Големина на текста:
Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”
Социалното осигуряване е особен вид социална дейност,
изразяваща се в набирането, финансовото управление и изразходването
на активи, придобити от осигурителни вноски на фирми, работодатели,
осигурени лица и трансфери на държавата. В случая лицата се
гарантират срещу настъпването на определен социален риск
посредством определена сума от парични средства, които в по-малка
или по-голяма степен компенсират загубата на техния трудов доход.
Настъпването на риска и подаването от страна на лицето в състояние
на нетрудоспособност се характеризира с понятието осигурителен
случай, който именно се свързва с предварителни осигурителни
плащания за компенсиране на степента на загубената трудоспособност.
Съгласно Конвенция 108 на Международната организация на труда се
препоръчват следните осигурителни случаи : при болест, майчинство,
инвалидност, трудова злополука, професионално заболяване,
безработица, старост, пенсия и смърт. Могат да се диференцират
следните четири вида социално осигуряване, които се базират на
съответни фондове, средствата от които се изразходват основно за
покриване на настъпилите специфични социални рискове:
а) Пенсионно осигуряване.
То бива: задължително, допълнително и допълнително доброволно.
Към настоящия момент с последните промени в Кодекса за
задължителното обществено осигуряване, освен съществуващия фонд
„Пенсии” се създава и фонд „Пенсии несвързани с трудова дейност’.
б) Краткосрочно осигуряване.
Самото наименование „краткосрочно” е в голяма степен условно , тъй
като са свързани с набирането и изразходването на средства от отделни
осигурителни фондове.
- 1 -
Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”
Става въпрос за :
- Обещетения при временна неработоспособност, поради болест и
трудоустрояване;
- Обещетения за майчинство;
- Осигурявне за трудова злополука и професионална болест.
Обособените фондове, свързани с покриването на тези осигурителни
случаи са съответно: ”общо заболяване и майчинство”,безработица.
в) Здравно осигуряване. То е предназначено за покриване на
разходите по предпазване, лечение и рехабилитация при заболяване.
г) Осигуряване при безработица, при което се има предвид
частичното компенсиране на дохода при прекратяване на заетостта на
съответните лица и при изпълнение на определени условия, посочени в
законодателството.
Проблемите които трябва да решава обществото,
държавата,обикновено се определят като социални проблеми, а
политическата линия, която провежда държавата в социалната област,
за решаване на социалните проблеми-като социална политика.За
решаване на този проблем са насочени дейности като социално
осигуряване, социално обезпечаване, социални грижи, здравеопазване е
др.Като мобилизира задължително средства от определени източници,
създава, управлява, и разпределя специален фонд, социално
осигуряване (по-точно създаваният осигурителен фонд) e основен
източник на доходи за лицата, чиито трудови доходи биват намалявани
или прекратявани поради настъпване рисковете на труда.По този начин
се гарантират средствата за съществуване на средствата на голяма част
от нетрудоспособните лица. Така се реализира целта, която си поставя
държавата със създаването и съществуването на социалното
- 2 -
Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”
осигуряване.В този смисъл социалното осигуряване е реализирана цел
на социалната политика на държавата в областта на издръжката на
нетрудоспособните лица.Държавата провежда такава политическа
линия при решаване на проблема за издръжка на нетрудоспособните
лица и с оглед на своите интереси. Ако липсва социално осигуряване
като социална дейност, чрез която да се осигурят доходи на
нетрудоспособните лица, то грижата за издръжката на тези лица трябва
да се поеме изцяло от държавата-тя да подпомага тях и техните
семейства.Това изключително тежък финансов ангажимент на
държавния бюджет и не рационална форма за даване на гаранции към
нетрудоспособните лица.Осигурителната защита, давана от социалното
осигуряване, се изгражда като обществена форма.Тя се разпростира
върху големи групи от населението или върху всички, който са
заплашвани от неблагоприятните икономически последици на
рисковете на труда. В този смисъл осигурителната защита, която
гарантира социалното осигуряване срещу рисковете на труда, има
социален характер, тя е и социална защита.
Задължителното социално осигуряване гарантира осигурителна
защита на основата на задължителността.Принципът на насрещните
плащания, на които се изгражда тази защита, се съчетава с този на
социалната солидарност, реализирана в голяма съвкупност, при която
става изразяване на рисковите тежести. Допълнителната форма
гарантира осигурителна защита на принципа на доброволността. Тя се
осъществява като допълнително доброволно осигуряване,когато се
изгражда към задължителната система за социално осигуряване.
Допълнителното доброволно осигуряване дава възможност на
гражданите да допълват или да повишават осигурителната си защита,
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 яну 2018 в 12:17 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2013
20 ное 2014 в 17:46 ученичка на 25 години от Перник - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Драгичево
 
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
106
1
3 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Допълнетелно осигуряване

Материал № 1012282, от 23 юни 2013
Свален: 3 пъти
Прегледан: 9 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Доклад
Брой страници: 15
Брой думи: 2,891
Брой символи: 19,087

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Допълнетелно осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала