Големина на текста:
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Център по юридически науки
Курсов проект
На тема :
Управление на човешките ресурси във фирма „Мериан”
ООД
Изготвил: Ивелина Тенева и Даниела Петрова
Специалност: Публична администрация
Факултетен № 09111003; 09111013
Управлението на човешките ресурси е основна функция в управлението на
организацията. УЧР е стратегически подход към наемането, мотивирането, развитието и
ръководенето на хората в организацията с оглед постигане на нейните стратегически
цели и изпълнение на социалните й задължения. УЧР включва дейности като наемане
на персонал, подготовка и разпределение на сътрудниците по работни места,
длъжностни повишавания, организация на труда, заплащане на труда, безопасност на
труда и др.
Планирането на човешките ресурси е творческа дейност, насочена към предвиждания за
бъдещето на организационните човешки ресурси. В широк смисъл на понятието
управленската функция планиране включва дейностите: Анализ и диагноза на
състоянието, развитието и използването на работната сила в организацията. Прогнози
за потребностите и източниците за осигуряване на персонал. Т.е. за търсенето и
предлагането на труд, за производителноста на труда, за работното време, за развитието
на човешкия фактор – обучение, квалификация, кариера и други. Политика и стратегия
за състоянието, структурата, използването и развитието на сътрудниците на
организацията. Разработване на планове и програми за системата от човешки ресурси:
за търсенето и предлагането на труд, за повишаването на производителността на труда,
за набиране и освобождаване на персонал, за подбор и назначаване, за въвеждане на
новоназначените сътрудници, за обучението и развитието, за кариерата, за участието на
персонала, за оценка и стимулиране, за подобряване условията на труд, за създаване на
безопасни и здравословни условия на труд и други. Организация и контрол за
реализация на стратегиите, плановете и програмите. В зависимост от динамиката в
развитието на организацията, от интензивността на промените в равнището и
структурата на нейното производство, технологии и техника, организация на
производството, пазарни позиции и дялове, планирането на човешките ресурси може да
бъде от гл.т. на периода, който обхваща – дългосрочно, средносрочно и краткосрочно.
„Човешки ресурси” и съответното структурно звено имат трайна роля при
превръщането на организацията в бизнес, който ефективно да оцелява в глобалния свят.
За да се развиват и да бъдат конкурентно способни фирмите трябва да са изключително
добри в едно: да могат да осигурят свободно и бързо движение на идеите вътре в
организацията, като позволяват на служителите да обменят мисли и знания. За да
работи такъв модел, не е достатъчно просто да се осигури техническа връзка – трябва
да се изгради климат, в който обмяната на идеи е нещо естествено. Отдел „Човешки
ресурси” помага на работниците да развиват своите умения, качества и квалификации.
От друга страна Управлението на човешките ресурси е дейност на ръководителите,
прилагащ системен подход. Съвременното УЧР се разглежда като проблем от по-високо
организационно равнище.и поради това – функция на висшия управленски еталон на
организацията. Ръководителите по управлението на персонала обикновено не се считат
за част от висшето управление на организацията, а се разглеждат като свързващо звено
– посредник между ръководството и служителите.
Фирмата, която ще разгледаме се казва „Мериан”. Юридическият й статус е ООД.
Собственик е г-н Мариян Георгиев. Това е средно голямо предприятие за производство
на алкохолни напитки. Във фирмата са заети около 100 работници и служители.
За изпълнение на дейността на разположение на предприятието са:
-Една административна сграда, където се помещават офисите на собствениците,
управителя, заместник-управителите и ръководителите на различните отдели.
-Един производствен цех където се осъществява същинската дейност на
предприятието.
Мениджъра в отдел „Човешки ресурси” е този, който се занимава с прогнозиране на
потребностите на персонала, именно той се грижи за организацията и за контрола за
реализиране на плановете, с които да се предвиждат добри условия за персонала.
Прогнозирането на потребностите се изразява в много планове и програми, част от
които са спазването на работното време, спазва се нормата на работни часове,
спазването на почивките, вземат се в зависимост от нуждите на отделни служители,
осигуряването на безопасни условия на труд и други. За всеки мениджър основна цел е
да развива успешен бизнес, така че приоритет на компанията е да повиши
производството си, да разшири пазарите си и да изгради екип от компетентни и
мотивирани служители.
Проектиране на труда – длъжностна характеристика
Проектирането на труда е процес на определяне на съдържанието, отговорностите и
взаимовръзките на длъжностите, при което се вземат предвид както редица
технологични и организационни изисквания на работата, така и индивидуалните нужди
на изпълнителите.Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на
управлението на всяка една производствена или непроизводствена система. Те стоят в
основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда на
системата и в значителна степен предопределят нейната ефективност.
По своята същност трудовите стандарти представляват съвкупност от правила,
изисквания, условия, критерии и показатели, методики, норми и нормативи за
организирането и функционирането на труда във всяка една стопанска и нестопанска
система. Трудовите стандарти служат като основа (еталон) при проучването,
проектирането, маркетинга, прогнозирането, бизнес-планирането на производствено-
стопанските процеси и социално-битовите условия в предприятията и организациите,
при създаването и функционирането на конкретната организация на производството,
труда и управлението, при оперативното ръководство на системите, при контрола и
отчетността за използването на производствените мощности, суровините, материалите
и живия труд, при определянето на ефективността на производството и труда.
Длъжностната характеристика е основен трудов стандарт на предприятието или
организацията, който определя границите и характерните особености на длъжността
(работното място), длъжностните (трудовите) задължения на работника или служителя,
условията на работа, изискванията за заемане на длъжността и други. Няма общоприета
и регламентирана форма за структурата и съдържанието на длъжностната
характеристика.
Това, от една страна, затруднява до известна степен нейното разработване, но от друга
страна не ограничава възможността за отразяването в нея на всички необходими
характеристики на длъжността в конкретното предприятие или организация.
Разработването и използването на длъжностните характеристики е широко
разпространена практика при управлението на човешките ресурси във всички развити в
индустриално отношение страни.
Организацията, която разглеждаме ние, ни предостави примерна длъжностна
характеристика за длъжността ''ТЕХНОЛОГ''. Тя най-пълно отразява задълженията и
изискванията, оформена е добре и е утвърдена от работодателя. При сключване на
трудовия договор, работодателят издава копие от длъжностната характеристика на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на човешките ресурси - курсова работа

курсовата работа е по Управление на Човешките ресурси. Съдържа кратко обяснение какво представлява УЧР, представяне на фирма за алкохолни напитки....
Изпратен от:
Ivelina Teneva
на 2013-06-17
Добавен в:
Курсови работи
по Управление на човешките ресурси
Статистика:
391 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа по Управление на малкия бизнес!!!
добавена от svetlinka4 04.03.2016
3
12
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси


Материалът съдържа тестови въпроси по управление на човешките ресурси....
 

Лекции управление на човешките ресурси


Лекции по управление на човешките ресурси, използвани в Свищов Стопанската академия...
 

Системи и методи за оценяване на персонала


Оценяването е широко обхватен процес. В него се включва оценяването на заетите в зависимия и независимия труд и оценяването на отделните видове работи (длъжности и работни места). Различията между отделните длъжности трябва да се оценяват...
 

Изследване на практиката по управление на човешките ресурси


Предмет на изследването: практика от основните области от управление на човешките ресурси в организация, като се използват данни за 2009-2010г....
 

Курсова работа по управление на човешките ресурси


Съставяне и анализ на интервю за работа. Тези въпроси се задават с цел да се разбере от къде кандидата е научил за свободната позиция, както и какви са общите му познания, свързани с нея, очакванията му от фирмата (заплащане)...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Население, човешки ресурси и човешки капитал
тематичен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията относно човешките ресурси. въпросите са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Труден)
20
5
1
10 мин
20.02.2020
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът се състои от 20 въпроса свързани с възнаграждение на труда, изследване на работната заплата, политика на възнаграждение и организация на човешките ресурси. Всички въпроси са затворени и изискват три верни отговора.
(Лесен)
20
167
1
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси - курсова работа

Материал № 1010798, от 17 юни 2013
Свален: 391 пъти
Прегледан: 559 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,584
Брой символи: 23,774

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на човешките ресурси - курсова работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала