Големина на текста:
1. Система за управление на човешките ресурси.
За да се провежда успешно кадровата политика в една организация, е
необходимо да се изгради система за управление на човешките ресурси.
Системата за управление на човешките ресурси обхваща всички дейности, които
трябва да се осъществяват в неговите рамки, връзките между тях,
взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на функциониране с
оглед да се реализират целите на организацията.
Управлението на човешките ресурси обхваща дейности, които могат да се
разглеждат като елементи и като серия от процеси, между които съществуват
сложни причинно – следствени връзки.
Системата за управление на човешките ресурси използва определени ресурси на
входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат – изход, който
най общо може да се дефинира като определено състояние на количествените и
качествените характеристики на заетите и равнището на тяхното трудово
представяне.
Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички
дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки: анализ и
проектиране на длъжностите, прогнозиране на потребностите от човешки
ресурси, планиране на човешките ресурси, подбор, ориентация на персонала,
обучение и оценяване на персонала, мотивиране на персонала, стимулиране на
персонала, заплащане на труда, осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, усъвършенстване на трудовите отношения и освобождаване на
персонала.
Анализът на длъжностите включва системно изследване на съдържанието,
отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към
техните изпълнители.
Проектирането на длъжностите обхваща дейността по определяне на
съдържанието, функциите, взаимовръзките между длъжностите, при което се
взимат предвид както технологичните и икономическите изисквания на работа,
така и индивидуалните нужди на изпълнителите.
1
Прогнозирането на потребностите от човешки ресурси. Съставянето на
прогнози, за потребността от човешки ресурси през следващите няколко години,
се основава на утвърдените перспективни планове за дейността на
организацията. Прогнозите се разработват, като се отчита влиянието на
производствени, организационни, технически, технологични, материални,
управленски, човешки и други фактори. Въз основа на тях се преценява в
обобщени показатели, потребността от основните категории персонал.
Планирането на човешките ресурси е дейност по определянето на потребностите
от човешки ресурси и по формулирането на подходящи действия за тяхното
задоволяване, така че да се постигнат целите на организацията.
Подборът на персонала обхваща привличането и оценяването на кандидати за
работа, въз основа на което се избира най подходящия от тях с оглед
изискванията на длъжността и организацията и се осъществява процедурата по
неговото назначаване.
Ориентация на персонала. За да се скъси времето за усвояване на новата работа и
за да бъдат мотивирани да я вършат добре, новоназначеният персонал трябва да
бъде достатъчно информиран за основни неща от дейността на организацията. В
развитите страни, се смята, че тази дейност от управлението на човешките
ресурси има подчертано значение за бързото и безпроблемно адаптиране на
новоназначените към организацията, към новите условия и новата работа, към
колектива на ръководителите, към вътрешните правила и норми на поведение и
т.н. Ориентацията има и дългосрочни цели – да спечели новите хора за целите,
интересите и бъдещето на организацията. Това се постига чрез разработване и
усвояване от целия персонал на ценностите, нормите, традициите, нравите,
обичаите, на така наречената фирмена култура.
Обучението и развитието на персонала обхваща дейностите по усъвършенстване
на знанията, уменията и нагласите на заетите, с цел да се повиши равнището на
тяхното трудово представяне и по предоставяне на възможности за развитие на
кариерата, като се имат предвид индивидуалните нужди на заетите и бъдещите
потребности на организацията.
2
Оценяването на персонала включва характеризиране на равнището на трудовото
представяне на заетите спрямо поставените стандарти и формулиране на насоки
за подобряване на това равнище.
Мотивиране на персонала. Проявлението на човешките качества и способности в
голяма степен се влияе от степента на мотивираност на индивида.
На свой ред тя се предопределя от умението на ръководителите да обвързват
изпълнението на задачите и постигането на определени цели с личните интереси
и потребности на персонала. Изкуството на ръководителя да мотивира успешно
изисква: умение да се опознават личните интереси на подчинените, умение да се
прилага система за диференциран подход към всеки човек, умение да се прилагат
най – подходящите за всеки конкретен случай средства за мотивация.
Стимулиране на персонала. Материалните стимули и главно парите са все още
най – силният мотивационен фактор в управлението на човешките ресурси. Тази
сила на парите идва от способността им да допринасят непосредствено, за
задоволяването на всички основни потребности на човека.
Затова при управлението на човешките ресурси се отделя особено внимание на
използваните форми и системи за материално стимулиране. В целия свят то
почива върху два основни принципа: възнаграждение за заеманата длъжност и
възнаграждение за резултати от работата. От ръководителя се изисква високо
умение не само да се съобразява с тези принципи, но и да намира разнообразни
форми за гъвкавото им прилагане. Затова в световната практика се срещат
изключително много разновидности на заплащането на труда. В крайна сметка
целта е да се стимулират хората да работят по добре и да се заплаща справедливо
техния труд.
Заплащането на труда е дейност по – определяне на адекватни и справедливи
трудови възнаграждения в организацията, в съответствие с определени критерии.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд включва
подобряването на условията на труда и опазването здравето и
работоспособността на заетите.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 апр 2021 в 23:51 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2016
09 апр 2021 в 11:16 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
07 апр 2021 в 10:05 учител на 61 години от Пловдив - СОУ "Любен Каравелов", випуск 2024
04 апр 2021 в 19:12 студент на 36 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Административни и политически науки, специалност - ПА, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
организация работата на човешките ресурси
добавена от lrandelova 26.09.2013
1
22
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси, набиране на нови служители и въвеждането им в длъжност...
 

Управление на човешките ресурси в организация


Управление на човешките ресурси в дизайнерска къща „Перфект” град Бургас...
 

Управление на човешките ресурси


Основни въпроси, свързани с управление на човешките ресурси...
 

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели...
 

Лекции по управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси и тяхното обучение и ръководене в процеса на фирменото управление....
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Население, човешки ресурси и човешки капитал
тематичен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията относно човешките ресурси. въпросите са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Труден)
20
5
1
12 мин
20.02.2020
Тест по УЧР за 2-ри курс
тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тест по Управление на човешките ресурси за 2-ри курс: Съдържа 30 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Много лесен)
30
21
1
5 мин
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Система за управление на човешките ресурси

Материал № 1003472, от 30 май 2013
Свален: 173 пъти
Прегледан: 225 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 3,863
Брой символи: 25,906

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Система за управление на човешките ресурси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала