Големина на текста:
Лекции по стрелкова подготовка
Въпрос 1: Организация на стрелковата подготовка
Стрелковата подготовка с пистолет до 80-те год. на ХХ век се е
осъществявала в следствие на отзвука на обмяна на опит между
германските и съветските инструктори по стрелба в армиите им, като се е
стреляло само така наречената стойка „чайник” – стоешком прицелно с
една ръка. Стрелковата подготовка в МВР се е провеждала по нормативни
актове на МНО, защото голяма част от структурите на МВР са били в
състава на Въоръжените сили. Службата на много офицери от МВР е
протичала по тогавашния Закон за всеобща военна служба.
От началото на 80-те год. на ХХ век част от ръководството на МВР е
отчело остарелите методи в стрелковата подготовка и полицейската
тактика предвид проявяващия се вътрешен и международен тероризъм.
През 1983 г. РУ в София и във всички окръжни управления на МВР са
сформирани групи за бързи действия /ГБД/. На основа опитът на водещи в
тази област държави са разработени програми за обучение на състава.
Основите на съвременната стрелкова подготовка в МВР са положени
от полк. Тодор Козловски в книгата си „Точният изстрел”. Типично
военните задачи пред МВР през 1990 г., постепенно са отпаднали и се е
наложило пълна промяна в подготовката и въоръжението на състава.
През 1992 г. към МВР е създаден „Център по стрелкова подготовка”,
а в АМВР е въведена дисциплината „СП”. Обучени са офицери от МВР по
техниките на прицелна и инстинктивна стрелба, която са я популяризирали
в поделенията. Обръща се особено внимание на личната безопасност на
служителите при употреба на огнестрелно оръжие /ОО/, мястото на
поразяване на тялото /в несмъртоностните зони/, минимален риск от
поразяване на странични лица. Осъвременяването на „СП” на
полицейските служители допринася за опазването на правата на човека.
Вътрешно ведомствените нормативни актове, касаещи „СП” на
служителите на МВР трябва да е в съответствие със стандартите на ЕС.
След адаптиране спрямо условията у нас на норм. документи на Баварската
полиция е изготвено „Ръководство на СП на служ. на МВР” МЗ № $-
153/2000г. Разработени са упражнения за подготовка на служители на МВР
с пистолет /револвер/, картечен пистолет, АК и гладкоцевна пушка
„помпа”. Документацията водена в стрелбищата, правата и задълженията
на длъжностните лица се регламентира в Правилник за стрелбите.
Разработени са правила за безопасност при дейности с ООБ от служители
на МВР.
Въпрос 2: История на огнестрелните оръжия /ОО/
Историята на ОО започва от ХIV век, когато е използвано за първи
път в сражение при Креси. Първоначално се е употребявало за водене на
бойни действия и по-късно са се появили ловното, спортното, сигналното и
газовото оръжия. През миналия век принципа на ОО се въвежда и в
строителни инструменти /взривно-монтажни пистолети/.
Пораженията, които могат да се нанесат с ОО /материални и
физически/се извършва много по-лесно, от дистанция, от всеки произволно
избран човек, на който е проведено кратко обучение. ОО е демократично
по характера си, тъй като изравнява възможността за оцеляване и опазване
на собствеността независимо от пол, раса, религия, физическо състояние,
положение в обществото. Един от признаците за демократично общество е
правото на хората да притежават ОО. Новости с техниката и тактиката на
бойната стрелба с пистолет и револвер са въведени от Северна Америка.
През 20-те год. на миналия век в Китай от британската колониална
полиция започва съвременния период на бойната стрелба с пистолет и
револвер, който период е характерен с техниките си на инстинктивна
стрелба. През 50-те, 60-те год. На ХХ век в следствие на различни спортни
стилове, в САЩ започва да се практикува прицелната стрелба с две ръце, с
която се постига за по-кратко време точност и по-голяма безопасност.
Българският принос в развитието на техниките за стрелба с пистолет е
стрелба по македонски, станала известна след Балканските войни /1912г.-
1913г./.
Въпрос 3: Огнестрелни оръжия /ОО/ на въоръжение в МВР
До началото на 80-те год. от ХХ век въоръжението в МВР е било
изцяло армейско. Предвид проявяващият се международен и вътрешен
тероризъм в този период и отчитането на част от ръководството на МВР, че
се изостава в областта на подготовката, тактиката и въоръжението е
започнал вноса на подходящи за целите и модерни за времето оръжия:
картечен пистолет /КП/ „Щаер”, кал. 9х19 мм /автралийски/; КП
„Скорпион” мод. 61, кал. 7,65мм /чехословашки/; револвери от различни
системи; боеприпаси от водещи европейски фирми; екипировка.
Огнестрелното оръжие, което е на въоръжение в МВР е:
1.Пистолети: „ТТ”; „Макаров”; „АП”; ПСМ; „ЧЗ” модели 75 и 85;
„Браунинг” мод. 35; „Аркус” модели 94 и 98; „Глок”; „Ругер” мод. Р-85 и Р-
89; АП „Стечкин”.
2.Картечни пистолети: „Скорпион” и „Шипка”.
3.АК
4.Снайперска пушка „Драгунов”.
5.Гладкоцевна пушка „помпа”„Мозберг”.
6.Сигнален пистолет „Шпагин”.
Въпрос 4: Общи сведения от вътрешната балистика. Изстрел,
периоди на изстрела.
Вътрешната балистика е наука, която изучава процесите при
движение на куршумите в канала на цевта на оръжието под действие на
налягането на газовете, образувани при изгарянето на барутния заряд.
Вътрешната балистика се дели на три части: пиростатика, пиродинамика,
газодинамика.
Изстрел е изхвърлянето на куршума от канала на цевта на оръжието
под действие на енергията на газовете, образувани при изгаряне на
барутния заряд. Науката „балистика” разглежда изстрела като процес на
мигновено превръщане на хим. енергия на барута първо в топлинна, после
в кинетична енергия на барутните газове, която привежда в движение
куршума, цевта и тялото на оръжието. Движението на куршума в канала на
цевта предизвикано от налягането на газовете и работата, която се
извършва се разделя на четири периода:
1.Предварителен период – започва в момента на запалване на
барутния заряд до момента на пълно врязване на куршума в браздите на
цевта. Необходимо налягане за пълно врязване се нарича форсирано
налягане /250-350 кг/кв. см/.
2.Първи период – от момента на пълно врязване на куршума в
браздите на цевта и въртеливото движение около оста си до изгарянето на
целия барутен заряд. Максимално количество, които се отделят при
изгаряне на 1 кг. бездимен барут и 800-1000литра. При лекото стрелково
оръжие мах налягане 2000-3000кг/кв.см.
3.Втори период – започва в момента на пълното изгаряне на
барутния заряд и завършва с изхвърлянето на куршума от канала на цевта.
При оръжия с къси цеви този период не съществува /пистолети, револвери,
някои картечни пистолети/. Налягането в края на периода за различните
оръжия е между 90-200 кг/кв.см.
4.Период на последствие на барутните газове – от момента на
излитане на куршума от канала на цевта до прекратяване действието на
барутните газове върху дъното на куршума.
Въпрос 5: Общи сведения от външната и терминалната
балистика. Траектория и нейните елементи. Мерене, разсейване на
куршумите при стрелба и средна точка на попаденията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юни 2019 в 13:08 в момента не учи на 29 години
19 май 2019 в 20:50 студент на 20 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Политология, випуск 2019
08 май 2019 в 11:07 студент
06 мар 2019 в 14:27 родител на 42 години
02 яну 2019 в 10:21 ученик на 20 години от Карнобат - СОУ "Христо Ботев", випуск 2018
27 дек 2018 в 13:40 ученик на 19 години от Пловдив - ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" (бившето "Димитър Благоев"), випуск 2018
 
Подобни материали
 

Същност и характерни особености на международния ( глобалния ) тероризъм


Той връхлита обществото ненадейно, което беше доказано на 11 септември 2001 г. въпреки това на базата на всестранен мониторинг на тероризма, предоставящ многоаспектна информация за този феномен (включително и отвътре)...
 

Понятие и дефиниции за терор и тероризъм


Има над 100 дефиниции. Няма единно мнение. Причината за различие в дефинициите е че все ги тълкува по различен начин...
 

Автомат "Калашник"


Автомат "Калашник" - всичко за легендарния автомат
 

Свитък лекции по сигурност и отбрана


„Сигурност" е едно от най-често употребяваните, но многозначни съвременни понятия...
 

Теория на риска. Рискове и заплахи за националната сигурност (пищов)


Основни рискове и заплахи за националната сигурност на Република България според Военната доктрина, Военната стратегия, Бялата книга за отбраната и Доктрината на Сухопътните войски...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Лекции по стрелкова подготовка

Материал № 1014466, от 06 юли 2013
Свален: 189 пъти
Прегледан: 245 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 2,932
Брой символи: 17,185

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по стрелкова подготовка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения