Големина на текста:
МОДУЛ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ДРЕБЕН БИЗНЕС
РАЗДЕЛ:ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН
ТЕМА:АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА
БИЗНЕСА/ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАРТИРАНЕ/
I. ВЪНШНА СРЕДА НА БИЗНЕСА - състои се от всички условия и
сили, които засягат възможностите за стартиране на бизнес, но които
обикновено са извън контрола на стартиращия предприемач, а по - късно
и на МСФ.Външната среда се разделя условно на далечна и операционна.
II. ДАЛЕЧНА ВЪНШНА СРЕДА - включва:
- Икономическите фактори - инфлация, равнище на цените, промени във
валутните курсове, общото състояние на икономиката, равнището на
безработица. Икономическите фактори се отнасят до същността и
направленията на икономиката, в които дадения бизнес съществува. Всеки
предприемач трябва да познава и да следи тенденциите в икономиката,
които засягат неговия бизнес. Той трябва да отчита общата наличност и
достъпност на кредитите, нивото на печалбата, с която може да разполага
свободно и покупателната възможност и склонността на хората да харчат
парите си. Основният лихвен процент, нивото на инфлация и ръстът на
БВП са водещи икономически фактори, които трябва да се вземат под
внимание при стартиране на бизнеса.
- Социалните фактори - включват вярванията, ценностите, отношенията,
мненията и стила на живот на хората, произтичащи от културните,
екологичните, демографските, образователните и етническите условия. Тук
трябва да се разпознаят и отчетат по-важните социални промени в
обществото, засягащи бизнеса. Защото не напразно водещият американски
учен в областта на предприемачеството Питър Дракър твърди че,
социално-културните условия са по-важни за старта на бизнеса, отколкото
икономическите.
- Политическите фактори - включват политическата стабилност в
страната. ориентацията на правителството, неговата законодателна
програма, промените в нормативните документи.Политическите смущения
засягат всяка фирма. Това могат да бъдат решенията, ограничаващи
свободната търговия, антимонополните закони, данъчните програми,
промяна в размера на минималната работна заплата, ценовата политика и
др. Тези закони и действия в някои случаи са рестриктивни, водещи до
намаляване на потенциалната фирмена печалба, докато, други политически
действия могат да бъдат предназначени за развитието и защитата на
фирмата.Така, политическите въздействия могат да бъдат едновременно и
ограничение и полза да дадена фирма.
- Технологични и производствени фактори - отнасят се темповете на
развитие технологиите, поява на заместители. Едно технологично
нововъведение може да има неочакван и драматичен ефект върху средата
на една фирма. За да се предпази от отрицателните последствия на
подобно събитие предприемачът трябва да прогнозира технологичното
развитие и да оцени възможностите за бизнеса си. За анализа на
технологичните фактори се използва подходът на технологичното
прогнозиране, които не е по силите на стартиращия предприемач. Затова
се препоръчва ползването на експерти.
III. ОПЕРАТИВНА/НЕПОСРЕДСТВЕНА/ВЪНШНА СРЕДА - това са
факторите и конкретните условия, в които стартира една фирма. За разлика
от далечната външна среда,тук предприемачът има свое въздействие и
контрол. Тя включва:
- Конкурентна позиция - чрез оценяване на конкурентната си позиция,
всеки предприемач преценява шансовете си да стартира бизнес и да
избере своето бъдещо място.
- Профили на потребителите - в зависимост от бъдещия продукт
предприемачът анализира предварително профила на своя бъдещ
потребител. За целта използва четири типа информация: географска,
демографска, психографска и потребителско поведение.
- Доставчици и кредитори - за да се осигури стабилност във
взаимоотношенията между доставчици и кредитори, трябва да се вземат
под внимание следните фактори:
* По отношение на доставчиците: цена на доставката, отстъпки, разходи
за транспорт и др.
* По отношение на кредиторите: гаранции за отпускане на
кредит,съпоставимост на условията за кредит с целите на фирмата по
отношение на рентабилността, възможности на кредиторите да увеличават
размера на кредита и срока на неговото изплащане.
- Персонал/пазар на труда/ - способността да бъдат привличани и
задържани способни служители е предпоставка за успеха на фирмата. Три
са факторите, които определят как фирмата да подбере най-добрият за нея
персонал: репутацията на предприемача като работодател/отношение към
персонала, политика на възнаграждение и др./; нивото на
заетост/безработица/ - зависи от отрасъла и фазата на бизнес цикъла - дали
икономиката е в подем или рецесия.
- Анализ на отрасъла - анализ на развитие на отрасъла, анализ на
възможностите за „правене” на пари в отрасъла и др.
III. АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ВЪВ
ВЪНШНАТА СРЕДА
1. Възможностите са настоящи и очаквани бъдещи условия и промени
във външната среда, които са благоприятни за постигане на успех от
фирмата.
2. Проблемите, напротив, са настоящи и бъдещи условия и промени във
външната среда, които въздействат или ще въздействат неблагоприятно
върху дейността на фирмата.
Този анализ в съчетание със силните и слабите страни на фирмата/т.е като
цяло на ситуацията/ се прави с помощта на един известен, опростен метод -
т.н. SWOT анализ.Анализът може да бъде направен още п ри старта на
фирмата, въпреки ограничената информация, с която разполагат
мениджърите.По принцип анализът протича в няколко етапа:
- Подготовка на профила на предприятието/тип на бизнеса, географски
пазар,конкурентна позиция/.
- Анализ и оценка на факторите на външната среда.
- Подготовка на прогноза и предсказване на бъдещето.
- Оценка на предимствата и слабостите на фирмата в областта на
организацията и управлението, производството, финансите, маркетинга и
др.
Примерен анализ на външна среда на малка фирма решила да
стартира в производството на кухненски мебели
ВЪЗМОЖНОСТИЗАПЛАХИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Ниското равнище на лихвите по
банковите депозити превръща покупката
на дълготрайни стоки в добра инвестиция
Висок относителен дял на разходите за
храна и комунални услуги на
домакинствата и липсата на свободни
средства за покупка на дълготрайни
стоки.
СОЦИАЛНИСОЦИАЛНИ
Формиране на група от платежоспособни
клиенти, на които предстои обзавеждане
на жилища или ремонт на старите
Голяма част от населението е принудено
да живее под наем и затова няма
мотивация за закупуването на мебели
ПРОИЗВ. И ТЕХНОЛОГИЧНИПРОИЗВ. И ТЕХНОЛОГИЧНИ
Сравнително ниски цени на
технологичното оборудване. Несложни
технологии в мебелното
производство/достъпно оборудване втора
ръка/
Ниска бариера за навлизане в този
отрасъл дори от страна на занаятчии-
дърводелци.
ПАЗАР И КОНКУРЕНТИПАЗАР И КОНКУРЕНТИ
Възприемането на девиза „Произведено в
България” като гаранция за качество
Конкуренция от вносни стоки /Румъния,
Словения и др./
ЗАДАЧА:
1. Опитайте се /подобно на изложения пример за мебели/ да направите подобен
анализ за стартиране на бизнес във Вашето професионално направление.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 ное 2021 в 12:09 ученичка на 30 години от Ловеч - ГЧЕ "Екзарх Йосиф I", випуск 2011
 
Подобни материали
 

Стартиране на нов бизнес

07 мар 2011
·
133
·
5
·
1,191
·
279

Външната среда на бизнеса се състой от всички условия и сили които засягат възможностите за стартиране на бизнес,но които обикновено са извън контрола на предприемача.Външната среда може да се раздели условно на далечна и операционна....
 

Стартиране на бизнес и анализ за продуцентска къща pro

24 сеп 2014
·
14
·
82
·
20,893
·
221
·
5.00 лв.

Стартирането на нов бизнес не е еднократен акт, а е по-скоро продължителен процес, състоящ се от определени последователни стъпки...
 

Стартиране на успешен бизнес

17 дек 2017
·
23
·
17
·
321
·
38
·
2

Предпоставки, ресурси за създаване на бизнес. Мисли на известни предприемачи...
 

Ражда ли се или се създава предприемачът?

04 юни 2021
·
11
·
4
·
950
·
28
·
1

Предприемачът е човек, създаващ малък или голям бизнес. Той или тя е новатор със страхотни бизнес планове, нови идеи и услуги. Това е всеки, който идентифицира бизнес възможност, възползва се от нея и получава необходимите ресурси за управление и старт...
 

Бизнес план за фризьорски салон

03 дек 2010
·
2,467
·
17
·
1,825
·
4,818
·
2
·
1

Бизнес план за фризьорски салон и козметични услуги. РЕЗЮМЕ: Получихме в наследство 10 000лв.Имаме лек автомобил на стойност 7000лв. И регулиран парцел 2 дка на стойност 100 000лв. в София в кв.Овча Купел....
1 2 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 11 клас
Изходно ниво по предприемачество за ЗИП в 11. клас по старата учебна програма. Може да се ползва и по новата програма. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
4
1
1 мин
20.08.2020
Тест по предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Тест по предприемачество.Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
148
1
15.07.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Анализ на външната среда на бизнеса (проблеми и възможности за стартиране)

Материал № 1000422, от 22 май 2013
Свален: 54 пъти
Прегледан: 136 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 873
Брой символи: 5,694

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на външната среда на бизнеса (проблеми и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
114

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала