Големина на текста:
Световната криза
Световната криза е обект на дискусии на всички вестници, световни медии, както и в
интернет пространството. Икономически развитите страни се намират в
безпрецедентна криза. Световната финансова криза беше предизвестена, но мерки за
предотвратяването й не бяха взети. Така се задейства лавина от събития, които
доведоха до актуалното състояние. Отключващ фактор бе ликвидната криза в банковата
система на САЩ. В резултат много крупни финансови институции колабираха, а
индексите на фондовите борси се сринаха. Ипотечният пазар пострада също
значително. Верижната реакция от фалити засегна най-големите компании, именно
онези, които определяха устойчивостта на пазара и гарантираха стабилност.
Финансовата криза започва със срива на пазара на ипотечно кредитиране в САЩ.
Кризата избухна като ипотечна и постепенно прерастна във финансово-икономическа,
обхващайки и засягайки всички страни и световната икономика и последва глобална
рецесия. Изразява се във всеобщ спад на производството, намаление на потреблението
и търсенето с понижение на цените на суровините, последвано от нарастваща
безработица. Сегашната криза дълбоко засяга всички аспекти на функциониране на
западното общество, защото нейният зародиш е в икономиката, финансите,
демографските процеси, образованието, науката, и политическата система.
България е силно уязвима към негативното развитие в европейската икономика.
България е малка отворена икономика с валутен борд, което я прави уязвима на външни
шокове и негативните ефекти, породени от глобалната финансова криза.
Правилното функциониране и развитие на икономиката изисква паричната маса в
обръщение да съответства на обема на стокооборота- да се увеличава паралелно. Ако
парите се окажат в излишък се получава инфлация, ако са в недостиг – дефлация, и
двете явления водят до икономическа криза.
Ако проследим възможностите на България да увеличава паричната маса в обръщение,
за да подсигури евентуалния икономически растеж или да предотврати икономическа
криза, ще се опрем на въведения ни валутен борд и неговите правилата, защото именно
той отнема функциите за контрола на количеството на парите на нашата централна
банка – БНБ. Така се оказва, че потенциалния икономически растеж на българската
икономика зависи от чужди инвестиции – (те контролират паричната маса на страната)
и от износа. А общият износ на България съставлява над половината от брутния
вътрешен продукт, и износът на стоки представлява преобладаващата част от него.
Благодарение на валутния борд България практически няма начин по който да осигури
левовата парична маса необходима за развитието на собствената си икономика. Макар
и да предпазва от инфлация (условно) валутния борд създава много предпоставки за
спъване на националната икономика. Макар и да не е единствен фактор, валутния борд
вкарва световната дефлационна криза и у нас. България фактически се намира в
порочен кръг. За развитието си може да разчита почти единствено само на чужди
инвестиции. Чуждите инвестиции зависят от кредитния рейтинг. Кредитния рейтинг е
нисък тъй като има неразвита и неустойчива икономика, а за да се развие може да
разчита само на чужди инвестиции. Умно! Тази ситуация обаче не е само българска. Тя
е стандартна за почти всички незападни страни.
Но въпреки всичко, можем да сме благодарни че до момента понасяме кризата доста
усърдно и сравнително леко. За сега сме финансово стабилна държава. Нашата страна
се справя доста добре с бюджетната дисциплина, имаме сравнително доста малка
задлъжнялост към брутния вътрешен продукт - 16-17 на сто, което в глобално
отношение е доста нисък процент.
Е, до тук добре, но освен за пари в кризата става въпрос и за човешки съдби – на
хилядите които днес губят работата си.
Най-опасна за българите е бедността, за европейците - световната криза.
Несигурна
та икономическа среда и рискът от рецесия тревожат и българските фирми.
Предприемачите отчитат намаление на поръчките от чужбина и са песимисти за
развитието на компаниите си, а и прогнозират още освобождаване на служители.
Най-голямото влошаване има в промишлеността. Те отчитат намаляване на поръчките
от чужбина. Шивашката промишленост е сектор, станал нарицателен за ниски заплати
Що се отнася до нефинансовите предприятия от промишлеността, строителството и
услугите се подготвят за влошаване.В строителството се очаква ново свиване на
поръчки и съкращения на служители. Освен несигурната икономическа среда, тук се
засилват и финансовите проблеми. Все по-резервирани в оценките за състоянието на
фирмите са предприемачите от сектора на услугите. Прогнозата и тук е за още
съкращения.Устойчиви остават секторите, които не са ключови за икономиката, като
търговията на дребно, хранителната индустрия, здравеопазването и всичко от първа
необходимост
Нека не забравяме и протестите в страната ни –зърнопроизводителите, промените в
пенсионната система , железничарите в БДЖ. „Няма как да отстъпим, защото няма
накъде” „ Парите ги няма, така че колкото и да протестират, няма какво да се
преговаря” категоричен бе финансовия министър Дянков.
Но не ние сме тези който сме зле - ние сме с добре управлявана икономика, много-
много по зле са именно големите държави.
Големите финансови кризи доведоха САЩ и светът да се тресат от периодични
икономически кризи. Еврозоната вече е в лека рецесия и на крачка от дълбока
депресия.Виждаме големия натиск над банките, включително нуждата от увеличаване
на капитала, както и ниската популярност на техните акции в сравнение с преди 5 г.
Дълговата криза в еврозоната е на ръба да излезе извън контрол, след като голямата
част от държавите в нея нарушават параметрите на стабилността - общият им дълг е
89% от БВП при таван от 60%, както е определено в споразуменията от Маастрихт.
Този праг е надминат не само от икономиките на Гърция - около 166%, Португалия -
106% от БВП, но и от големите като Германия (83%), Франция (87%), Испания (67%) и
Италия (121%). Е има признаци, че все още е жива Европа, и ще продължи да е жива,
но зависи в каква форма.
Станаха много неща в последния месец, за съжаление негативни в Европа, които
предопределят и нашата фискална политика. Ние сме част от Европа и като малка
икономика зависим от случващото се. Успокояващото е, че ние не сме въвели еврото,
спестяванията на гражданите са гарантирани, има голяма опасност за износа ни.
Бюджетът за догодина ще издържи на кризата.
А какво да очакваме?
„За икономическото и политическо оцеляване на Европейския съюз, трябва да влезе
някаква нова система. Тази нова система, поне от последната седмица разговорите на
големите политици в Европа, е фискалния съюз.” Двете най-големи икономики в
еврозоната Германия и Франция обмислят създаване на нов Пакт за стабилност. А
България е готова да бъде в този фискален съюз, защото ние изпълваме критериите.
Премиерът Борисов заяви, че според него мястото на България е в бъдещия пакт: ”Аз
мисля, че шансът в европейско измерение на България е показвайки своята стабилност
като държава със своите възможности, да влезем не в еврозоната, а в пакта. Аз в това
нещо горещо подкрепям Германия и мисля, че на Балканите, България може спокойно
да се охарактеризира с подобни черти за т.нар. финансово стабилни държави.”
Ще чакаме и ще видим развоя на събитията.
Ставаме свидетели как човечеството се изправя пред най-голямата криза, която е
изживявало някога, нещо, което ще го разтърси из основи. Безспорен е фатът, че
колкото и да продължи тази криза, каквито и мерки да се вземат за напред, тя ще
остане в историята като една от най-тежките и нанесла най-много последици върху
глобалната икономика.
Няма съмнение, че днес Старият континент е изправен пред огромни
предизвикателства и промени. Необходими са обаче смели, ясни и перспективни
решения. Време е Европа сериозно да помисли за бъдещето на Европейския съюз.
Тест за диагностика на родителско отношение 
 (АвториА.ЯВаргаВ.ВСтолин)
 
Цел: Тестът представлява психологически инструмент за откриване на родителското 
отношение при клиентикоито се обръщат за семейна консултация по въпросисвързани с 
възпитанието на детето си и общуването с него.
Под родителско отношение следва да се разбират разнообразни чувства по отношение 
на дететоповеденчески стереотипипрактикувани в общуването с негоособености на 
възприятието и разбирането на характерана личността на детето и неговите постъпки.
Описание на тестаВъпросникът включва скали.
(1) „Приемане­отхвърляне – Скалата отразява интегрално емоционално отношение 
към дететоСъдържанието на единия полюс на скалата отразяваотношениепри което 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Световната криза

Финансовата криза започва със срива на пазара на ипотечно кредитиране в САЩ. Изразява се във всеобщ спад на производството и рискът от рецесия тревожат и българските фирми.Ставаме свидетели как човечеството се изправя пред най-голямата криза...
Изпратен от:
Snejana Zaekova
на 2013-07-19
Добавен в:
Есета
по Международна икономика
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Глобалната криза и отражението й върху икономиката на Китай

10 фев 2011
·
144
·
18
·
6,701

Бурният разцвет на китайската икономика излезе на преден план след огромната финансова криза, която стана причина за най-тежката икономическа криза в света от великата депресия през 30-те година на 20 век...
 

Европа 2020 - стратегия за интилигентен, устойчив и приобщаващ растеж

02 сеп 2010
·
345
·
12
·
2,711

Бъдеща стратегия във всички сфери от икономическия живот на Европа, които да бъдат постигнати до 2020 година, засягаща всички страни от Стария континент...
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тест по Международна икономика за студенти, използван в ПУ "Паисий Хилендарски". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
25
326
1
15.03.2013
Тест по финансиране на международната търговия за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Финанси, Международна икономика и Търговия в 4-ти курс.
(Лесен)
40
19
3
5 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Световната криза

Материал № 1015650, от 19 юли 2013
Свален: 16 пъти
Прегледан: 29 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Есе
Брой страници: 8
Брой думи: 2,821
Брой символи: 16,354

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Световната криза"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала