Големина на текста:
Трудов договор
Сключване на трудовия договор
Трудовият договор се сключва, от една страна, лично от работника или
служителя, и от друга, от работодателя или негов представител. Трудовият договор се
сключва задължително в писмена форма. При сключването му работодателят е длъжен
да запознае постъпващия работник или служител с длъжностната характеристика,
указанията за реда и начина на изпълнение на трудовата функция и упражняването на
трудовите права, включително и с правилата за вътрешения трудов ред и правилата за
здравословни и безопасни условия на труд. При постъпване на работа и при сключване
на Трудов договор, работникът или служителят представя документи уредени от
наредба номер 4/1993 г. Това са: 1. Диплома за завършено образование, 2. Документ за
професионална степен, 3. Трудова книжка, 4. Свидетелство за съдимост, 5. Медицинско
свидетелство.
Изпълнение на трудовия договор
Началото на изпълнението на трудовия договор се предшества от неговата
регистрация. Заявител на регистрацията е работодателя, който е длъжен в тридневен
срок от сключването на трудовия договор да изпрати уведомление, съдържащо
данните по договора до териториалната дирекция на Националната агенция по
приходите по регистрацията му като осигурител.
Заверено копие от уведомлението работодателя връчва на работника или
служителя преди постъпването му на работа. Това е моментът, от който за работника
или служителя възникват трудови и осигурители права.
Началото на изпълнението на задълженията по трудовия договор може да бъде
предварително определено като дата в трудовия договор, но не и преди връчването на
копие от завереното уведомление.
Ако работникът или служителят не постъпи на работа в определения в Кодекса
на труда срок или в друг договорен между страните срок, трудовото правоотношение
се счита за невъзникнало и работодателят може да иска заличаване на подаденото
уведомление.
Изменение на трудовия договор
Според Кодекса на труда е забранено, както работодателят така и работникът
или служителят едностранно да променят съдържанието на трудовото правоотношение.
Едностранно изменение по изключение е допустимо в случаи и по реда, изрично
установени в законодателството.
Възникналото трудово правоотношение може да бъде изменено по всяко време
от съществуването му по волята и на двете страни. Инициативата може да изхожда и
от двете страни, като страната, към която е отправено предложението има право на
преценка и може да приеме или откаже предложението.
В случай, че не се постигне съгласие, нов трудов договор не се сключва.
По взаимна и свободно изразена воля на страните, може да се променя само
договорно установеното съдържание, но не и неговото уредено с повелителни
разпоредби, законово установено съдържание. Както предложението за изменение,
така и насрещното съгласие, трябва да бъдат направени в писмена форма.
Прекратяване на трудовия договор
По своята същност прекратяването на трудовото правоотношение, възникнало
от трудов договор, слага край на правната връзка между страните. То е резултат от
основание породено от юридически факти.
Кодексът на труда изчерпателно урежда юридическите факти, при които се
прекратява трудовото правоотношение. По-голямата част от тях са юридически
факти и действия, свързани с конкретна фактическа обстановка и изразена воля за
прекратяване на едната от страните. Другата част са юридически събития, каквито
например е смъртта на работник или служител или работодател.
Основанията за прекратяване на трудовите правоотношения, възникнали от
трудов договор могат да се обединят в няколко групи:
Прекратяване при общи основания;
Едностранно прекратяване от страна на работник или служител;
Едностранно прекратяване от страна на работодател;
Прекратяването на трудовото правоотношение, независимо дали е по
инициатива на работодателя или на работника или служителя се осъществява чрез
волеизявление в писмена форма.
Същност на трудовия договор
Трудовият договор (ТД) е най-разпространеното основание за възникване на
трудови правоотношения. ТД е сделка между едно физическо лице – работник или
служител, и друго физическо, юридическо лице или друго образование – работодател,
по силата на която едното лице се задължава да предоставя работната си сила, а
другото лице се задължава да му заплати възнаграждение.
Трудовият договор е:
- Консесуален – постигнатото съгласие между страните е достатъчно условие за
възникване на индивидуално трудово правоотношение.
- Двустранен – пораждат се права и задължения и за двете страни.
- Със строго личен характер – задълженията по трудовият договор са винаги лични и не
могат да се прехвърлят.
- Възмезден – съществено условие от съдържанието на трудовия договор е уговореното
възнаграждение за положения по трудовото правоотношение труд. Неговото заплащане
е едно от основните задължения на работодателя.
- Формален – Писмената форма е необходима за неговото съществуване и
действителност. Постигнатото съгласие се обективира чрез подписването му.
- С продължително изпълнение – за един определен период е налице постоянно и
трайно изпълнение на задълженията на двете страни по трудовото правоотношение
Съдържание на трудовия договор
Съдържанието на трудовия договор обхваща правата и задълженията, свързани с
предоставянето на работна сила на работодателя от неговите работници или служители.
Законно установеното съдържание включва:
- задълженията за спазване на установените трудово правни норми, правото на
работодателя да издава актове, съдържащи правила за поведение, да издава
нареждания, с което да изисква от работника или служителя да осъществява определен
трудов резултат, да налага дисциплинарни наказания.
- предоставяне права на работника или служителя да работи при нормални условия на
труд, закрила при уволнения и т. н.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 ное 2018 в 13:16 учител на 41 години
24 фев 2018 в 14:53 в момента не учи на 47 години
06 фев 2017 в 11:51 студент на 42 години от Варна - ВИНС, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес икономика, випуск 2014
06 яну 2017 в 16:14 студент на 44 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2016
05 яну 2017 в 17:23 студентка на 33 години от София - УНСС, факулетет - икономика на човешките ресурси, специалност - Управление на човешките ресурси, випуск 2018
06 дек 2015 в 18:39 в момента не учи на 41 години
17 май 2014 в 16:16 студентка на 33 години от София - Нов български университет, специалност - Естествени науки
07 апр 2014 в 21:32 потребител на 24 години
 
Подобни материали
 

Прекратяване натрудовото правооотношение от работника или служителя

14 ное 2006
·
734
·
6
·
1,437
·
358
·
1

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя с предизвестие.
 

Обекти на правоотношенията

02 дек 2007
·
135
·
2
·
501

В естествените науки под обект на правоотношение се разбират тези предмети и явления, върху които се оказва влияние от други предмети и явления...
 

Правни отношения - курсова работа

02 апр 2006
·
805
·
26
·
5,837
·
2

Понятие и обща характеристика на понятието “отношения”, възникване на човешките отношения изобщо, обществени и правни отношения и т.н.
 

Основания за възникване на трудовото правоотношение. Трудов договор

28 юли 2008
·
246
·
4
·
651

Основанията за възникване на трудовото правоотношение са уредени в КТ. Те са три – трудов договор, избор и конкурс.
 

Понятие, източници на облигационното право

21 май 2008
·
72
·
6
·
2,784

Облигационното право (ОП) е необходим съставен елемент на ГП. То е правна форма на стоково-паричните отношения, на възмездната размяна на продуктите на труда. То предполага общество,в което действат пазарните отношения.ОП като дял от ГП регулира...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
32
1
1 мин
19.04.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Трудов договор

Материал № 1006891, от 06 юни 2013
Свален: 22 пъти
Прегледан: 22 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,182
Брой символи: 7,665

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудов договор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения