Големина на текста:
Атина и Спарта
1.Държавно устройство:
„ ...  ВЪЗПИТАНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПОРЕД УСТРОЙСТВОТО
Аристотел
Тези думи на древния мислител Аристотел са актуални и до днес, защото се предполага, че
всяка държава се стреми да създава полезни за себе си хора, за да може да изпълни своите
цели – да осигури не само живота на своите поданици, а и да го направи по-добър. Това
държавата прави, като възпитава младите по определен начин, който зависи от политическото
и общественото и устройство.
В Атина най-масовата институция е Еклесията (Народно събрание). В нея участват всички
граждани – мъже. Те предлагат, обсъждат приемат решения, отнасящи се до управлението на
полиса. Гласуват с вдигане на ръка. Понеже Еклесията не може да заседава ежедневно, един
съвет (Буле), с ограничен брой членове, обсъжда текущите дела. Булето наброява 500 души
над 30 годишна възраст. Те са избирани за срок от една година чрез жребий, измежду всички
граждани на полиса.Изпълнителната власт е съсредоточена в Съвета на архонтите, който се
състои от 9 души.Съдебната власт в Атина е представена от Ареопага и народния съд
(Хелиея).
Управлението на Спарта е по-различно. Политическо устройство на Спарта е с олигархично
управление. Олигархията е статичнаполитическа система . Най-масова спартанска институция
е Апелата (Народнотосъбрание). В нея влизат всички пълноправни спартански мъже над
30годишна възраст. Апелата избира спартанските институции, дори и двамата царе. Гласува с
вдигане на шум.Важна институция без власт, но с голям авторитет е Герусията. Тя е съставена
от 28 геронти и от двамата царе, които изготвят предложения загласуване в Апелата.Друга
институция е Институция на двамата царе. Царете се избират от Апелата и те са от родовете
на Агидите и на Еврипонтидите.Длъжността им е доживотна и те изпълняват функция на
военачалници насухопътните части, но имат и сакрални функции. Следващата спартанска
институция е Колегията на петиматаефори. Тя разполага с цялата административна,
гражданска, икономическаи военна власт. Ефорите се избират за срок от 1 година, но могат да
бъдат преизбирани.
2.Обществено устройство 
В Атинското общество хората се делят на свободни и несвободни,т.е. – роби. Робите нямат
никакви права. Останалото население на града е свободно, но свободата все още не означава
равни права. Чужденците, живеещи в Атина, макар и свободни, не са пълноправни граждани.
Привилегията да управляват града имат само Атинските граждани - мъже - онези, чиито
родители (или поне баща) са родом от Атина.
В Спарта обаче населението се дели на три социални групи:спартиати (аристокрация), периеки
(търговци и занаятчии) и илоти (роби). Робите в Спарта се различават от робите в Атина. Те са
покорените местнижители. Спартанците ги наричат илоти и им оставят известни права – те
могат да се разпореждат с добива, който им остава, след като предадат дължимото на
собственика на земята.
3.Възпитание и образование на децата в Атина и Спарта
В Атина учат и се образоват само синовете на свободните атиняни.По-късно , след 30 годишна
възраст , те вземат участие в управлението наполиса и трябва да са добре подготвени – да
имат богата обща култура ида владеят отлично ораторското изкуство. Жените в Атина не
участват в управлението на полиса.До седем годишна възраст и момчетата, и момичетата се
възпитаватв женската част на къщата. Бащите рядко взимат участие в отглеждането и
възпитанието на децата до тази възраст.След 7 годишна възраст момичетата остават в
семейството и усвояват четене, писане, ръкоделие, музика.Основна цел на възпитанието на
момчетата е да достигнат докалогатия. Това понятие, съществуващо като една дума само в
гръцкияезик и обединява нравствената и физическата красота.След като навърши 6-7 години
малкият атинянин тръгва на училище, придружаван от роб, наричан педагог. От този момент
нататък бащата е този, който се грижи за възпитанието и осигурява образованиетона синовете
си. Учителите в училището получават възнаграждение за труда си от него.От 7 до 16 годишна
възраст момчетата -атиняни учат в музичноучилище. Там изучават четири основни
предмета:Граматика,Изобразително изкуство, Музика, Гимнастика. Граматистът (учителят по
граматика) учи децата на четене,писане, и смятане и изисква от тях да запаметяват поемите на
Омир.
Изобразителното изкуство се изучава като необходимо практическоумение.Обучението по
музика играе важна роля при обучението на младия атинянин. Аристотел .За да могат да
оценяват музикалните произведения, учениците се учели да свирят на музикални инструменти
(главно лира).От 12 годишна възраст започва по-усилено занимание с гимнастика,за да не се
пречи дотогава на израстването на децата с по-тежки физическиупражнения.Обучението се
провежда в специално обзаведени за тази цел сгради, наричани палестри. От 15 годишна
възраст нататък младият атинянин продължава образованието си в обществените гимназиони,
които се издържат отбогати аристократи .В гимназионите се усъвършенства физическата
подготовка на младежите и освен нея те усвояват ораторското изкуство, като се срещат и
беседват сфилософи и софисти.След гимназията следва ефебия, където атиняните изучават
военнатеория. След завършване на ефебия младите хора получават граждански права – могат
да участват в Еклесията, да избират и да бъдат избирани.
В Спарта се обръща повече внимание на военните умения. Там децата принадлежат на
държавата. Възпитанието в Спарта развива главно физическите качестваи военните умения
наподрастващите.До седем годишна възраст децата се възпитават в семейството, както при
атинските деца. От 7 до 14 годишна възраст постъпват в държавни образователно -
възпитателни учреждения. Разпределят се по възрасти и получаватизключителна физическа
подготовка.От 15 до 20 годишна възраст младежите се организират в отряди. Занимават се
отново основно с физическо закаляване, но в тази възраст при тях отиват и стари спартиати, с
които провеждат и беседи на различни теми. Духовното възпитание в спартанската
образователнасистема е твърде ограничено. То се свежда до занимания с хорово
пеене,изучаване на националните поети и усвояване на строг граждански морал. Спартанците
не владеят ораторското изкуство, тъкмо обратното – те се научават да изказват мислите си с с
малко думи, в стегнати фрази.От 21 до 30 години младежите постъпват в ефебия – там те
получават военно обучение. След тази възраст те излизат от образователно-възпитателната
система и стават пълнолетни.За девойките възпитанието също е физическо и военно. Целта е
да раждат здрави деца, да възпитават в смелост и мъжество и да могат да участват във военни
действия.
В историята тези два велики полиса са останали като : Атина - един от най-великите културни
центрове и Спарта - велик войн.
Терез Точева
13.04.2007 год.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Атина и Спарта

В Атина най-масовата институция е Еклесията (Народно събрание). В нея участват всички граждани – мъже. Те предлагат, обсъждат приемат решения, отнасящи се до управлението на полиса. Гласуват с вдигане на ръка. Понеже Еклесията не може да заседава...
Изпратен от:
terundia
на 2008-02-25
Добавен в:
Доклади
по История
Статистика:
221 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
спешно за утре домашно
добавена от papi.nikolaeva 24.03.2015
0
6
Пелопонеска война - СПЕШНО !!
добавена от moni221 20.03.2015
0
5
"затвореното общество на спарта не създава свободни хора
добавена от Valeriaa_abv_bg 04.03.2013
0
16
Сравни Атина и Спарта; по географски обхват, състав на неселението, модел на управление, обществени групи, образование и възпитание на децата, културни постижения и личности..
добавена от meryemsezginn 15.03.2014
1
19
история 7 клас за атина
добавена от llubo0mirr 24.03.2013
2
21
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
260
·
15
·
3,439
·
347
·
42

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
291
·
26
·
6,100
·
17

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
176
·
60
·
27,404
·
407
·
14
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българска историография

15 апр 2009
·
539
·
26
·
6,983
·
119

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
 

Питагор и неговата школа

04 дек 2006
·
596
·
5
·
935
·
117
·
33
·
1

Питагор приемал своите ученици с изпит. Той се състоял в следното: участниците преминавали през определен изпитателен срок, те трябвало да имат интереси към математиката, музиката и гимнастиката.
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 5-ти клас върху Древен Рим
тематичен тест по История за Ученици от 5 клас
Предназначен за проверка на знанията от дял Древен Рим в пети клас. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
273
2
27.04.2017
Древен Рим
междинен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за междинна проверка на знанията и подготовка на седмокласници за НВО. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
128
1
12.04.2016
» виж всички онлайн тестове по история

Атина и Спарта

Материал № 98514, от 25 фев 2008
Свален: 221 пъти
Прегледан: 196 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 609
Брой символи: 5,181

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Атина и Спарта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Кръстева
преподава по История
в град Варна
с опит от  2 години
271 35

Йорданка Стоянова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  16 години
1 238 82

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения