Големина на текста:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА
Катедра счетоводство и контрол
РЕФЕРАТ
по дисциплината “Спецсеминар”
на тема : Анализ на финансовото състояние на
Изготвил: Варна Ръководител:
2013 доц.д-р Слави Гено
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Увод
Глава І - Обща характеристика на финансово стопанския анализ
1.Същност, съдържание , основни функции и изисквания на финансовия
анализ
2.Видове финансов анализ
3.Основни методи прилагани при анализа
4.Източници на информация при анализ на финансовото състояние
Глава ІІ –Основни показатели на финансовия анализ на фирмата
1.Показатели за оценка на капиталовата структура и собствеността
2.Показатели за ефективност
3.Показатели за ликвидност
4.Показатели за вземанията и погасяванията на задълженията
5.Показатели за оценка на рентабилност
6.Анализ на паричния поток
Глава ІІІ Анализ на финансовото състояние на Албена Автоекспрес 98
ООД
1.Обща характеристика на фирмата
2. Анализ на основните финансови-счетоводни документи
-Активи
-Приходи
-Разходи
3.Анализ на основните финансово – икономически показатели
Заключение
Приложение
Увод
Темата, която разглеждам е Анализ на финансовото състояние на
Абена Автоекспрес-98 ООД гр.Добри1
Финансовото състояние е комплексно понятие,което се характеризира чрез
система от показатели,описващи способността на предприятието да
функционира и се развива в изменящата се външна и вътрешна среда. В
синтезиран вид то показва реалните и потенциалните финансови
възможности на това предприятие. Може да се направи заключение, че
това е възможността на дадено предприятие да генерира навреме и с
определена сигурност пари и парични еквиваленти, които да използва за
уреждане на задълженията към своите служители и доставчици.Той се
поставя на първо място защото неговите резултати отразяват в най-голяма
степен ефективността от използването на наличните ресурси и
постигнатите при това финансови резултати. ФС зависи от ресурсите, които
контролира едно предприятие, от капиталовата му структура, ликвидността
и платежоспособността му, както и от способността му да се адаптира към
промените в средата, в която действа. Чрез характеристика на финансовото
състояние се придобива представа за възможностите на фирмата да
осъществява даден тип стопанска дейност. То изразява и качеството на
връзките на фирмата с останалите стопански субекти. Финансовото
състояние на фирмата не може да се определи еднозначно, само с помощта
на една икономическа величина. Ето защо след изясняване на неговата
същност е необходимо да се дефинира определена система от
икономически показатели.
Целта на изследването е изясняването на теоретико –методологическите и
приложно-практическите аспекти на финансовия анализ на фирмата.
Реферата преследва следните конкретни задачи : от една страна в чисто
теоретичен план да бъдат представени основните моменти при изясняване
същността,задачите и методиката на финансовия анализ ; и от друга страна
– експериментиране на методиката на финансовия анализ с реални данни
на фирмата.
Глава І - Обща характеристика на финансово стопанския анализ
1.Същност, съдържание , основни функции и изисквания на
финансовия анализ
Обикновено под финансово-счетоводен анализ се разбира сложен процес
на селекциониране,сравнение и оценка на счетоводната информация с цел

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 окт 2020 в 13:05 родител
19 май 2020 в 21:28 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2020
15 май 2020 в 10:41 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
13 май 2020 в 22:51 потребител на 25 години
04 апр 2020 в 23:54 потребител
31 дек 2019 в 14:17 студент на 41 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
21 дек 2019 в 16:33 ученик на 29 години от Варна - 003 ПМГ "Акад. М. Попов", випуск 2010
02 дек 2019 в 19:30 в момента не учи на 42 години
23 юни 2019 в 22:07 студент на 30 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ВСУ " Черноризец Храбър", випуск 2018
15 мар 2019 в 20:41 родител
 
 
Онлайн тестове по Икономически анализ
Тест по икономически анализ
изпитен тест по Икономически анализ за Студенти от 5 курс
Тест по икономически анализ даван на изпита. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
61
1
27.08.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически анализ

Анализ на финансовото състояние

Материал № 1000168, от 21 май 2013
Свален: 122 пъти
Прегледан: 155 пъти
Предмет: Икономически анализ
Тип: Реферат
Брой страници: 32
Брой думи: 4,421
Брой символи: 27,861

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на финансовото състояние"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала