Големина на текста:
Класификация на междупредметните
връзки, функция и роля на
междупредметните връзки в
обучението
В педагогическата литература съществуват различни подходи за дефиниране на понятието
междупредметни връзки: „Междупредметните връзки представляват отражение в съдържанието
на учебните дисциплини на диалектическите взаимовръзки, които обективно действат в
природата и се изучават от съвременните науки. Затова те трябва да се разглеждат като
еквивалент на междунаучните връзки.“ (Губанова, 2001). По отношението си към процеса на
обучение междупредметните връзки се проявяват като дидактическо условие, което съдейства
за повишаване научността и достъпността на обучението, за усилване познавателната дейност
на учениците, за подобряване качеството на техните знания и позволява ефективно да се
развиват научните им възгледи (Бабанский, 1985).
Практиката показва, че което и да е явление на обкръжаващата ни действителност е безкрайно
многостранно и трябва да се изучава от гледна точка на различни науки. Въпросът за същността
на междупредметните връзки се разглежда по различни начини от отделните автори, които ги
класифицират въз основа на различни критерии и подходи. Понякога междупредметната връзка
се разглежда като един от дидактическите принципи. Друга група автори коментират проблема
като част от принципа за системност. Според И.Д.Зверев, (Зверев И.Д., 1981)
междупредметните връзки не трябва да се считат като самостоятелен принцип, те произтичат от
принципа за системност, Л.Генкова и др. автори подчертават обективния характер на
междупредметните връзки и ги възприемат като отражение на реално съществуващите връзки в
природата (Малчева, 2000). Според Л.Генкова междупредметните връзки могат да се разглеждат
като дидактическо отражение на обективно съществуващите връзки от природата и обществото
в съзнанието на ученика .
Заедно с това междупредметните връзки имат и организационен аспект. Тяхната реализация
дава възможност по-икономично да се определи структурата на учебния план, на програмите и
учебниците, което спомага за рационализация на учебния план като цяло. Независимо от
разнообразието на своите функции междупредметните връзки не притежават всеобщност на
въздействие върху педагогическия процес “Затова те влизат като необходим компонент в
съдържанието на дидактическия принцип за системност на обучението. (Усова, 2006)
Всяко от тези определения има своята ценност в различни ситуации. За да се изясни понятието
междупредметни връзки е необходимо задълбочено и широко разкритие на неговата същност.
Трябва да се опитаме да намерим неговото родово понятие. Да изследваме неговия обем и
съдържание. Да дадем конкретни примери и най-вече да спомогнем за осъществяването на
обучение с ясна практическа приложимост.
Родово понятие по отношение на категорията „междупредметна връзка“ се явява понятието
„междунаучна връзка“, но и първото и второто се явяват производни на общото родово понятие
„връзка“, като философска категория. Като изходим от тези предпоставки можем да дадем
следната дефиниция: „междупредметните връзки са педагогическа категория за обозначаване на
синтезиращи и интеграционни отношения между обектите, явленията и процесите на реалната
действителност, намиращи своето отражение в съдържанието формите и методите на учебно-
възпитателния процес и имащи в единство образователни, развиващи и възпитателни функции“
(Пестова, 2002). Ще се придържаме към тази трактовка в нашата работа.
За овладяване методиката за реализация на междупредметните връзки в обучението, за
преподавателя е важно да разбере не толкова тяхното значение в обучението, а преди всичко да
бъде запознат със съдържанието на сходните предмети (например учителя по физика трябва да
е запознат с програмата по математика и химия). Това е предпоставка за развитие на умението
да се различават отделните видове знания със съответните им междупредметни връзки.
Ще разгледаме следната класификация, изхождайки от твърдението, че междупредметните
връзки се характеризират преди всичко със своята структура. Можем да се разграничават
следните форми на взаимоотношения:
Фиг.
Ще разгледаме всеки вид междупредметна връзка в съдържанието на природо-математичните
дисциплини съгласно (Зверев И.Д., 1981).
На Фиг. 1, с цел улесняване на читателя, сме представили схематично диференцирана
класификация на междупредметните връзки.
Връзките между природо математическите дисциплини могат да бъдат класифицирани по
различни признаци: информационен, операционен, хронологичен, по начин на реализация
на учебния процес.
1.Съдържателни /информационни връзки/. В съдържанието на учебните предмети
влизат различни елементи на знанието (факти, понятия, закони, теории, идеи), а също
средства за изразяване на знанията и познавателни средства (модели, абстракции,
математически конструкции). Ето защо могат да се определят междупредметни връзки
на нивото на факти, на понятия, закони, теории , идеи.Те дават възможност на
учениците да пренасят знания и специфични форми на изразяване на знанията от една
дисциплина в друга при разнообразни учебни ситуации:
?Връзки на основата на определени факти от дадена област на природата или
обществото, които са обект на изучаване на две или повече науки.
?Връзки на основата на една обобщаваща теория, която служи като обединяващо
звено на определено количество фактологичен научен материал от два или повече
клонове на науката.
?Връзки на основата на някои важни основни понятия, играещи ролята на
свързващо звено между отделните науки.
?Връзки на основата на използваните методи при научни изследвания, които
напоследък придобиват все по-голямо значение за развитието на отделните
клонове на науката.
2.Операционните (процесуалните) връзки се проявяват в учебната дейност, като
пренасяне на познавателни умения, познавателни подходи и методи на изследване.
Условия за такъв пренос, както и за изработването на обобщени умения, създават
творческите познавателни и практико-приложни задачи при изучаване на едни и същи
обекти или общи проблеми в отделните учебни предмети на природо-математическия
цикъл (Зверев И.Д., 1981).
?Връзки на основата на учебното съдържание, при които знанията от един учебен
предмет се използват в друг учебен предмет.
?Връзки на основата на методите, които се използват при научни изследвания.
?Връзки които имат отношение към умствените и практически умения на
учениците
3.Проява на процесуалните връзки е използването на общо научни познавателни
процедури и методи, като описание, обяснение, моделиране; използване на системно-
структурни отношения в даден обект, установяване на връзки между структура и
функция; изпълнение на задачи за кодиране и прекодиране; използване на доказателство
съобразно познавателната ситуация и др.
4.Връзки по хронология на реализацията им, които отразяват някаква
последователност във времето. На тази основа могат да се разглеждат : предшестващи,
съпътстващи и перспективни връзки (Лошкарева, 1967).
?Предшестващи са тези междупредметни връзки, при които се използват изучен
учебен материал, по-рано усвоени умения, навици и методи на работа, които
трябва да се активират и посредством тях да се изяснят нови знания, т.е. да се
включат в нова система. В този случай известното вече съдържание получава
ново осветление с нови средства.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Класификация на междупредметните връзки,

Класификацията на междупредметните връзки в обучението по математика е необходимо с оглед по рационалното преподаване. Материалът е подходящ за всички студенти обучаващисе в педагогическите дисциплини...
Изпратен от:
Ивайло Димитров
учител на 2013-04-14
Добавен в:
Реферати
по Методика на обучението
Статистика:
37 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
56
2
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
85
2
1 мин
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Класификация на междупредметните връзки,

Материал № 985168, от 14 апр 2013
Свален: 37 пъти
Прегледан: 50 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,614
Брой символи: 17,012

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Класификация на междупредметните връзки,"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала