Големина на текста:
Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на .................................................................................
към ....................................................................
АКТИВ ПАСИВ
Сума (хил.лв.) Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Текуща
година
Предходна
година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година
а 12а 1
А. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Записан капитал
I. Нематериални активи
II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна дейност
III. Резерв от последващи оценки
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,
програмни продукти и други подобни права и
активи
IV. Резерви
3. Търговска репутация
1. Законови резерви
4. Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане
2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции
Общо за група I:
3. Резерв съгласно учредителен акт
II. Дълготрайни материални активи
4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т. ч.:
Общо за група IV:
- земи
V. Натрупана печалба (загуба) от минали
години, в т. ч.:
- сгради
- неразпределена печалба
2. Машини, производствено оборудване и
апаратура
- непокрита загуба
3. Съоръжения и други
Общо за група V:
4. Предоставени аванси и дълготрайни
материални активи в процес на изграждане
VI. Текуща печалба (загуба)
Общо за група II:
Общо за раздел А:
III. Дългосрочни финансови активи
Б. Провизии и сходни задължения
1. Акции и дялове в предприятия от група
1. Провизии за пенсии и други подобни
задължения
2. Предоставени заеми на предприятия от група
2. Провизии за данъци, в т. ч.:
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия
- отсрочни данъци
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия
3. Други провизии и сходни задължения
5. Дългосрочни инвестиции
Общо за раздел Б:
6. Други заеми
В. Задължения
7. Изкупени собствени акции
1. Облигационни заеми с отделно посочване на
конвертируемите, в т. ч.:
номинална стойност в хил. лв.
до 1 година
Общо за група III:
над 1 година
IV. Отсрочени данъци
2. Задължения към финансови предприятия, в т.
ч.:
Общо за раздел Б:
до 1 година
В. Текущи (краткотрайни) активи
над 1 година
I. Материални запаси
3. Получени аванси, в т. ч.:
1. Суровини и материали
до 1 година
2. Незавършено производство
над 1 година
3. Продукция и стоки, в т. ч.:
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:
- продукция
до 1 година
- стоки
над 1 година
4. Предоставени аванси
5. Задължения по полици, в т. ч.:
Общо за група I:
до 1 година
II. Вземания
над 1 година
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:
6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:
над 1 година до 1 година
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.: над 1 година
над 1 година
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени
предприятия, в т. ч.:
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени
предприятия, в т. ч.:
до 1 година
над 1 година
над 1 година
4. Други вземания, в т. ч.:
8. Други задължения, в. т. ч.:
над 1 година
до 1 година
Общо за група II:
над 1 година
III. Инвестиции
- към персонала, в т.ч.:
1. Акции и дяловев предприятия от група
до 1 година
2. Изкупени собствени акции
над 1 година
номинална стойност в хил. лв.
- осигурителни задължения, в т. ч.:
3. Други инвестиции
до 1 година
Общо за група III:
над 1 година
IV. Парични средства, в т. ч.: - данъчни задължения, в т. ч.:
- в бройдо 1 година
- в безсрочни сметки (депозити)над 1 година
Общо за група IV:
Общо за раздел В, в т. ч.:
Общо за раздел В:
до 1 година
Г. Разходи за бъдещи периодинад 1 година
Г. Финансирания и приходи за
бъдещи периоди, в т. ч.:
- финансирания
- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 мар 2020 в 17:50 ученик на 18 години от Дупница - ПГ "Акад. Сергей П. Корольов", випуск 2019
17 мар 2020 в 10:37 студент на 29 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - Корабоводене, випуск 2014
31 яну 2020 в 15:43 потребител от София
27 яну 2020 в 12:26 в момента не учи на 35 години
16 яну 2020 в 19:18 студент на 42 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на хранителната индустрия, випуск 2020
11 дек 2019 в 15:15 студент на 20 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и одит, випуск 2022
20 ное 2019 в 14:40 потребител на 37 години
 
Подобни материали
 

Дълготрайни активи - същност, класификация

03 апр 2006
·
2,374
·
4
·
498
·
600
·
4

Дълготрайни активи - същност, класификация - ДМА, ДНА, ДФА, търговска репутация, разходи за бъдещи периоди.
 

Отчитане на ДМА

22 фев 2007
·
2,048
·
12
·
1,908
·
827
·
1

ДМА са ресурси на предпирятието, които се използват за дълъг период от време в трудовия процес и запазват за това враме своята форма без съществени изменения.
 

Дълготрайни активи на предприятието

01 дек 2007
·
605
·
3
·
823

Дълготрайните активи се характеризират с голямо разннобразие. Tе имат различен срок на експоатация, преднадназначение и участие в производствения процес...
 

Дълготрайни активи – същност и състав

11 сеп 2007
·
952
·
6
·
1,934
·
432
·
1

Дълготрайни активи – същност и състав. Текущо и периодично оценяване. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни активи. Амортизационна политика на предприятието и данъчно регулиране на разходите за амортизация.
 

Дълготрайни материални активи

17 юли 2007
·
1,316
·
3
·
547
·
314
·
3

Дълготрайни материални активи – структура, показатели за оценка. Амортизационна политика. Инвестиции и инвестиционна политика. Икономическа ефективност на инвестициите
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
Счетоводство на предприятието
входен тест по Счетоводство за Ученици от 11 клас
Теста е предназначен за проверка на входното ниво на ученици от 11. клас. Може да се ползва и като изходящ за 10. клас. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
9
1
4 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводен баланс

Материал № 1012772, от 24 юни 2013
Свален: 160 пъти
Прегледан: 230 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Формуляр
Брой страници: 3
Брой думи: 403
Брой символи: 2,632

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводен баланс"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
1

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения