
Статистика:
380 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Други за Неучащи несваляни с 1 страница Други
 
 

Договор за наем на работно място

Материал № 1016706, от 02 авг 2013
Свален: 380 пъти
Прегледан: 452 пъти
Предмет: Други
Тип: Договор
Брой страници: 1
Брой думи: 340
Брой символи: 1,975

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на работно място"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
с опит от  2 години
242 52

Николина Андреева
преподава по Литература, Математика и Български език
в град София
с опит от  11 години
283 44

виж още преподаватели...
Последно видяха материала