Големина на текста:
Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на .................................................................................
към ....................................................................
АКТИВ ПАСИВ
Сума (хил.лв.) Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Текуща
година
Предходна
година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година
а 12а 1
А. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Записан капитал
I. Нематериални активи
II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна дейност
III. Резерв от последващи оценки
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,
програмни продукти и други подобни права и
активи
IV. Резерви
3. Търговска репутация
1. Законови резерви
4. Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане
2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции
Общо за група I:
3. Резерв съгласно учредителен акт
II. Дълготрайни материални активи
4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т. ч.:
Общо за група IV:
- земи
V. Натрупана печалба (загуба) от минали
години, в т. ч.:
- сгради
- неразпределена печалба
2. Машини, производствено оборудване и
апаратура
- непокрита загуба
3. Съоръжения и други
Общо за група V:
4. Предоставени аванси и дълготрайни
материални активи в процес на изграждане
VI. Текуща печалба (загуба)
Общо за група II:
Общо за раздел А:
III. Дългосрочни финансови активи
Б. Провизии и сходни задължения
1. Акции и дялове в предприятия от група
1. Провизии за пенсии и други подобни
задължения
2. Предоставени заеми на предприятия от група
2. Провизии за данъци, в т. ч.:
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия
- отсрочни данъци
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия
3. Други провизии и сходни задължения
5. Дългосрочни инвестиции
Общо за раздел Б:
6. Други заеми
В. Задължения
7. Изкупени собствени акции
1. Облигационни заеми с отделно посочване на
конвертируемите, в т. ч.:
номинална стойност в хил. лв.
до 1 година
Общо за група III:
над 1 година
IV. Отсрочени данъци
2. Задължения към финансови предприятия, в т.
ч.:
Общо за раздел Б:
до 1 година
В. Текущи (краткотрайни) активи
над 1 година
I. Материални запаси
3. Получени аванси, в т. ч.:
1. Суровини и материали
до 1 година
2. Незавършено производство
над 1 година
3. Продукция и стоки, в т. ч.:
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:
- продукция
до 1 година
- стоки
над 1 година
4. Предоставени аванси
5. Задължения по полици, в т. ч.:
Общо за група I:
до 1 година
II. Вземания
над 1 година
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:
6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:
над 1 година до 1 година
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.: над 1 година
над 1 година
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени
предприятия, в т. ч.:
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени
предприятия, в т. ч.:
до 1 година
над 1 година
над 1 година
4. Други вземания, в т. ч.:
8. Други задължения, в. т. ч.:
над 1 година
до 1 година
Общо за група II:
над 1 година
III. Инвестиции
- към персонала, в т.ч.:
1. Акции и дяловев предприятия от група
до 1 година
2. Изкупени собствени акции
над 1 година
номинална стойност в хил. лв.
- осигурителни задължения, в т. ч.:
3. Други инвестиции
до 1 година
Общо за група III:
над 1 година
IV. Парични средства, в т. ч.: - данъчни задължения, в т. ч.:
- в бройдо 1 година
- в безсрочни сметки (депозити)над 1 година
Общо за група IV:
Общо за раздел В, в т. ч.:
Общо за раздел В:
до 1 година
Г. Разходи за бъдещи периодинад 1 година
Г. Финансирания и приходи за
бъдещи периоди, в т. ч.:
- финансирания
- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 ное 2020 в 17:40 потребител
12 ное 2020 в 08:57 учител на 41 години от София
29 окт 2020 в 12:11 потребител на 18 години от Бяла Слатина
29 окт 2020 в 08:40 потребител
22 окт 2020 в 12:33 потребител
05 окт 2020 в 13:25 студентка на 35 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2019
12 юни 2020 в 06:07 студентка на 32 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Счетоводство и одит, специалност - Счетовоство и одит на нефинансовите предприятия, випуск 2014
05 юни 2020 в 22:13 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Мениджмънт в туризма, випуск 2022
10 май 2020 в 11:03 учител на 53 години от Дупница - ПГ "Акад. Сергей П. Корольов", випуск 2021
10 май 2020 в 07:05 в момента не учи на 37 години от София
 
Подобни материали
 

Дълготрайни активи - същност, класификация

03 апр 2006
·
2,380
·
4
·
498
·
614
·
4

Дълготрайни активи - същност, класификация - ДМА, ДНА, ДФА, търговска репутация, разходи за бъдещи периоди.
 

Отчитане на ДМА

22 фев 2007
·
2,056
·
12
·
1,908
·
848

ДМА са ресурси на предпирятието, които се използват за дълъг период от време в трудовия процес и запазват за това враме своята форма без съществени изменения.
 

Дълготрайни активи на предприятието

01 дек 2007
·
605
·
3
·
823
·
137

Дълготрайните активи се характеризират с голямо разннобразие. Tе имат различен срок на експоатация, преднадназначение и участие в производствения процес...
 

Дълготрайни активи – същност и състав

11 сеп 2007
·
955
·
6
·
1,934
·
1

Дълготрайни активи – същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи. Амортизационна политика на предприятието и данъчно регулиране на разходите за амортизация.
 

Дълготрайни материални активи

17 юли 2007
·
1,318
·
3
·
547
·
319
·
3

Дълготрайни материални активи – структура, показатели за оценка. Амортизационна политика. Инвестиции и инвестиционна политика. Икономическа ефективност на инвестициите
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Национални счетоводни стандарти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
4 мин
13.08.2020
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
41
1
1 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводен баланс

Материал № 1012772, от 24 юни 2013
Свален: 181 пъти
Прегледан: 269 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Формуляр
Брой страници: 3
Брой думи: 403
Брой символи: 2,632

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводен баланс"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
56

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
75

виж още преподаватели...
Последно видяха материала