Големина на текста:
Изграждането на SDH мрежите се извършва на базата на избрана
топология (конфигурация) с помощта на основни градивни съоръжения.
Тези съоръжения изпълняват специфични функции от гледна точка на
местоположението и предназначението им, затова те се наричат
функционални съоръжения. Взаимната връзка между функционалните
съоръжения е логическа и физическа. Логическата връзка определя
взаимодействието на съоръженията и влияе върху топологията на
мрежата. Физическата връзка се реализира от преносната среда на SDH -
влакнестооптичен кабел. Тази взаимна зависимост поставя ограничителни
условия при реализацията на SDH мрежите.
Основните съоръжения, използвани при изграждане на SDH
мрежата, синхронни мултиплексори, крос-конектори, регенератори и
терминално оборудване. С тези съоръжения се постига изпълнението на
основните функции на мрежата:
Обединяване на различни входящи потоци в общи блокове
за транспортиране в мрежата;
Транспортиране на общи блокове с възможност за
извеждане или въвеждане на потоци информация;
Пренасочване на виртуални контейнери по предвидена
схема за маршрутизиране и доставка в определена точка;
Обединяване на еднотипни потоци в общ по-голям поток,
извършвано от разпределителен възел на мрежата
Регенериране на формата и амплитудата на сигнала.
Синхронни мултиплексори SМUХ
Това са устройства, които извършват мултиплексиране на
нискоскоростни потоци във високоскоростни и обратно - отделят
от високоскоростен поток нискоскоростни потоци. За разлика от
мултиплексорите в мрежите РDH, освен функции по
мултиплексиране, SDH мултиплексорите изпълняват функциите на
терминално устройство, осигуряващо въвеждане и извеждане на
нискоскоростни потоци, постъпващи от РDН, както и функции по
пренасочване, концентрация и регенериране на сигналите. Те формират
съставни изходящи високоскоростни потоци на своите линиини изходи,
наречени агрегатни изходи. Всеки синхронен мултиплексор има два
такива изхода. В зависимост от използваната топология на свързване те
се наричат основен и резервен при линийна топология и източен и
западен при кръгова (рингова) топология.
Синхронните мултиплексори биват два основни вида - терминални и
add/drop мултиплексори.
Терминален мултиплеkсор ТМ
Терминалният мултиплексор ТМ е едновременно крайно и мултиплек-
сиращо устройство в мрежите SDH. Неговите канали за достъп съответстват
на трибютарните потоци от PDH и SDH йерархията, а именно 1.5, 2, 6, 34,
140 Mbit/s от PDH и 155, 622 и 2 500 Mbit/s от STM-1, STM -4 и STM -16 от
SDH. Той може да ги въвежда и насочва от трибютарния интерфейс към
линийните изходи. Възможна е локална комутация на Е1 и Т1 сигнали от един
входен трибютарен интерфейс към друг. Изграден е от контролер със
съответния софтуер, приемник-предавател и блок за обмяна на
времеинтервали. Интерфейсът на агрегатните изходи може да бъде
електрически или оптичен при STM-1 и само оптичен при по-високите
йерархични нива.
Add/Drop мултиплексор АDМ
АDМ приемат на входа си трибютарни потоци от същия вид, както при
терминалните мултиплексори. Те могат да извеждат или въвеждат
съответните потоци, да извършват пренасочването им, но най-важната им
функция е транзитиране на потоците в двете възможни направления на
агрегатните им изходи. Тази възможност е твърде важна при ТК мрежа с
кръгова оптична топология на преносната физическа среда, осигуряваща
"двусвързаност", тъй като при повреда има резервен път за доставка на цифровия
поток.
Разновидност на синхронните мултиплексори е концентраторът,
наричан често хъб (Hub). Използва се за обединяване на няколко еднотипни
трибютарни потока, постъпващи от отдалечени възли, като ги включва към
възел от основната транспортна мрежа. Концентраторът може да има три
или повече агрегатни изхода, като позволява да се изгради локално отклонение
на част от основния поток. Може да комутира локално входящите
информационни потоци, с което отдалечените възли могат да комуникират
помежду си. Така се разтоварва основната транспортна мрежа.
Всички синхронни мултиплексори разполагат с канали за контрол и
управление, с което дават възможност за гъвкаво реконфигуриране на
логическата структура на мрежата от общ център за управление, без да се
променя физическата структура.
Синхронни крос-конектори SXC
Структурата на изграждане на телекомуникационната мрежа за пренос
на SDH изисква в някои нейни точки да се извършва пренасочване на части от
информационния поток на ниво виртуални контейнери. За целта е необходимо
осъществяване на временна връзка между входните и изходните портове на
дадено мрежово устройство. Самият процес се нарича крос-конект (cross-
connect) и се осъществява от синхронни крос-конектори.
Крос-конект е процес, който привидно прилича на комутацията, из-
вършвана от една цифрова централа, но основната разлика спрямо комутацията
е, че тук пренасочването по временната връзка се извършва за целите на
преноса по нареждане на системата за управление на мрежата ТММ под
контрола на оператора в центъра за управление.
Регенератор
Регенераторът представлява мултиплексор, който има един входен порт с
оптически интерфейс за основния транспортен модул STM и един или два
агрегатни изхода. Два агрегатни изхода се ползват при топология на
транспортната мрежа "двоен ринг", където единият оптичен ринг се ползва
като работен, а вторият, наречен "защитен", се ползва като резервен. Пред-
назначението на регенератора е да регенерира предаваните сигнали с цел
увеличаване на допустимото разстояние между два SDH възела. С прибавяне
на модули един регенератор може да увеличава както капацитета си, така и
изпълняваните функции, като функции на adddrop мултиплексор или локално
устройство за пренасочване на малък обем информационен поток в друго
направление. Подобно на останалите SDH устройства и регенераторът
анализира заглавната информация POH. Тези устройства се контролират и
управляват от системата за контрол на мрежата ТМК.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Компоненти, тополгия и архитектура на SDH мрежите

Изграждането на SDH мрежите се извършва на базата на избрана топология (конфигурация) с помощта на основни градивни съоръжения...
Изпратен от:
dubadu
на 2013-06-08
Добавен в:
Доклади
по Мобилни мрежи
Статистика:
32 сваляния
виж още
 
 

Компоненти, тополгия и архитектура на SDH мрежите

Материал № 1007523, от 08 юни 2013
Свален: 32 пъти
Прегледан: 40 пъти
Предмет: Мобилни мрежи
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,187
Брой символи: 7,319

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Компоненти, тополгия и архитектура на SDH мрежите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала