Големина на текста:
Лекция 9
Същност, задачи и обхват на организацията на труда
Предмет на организацията на труда като дейност е трудовият процес. Той представлява
целенасоченото въздействие на човека върху суровините и материалите с или без помощта на
оръдие на труда с цел да ги превърне в предмети за потребление или услуги.
По същество всяко едно производство представлява съединяването на суровини, материали,
енергия, машини, съоръжения и жив труд. За разлика от другите елементи (предмети и средства
на труда), живият труд, носител на който са хората, има важно значение, тъй като точно хората
правят организацията сила, поради която е възможно съединяването на трите елемента. Точно
от човека зависи добавеният продукт и печалбата на П. Организацията на труда е
организиращата сила, която прави възможно съединаването на трите елемента. Тя е дейност,
която създава ред. За организация на труда се говори в два смисъла: като статика и като
динамика. Като статика е описание на съществуващия ред в едно или друго П, също начин на
структуриране на трите елемента и протичане на трудовия процес. Като динамика е дейността
по създаването на този ред в протичането на тази дейност, дейността по провеждането на
действията за постигане на желаната подреденост и ред.
Когато се говори за съдържание на организацията на труда става дума за количествена и
качествена определеност на трудовите функции, които се обуславят от използваната техника,
технология и квалификация на работниците и служителите. Щом дадена дейност протича, то
има някаква организация. Целта на организацията на труда е да разработи и препоръча такива
методи, които да доведат до най-ефективно използване на средствата на труда.
Основни изисквания и задачи на организацията на труда: ритмичност и непрекъснатост,
оптимално съдържание на трудовия процес, съгласуване на трудовия процес, постигане на
оптимална интензивност на труда, специализация на работниците и служителите,
удовлетвореност от труда, здравословни и безопасни условия на труд, подходяща квалификация
на работниците и служителите.
Основни задачи пред организацията на труда:
-икономически- те са тези, които водят до рационално използване на ресурсите- намаляване на
загубите на работно време, чрез въвеждането на нове технологии, повишавенота на
използването на машините;
-психофизиолигески- запазване здравето и работоспособността на работниците и служителите,
а когато часто от втората е загубена, то да бъде възтановена. Това става чрез въваждане на
система за безопасни условия на труд;
-социални- свързани са със създаването на условия за удовлетвореност и кариерно развитие-
постига се чрез оптимално съчетаване на трудовите функции, въвеждане на стимули за труд,
битово обслужване, повишаване на квалификацията, предоставяне на възможност за растеж в
професията.
За да се постигнат тези изисквания и задачи, дейността по организацията е съчетание от
различни видове работи, наричани елементи на работа. Те са:
1.разделение и коопериране на труда;
2.внедряване на подходящи форми на организация на труда.
3.организация на работното място.
4.подходящи методи на работа.
5.режими на труд и почивка.
6. създаване на благоприятни условия на труд.
7.разработване и внедряване на трудови стандарти в П.
8. разработване и внедряване на подходящи форми за стимулиране на резултатите в труда.
9.създаване на вътрешен ред и дисциплина при изпълнението на трудовите задължения.
Разделението на труда е следствие от разделението на трудовия процес, който се разделя на
частични процеси, фази, операции, манипулации, действия и движения. Разделението на труда
е качествено разграничение на трудовите дейности. Кооперирането и обединяването на
различните видове трудова дейност за постигане на общата цел на трудовия процес.
Разделението и кооперирането на труда са две взаимосвързани дейности. Разделението на труда
може да става по различни признаци: пол, възраст, образование, степен на квалификация.
Разделението и кооперирането на труда имат предимства, но и недостатъци от гледна точка на
ефективността на трудовата дейност. Колкото е по-детаилно разделението на труда, толкова по-
висока специализация на изпълнителите се изисква. Колкото е по-малко разделението на труда,
толкова по-голяма е нуждата от комплексни знания. Специализацията води до усъвършенстване
на трудовите навици, повишава се възможността за ритмичност и по-пълно използване на
работното време. Трябва да има и ефективна взаимовръзка между изпълнителите.
Специализацията води и до увеличаването на степента на повтаряемост на трудовите функции.
Колкото е по-детаилно разделението, толкова е по-голяма повторяемостта, а тя води до
еднообразие и монотонност. Степента на разделение и коопериране на труда определя и
степента на привлекателност на труда и влияе върху отношенията в трудовия колектив. Задачи,
които се поставят пред разделението и кооперирането на труда:
-да се изберат най-подходящите форми и степен на разделение и коопериране на труда;
-постигане на максимална ефективност;
-да се използват максимално знанията и уменията;
-да не се допуска монотонност на трудовия процес.
Съвременни проблеми на разделението и кооперирането на труда. Ние се намираме на един
етап на разработване и внедряване на нови технологии. Трудовият процес все повече се
механизира и автоматизира. Така човек се отделя от производствения процес и се превръща в
управляващ трудовия процес. Променят се и професиите и специалностите. Тази промяна става
бързо и неусетно. Появяват се нови изисквания, свързани с прогнозирането, нови форми на
разделение на труда, ново съдържание на труда и нови професии.
Форми на организация на труда:
-индивидуална;
-групова (бригади, целеви групи, мобилни групи)- при нея дейността не може да се изпълнява
от един човек.
Няма по-добра форма на организация от индивидуалната, но само когато е възможна. Най-
големият проблем при груповата форма е разпределението на полученото възнаграждение.
Ооганизация на работното място
Работното място е звено, на което се извършва дейността. То представлява определена
производствена площ, приспособена за изпълнение на трудовата дейност от един или повече
работници. Организацията на работното място е създаване на всички необходими условия за
протичането на трудовия процес. Работното място има 4 елемента:
-обзавеждане, което да облекчава и способства трудовата дейносгт;
-планировка- такова пространствено разположение на средствата и предметите на труда, което
да дава бързо, точно и безопасно изпълнение на трудовите задачи;
-обслужване- доставяне на суровини, материали, инструменти;
-методи на извършване на работата.
Методи на работа
Те са начина за изпълнението на трудовата дейност на даденото работно място. Става дума за
състава и последователността на изпълнение на отделните елементи. Рационален е този метод
на работа, който дава най-високи резултати при най-малки разходи на труд. Много фактори
оказват влияние върху избора на метод за работа. Те са свързани с машините, хигиената,
безопасността, особеностите на технологията, особеностите на суровините и материалите, на
комуникационната техника.
Рижими на труд и почивка
Има вътрешносменни (дневни), седмични, месечни, годишни режими от гледна точка на
законоустановеното работно време и законовите изисквания за почивки и отпуски. От гледна
точка на характера на производствения процес има прекъсваеми и непрекъсваеми
производствени процеси.
Нашето законодателство дава възможност и при прекъсваем режим да може да се въвежда
непрекъсната работа за оборудването, но не и за работниците и служителите. В този случай се
въвежда сменен режим на работа и сумарно изчисляване на работното време.
Условия на труд

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, задачи и обхват на организацията на труда

Предмет на организацията на труда като дейност е трудовият процес. Той представлява целенасоченото въздействие на човека върху суровините и материалите с или без помощта на оръдие на труда с цел да ги превърне в предмети за потребление или услуги...
Изпратен от:
Елеонора Паунова
на 2013-06-13
Добавен в:
Лекции
по Труд и трудови отношения
Статистика:
13 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Здравословни и безопасни условия на труд

28 апр 2011
·
220
·
30
·
8,443
·
522

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е конституционно право на работниците и служителите в Република България - "Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд"....
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Същност, задачи и обхват на организацията на труда

Материал № 1009453, от 13 юни 2013
Свален: 13 пъти
Прегледан: 19 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 997
Брой символи: 6,391

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, задачи и обхват на организацията на труда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
297

виж още преподаватели...
Последно видяха материала