Големина на текста:
„БЪЛГАРИЯ АЗ ПЕЯ, БЪЛГАРИЯ АЗ СРИЧАМ, ЗАЩОТО Я
МИЛЕЯ, ЗАЩОТО Я ОБИЧАМ”
/СЦЕНАРИЙ ЗА ТРЕТИ МАРТ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/
Венета Ковачка - старши учител
ОДЗ №170 „Пчелица”
Гр. София
Съвременното дете има потребности от социални контакти за опознаване и
разбиране на своята родова принадлежност, на традициите и обичаите, съхранили
българският дух и народност. Детската градина може да изпълнява ефективно своята
социална мисия само ако отговорят адекватно на новите обществени потребности,
свързани с подготовката на децата като бъдещи граждани, които да пренасят,
съхраняват и доразвият всичко ценно, натрупано от предишните поколения и да
изградят един по-добър свят. Именно на нас, учителите, се пада огромната чест и
отговорност да формираме личността на детето и да дадем шанс на всички да израснат
и се приспособят към отговорностите на живота като съхранят човешките ценности
като доброта, трудолюбие, съпричастност, характерни за българската душевност.
С цел съхраняване и опазване на българщината у нашите възпитаници,
проведохме редица ситуации и чрез използването на интерактивни методи
ангажирахме вниманието им и ги стимулирахме да опознават своята Родина, нейното
геройчно минало, настояще и природа.
С настоящия доклад си поставям за цел да представя разработен сценарий по
повод Националния празник - 3-ти март, проведен в подготвителна група.
Цел: Формиране на начална идентификация за принадлежност към българската
общност у децата и възпитаване на патриотично чувство, гордост, уважение и
приемане на националните ценности.
Задачи: 1. Децата да се запознаят с важни дати, събития и личности от
българската история: създаване на българската държава, покръстване на българския
народ, създаване на българската азбука, „Златен век”, Априлско въстание,
Освобождение на България, хан Аспарух, цар Борис, цар Симеон, Левски, Ботев,
Райна Княгиня, и др. 2. Запознаване на децата с националните символи на България –
знаме, герб, химн. 3. Възпитание в духа на национални ценности, формиране на
чувства: гордост, любов и привързаност към род и родина. 4. Създаване на настроение
и емоционална удовлетвореност у децата от участието им в честването на
Националния празник - развиване на художествено-артистични им заложби в
различните видове изкуство – танцувални, певчески, артистични.
Обстановка:Битова: софра, около която са насядали децата.
Разказвач: В една прохладна майска вечер чорбаджи Марко, вечеряше с челядта
си на двора. А тя беше многобройна. До бай Марко и до стопанката му седяха рояк
деца - големи и малки, които опустошаваха хлябове и блюда. Баща им ги поглеждаше
и казваше:
Бай Марко: - Яжте, татовата, да порастете!
Разказвач: Въпреки обичаят на повечето бащи по онова време, додето
възрастните се хранят, да държат прави децата си, уж да ги научат на послушание и
почит към старите, Марко винаги туряше своите на софрата.
Бай Марко: - Димитре, не пресягай пред баба си на софрата.
Бай Марко: - Илия, не дръж ножа като касапин, не коли, ами режи човешки
хляба.
Бай Марко: - Гочо, що си се разкопчалтакъв? Па махни калпака, кога сядаш на
софра.
Бай Марко: - Василе, събери си дългите мотовили, да се сместят и други хора.
Кога идем на полето, там се разтягай.
Разказвач: Така възпитаваше Марко децата си. Но само когато беше
разположен, наставленията му имаха такъв тон; сърдит ли беше нещо, на трапезата
царуваше гробно мълчание. Разговорът тази вечер продължаваше, защото утре е свят
ден. Всяка година на този ден учениците се явяваха на годишен изпит.
Бай Марко: - Димитре научили азбуката? А вие? Ха кажете я, де!
Децата казват азбуката.
Бай Марко: - Милке ако си откъснала от дървото 3 ябълки и си дала на Авраам
и на Цонка по една, на тебе колко ябълки ще останат?
Милка: - Една тате, една! На трима ни ще има по една ябълка.
Стопанката: - Деца, я попейте!
Песен: „ОБИЧАМ МАМО, ОБИЧАМ В ГОРА ЗЕЛЕНА ДА ХОДЯ”
Бай Марко: - Браво, деца мой! Тъй да се представите и утре! Да не излагате
госпожица Рада и мене! Хайде, лягайте да спите! /скриват се/
Влизат участниците в изпита: ученици,гости, родители.
Разказвач: Рада Госпожина – тъй наричаха учителката в училището, тия дни бе
твърде заета, защото приближаваше годишния изпит. Още от сутринта училището
почна да се пълни с ученици, които брамчаха като пчели и четяха за последен път
уроците си.
Рада чувства, че стотина погледи падат върху нея. Главният учител захвана
речта си:
Главният учител: Настъпи денят на нашия годишен изпит, за да видим какво
сме научили. Кой ще ни направи честта да изпита нашите ученици? Господин
Стефчов, Вие?
Разказвач: Тоя човек никой не го обичаше. Все гледаше да се надсмее, да
обиди. Добра дума никому на казваше. Затова Рада още повече се смути.
Стефчов: - Кой ще излезе?
Рада: - Райно, излез!
Стефчов: - Благодарение на кой владетел се създаде българската държава? На
чия писменост се четат днешните книги и кой я създаде?
Райна смутено мълчи.
Стефчов: - Доста небрежно е преподавано. Да дойде друг.
Рада: - Милке, ела ти!
Стефчов: - Цар или хан създаде закони, които изискват всеобщо подчинение?
Влиза Огнянов.
Огнянов: - Господине, нямам честта да зная кой сте, но извинете Вашите
въпроси трудни и неясни биха затруднили и възрастни хора. Пожалете тия неопитни
деца. Госпожице, позволявате ли? Ти как се казваш? /Посочва детето/
Милка: - Милка...
Огнянов: - Кажи ми, Милке, кой хан създаде нашата българска държава?
Милка гордо: - Хан Аспарух създаде българската държава през 681 година.
Чува се конски тропот, излиза дете облечено като аспарух със знаме конска
опашка и обикаля.
Дете: Нощ покрие ли полята /ние чуваме грохота глух,/ прекосява земята
мизийска / с конница бърза хан Аспарух. /Вятър вее, святкат копия! Византийската
орда разби/ непокорният български хан./ Изпълнен със смелост и слава / със славяните
братски се сля, една българска нова държава / на потомството той завеща.
Аспарух спира, забива сабя: От днес нататък на земите / между Дунав, Искър и
Черно море,/ господари ще бъдем ние./ Върху тази земя ще градим/ славянска
държава./ България тя ще се нарича.
Песен: „ДЕ Е БЪЛГАРИЯ”
Огнянов: -Браво! А сега кой ще излезе?
Децата вдигат ръка.
Рада: - Василе, излез ти?
Огнянов: -Василе, изброи великите ханове, дето седяха на трона на България?
Васил: - Хан Тервел!Хан Кардам! Хан Крум! Хан Омуртаг!
Огнянов: -Кого победи хан Крум и какви закони написа?
Васил: - Хан Крум победи гордий Никифор и написа закони против Кражбата,
лъжата и пиянството.
Огнянов: -Браво, седни си!
Рада: - Райно ела ти!
Огнянов: -Райно, я ми кажи при кой български цар българите станаха
християни, покръстиха се?
Райна: Българският цар Борис покръсти българите.
Влиза дете – княз Борис:- Езичество ,отровни са твоите лъжи!
Райна: Размислял дълги години ,/ отхвърлил божества /и меча си в ръката със
кръст Борис сменил./ Чрез догмите църковни / с Европа се сближил.
Борис: - Езичество, отровни са твоите лъжи!
Разказвач: На своя трон поставил бе сина си Владимир./ Но вестоносец верен/
съобщи, че царят лицемерен,/ към старото лети/ и купища въздига на стари богове... И
цар Борис нарежда:
Борис: Да бъде ослепен! В езическия мрак така да бъде потопен!
Райна: Другият си син- Симеон – за цар постави и завеща безсмъртното
едничко най-скъпо на света:
Борис: Родината над всичко!
Огнянов: -Райно, при кой цар България е велика?
Райна: Цар Симеон! България е велика! Три морета се плискат в границите й и
„Златен век” наричаме до днес годините на неговото царуване.
Песен: „КРАЙ БОСФОРА”
Огнянов: Браво, а кой изнамери нашата азбука? Нашето А,Б, Райно!?
Райна: - Братята Кирил и Методий! / Те азбуката скъпа ни дариха/ за радост те
очите просветлиха / и делото по светли пътища ни води.
Песен: „ЗЛАТНИТЕ БУКВИ”
Огнянов: Браво, деца!
Мичо чорбаджи: - Господине, попитайте и нашата Събка.
Събка става.
Огнянов: Събке, кажи ми сега, кой цар освободи българите от гръцко робство?
Събка: - От турско робство освободи българите...
Мичо чорбаджи: - Събке,стой! Ти кажи татовата от гръцко робство царят дето
ги освободи, а то от турско има кой да ни избави.
Поп Ставри: - Което си е речено от бога, то ще стане.
Събка: От гръцко робство избави българите цар Асен, а от турско робство ще ги
избави цар Александър, от Русия!
Тишина. Кака Гинка става:- Па какво сте такива втрещени? Казва си правото! И
аз казвам, че цар Александър ще ни избави, не друг!
До нея жената я подръпва: - Лудетино, мълчи мари!

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 фев 2023 в 18:15 потребител
 
Подобни материали
 

Създаване на българската държава

22 ное 2010
·
40
·
19
·
6,662
·
130

Кратък доклад по темата "Създаване на българската държава" ....
 

Пищов за Първа българска държава

03 фев 2011
·
165
·
2
·
1,508
·
543

От прабългари до падане на България под византийска власт...
 

Княжество България и Източна Румелия

25 май 2011
·
161
·
4
·
1,273
·
542

Княжество България е официалното наименование на България от приемането на Търновската конституция през 1879 г. до обявяването на независимостта през 1908 г....
 

Българската национална политика към турското етническо малцинство (1978-1989)


Един от най-важните въпроси, който и днес занимава българското общество, е за ролята и мястото на турското малцинство в България . опитите за създаване на турска етническа партия, издигането на паметника на "незнайния турски воин"....
 
Онлайн тестове по История на България
Тест по История и Цивилизация за 12-ти клас
класно тест по История на България за Ученици от 12 клас
Годишен тест по История и Цивилизация, обхваща периода от хан Крум до падането на България под турско робство. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
9
1
3 мин
06.08.2018
Тест по История на България над Първо българско царство (681-1018)
тематичен тест по История на България за Други
Тестът съдържа 26 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за всички потребители, които желаят да затвърдят знанията си над Първо българско царство.
(Лесен)
26
28
1
3 мин
22.08.2018
» виж всички онлайн тестове по история на българия

Сценарий за трети март в подготвителна група

Материал № 1013746, от 01 юли 2013
Свален: 944 пъти
Прегледан: 1,294 пъти
Предмет: История на България, История
Тип: Сценарий
Брой страници: 5
Брой думи: 1,966
Брой символи: 10,470

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сценарий за трети март в подготвителна група"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Величкова
преподава по История на България
в град Русе
с опит от  1 години
34


виж още преподаватели...
Последно видяха материала