Големина на текста:
В гражданския процес делото може да бъде отложено при?
Необходимост от извършване на съдебно-счетоводна експертиза
В кои случаи се поставя задача на експерта да извърши повторна ревизия?
На експерта-счетоводител не се поставят задачи за извършване на повторна ревизия
В какъв срок се представя заключението от експерта?
Най-късно пет дни преди датата, на която е насрочено делото
В гражданския процес делото може да бъде отложено при?
Необходимост от извършване на съдебно-счетоводна експертиза
В гражданския процес съдебно-счетоводна експертиза не може да се назначи по искане
на?
Ищеца
В процеса на съдебното следствие експерт-счетоводителят е длъжен да?
В кои от посочените случаи един документ се смята за недоброкачествен?
В заключението си експерт-счетоводителят отразява?
Констатациите от прегледа и изследванията на документите
Дирекция “Съдебно-счетоводни експертизи” изпълнява следните функции в областта на
съдебно-счетоводни експертизи?
Методологични
Експерт-счетоводителят е?
Вещо лице
Експерт-счетоводителят може ли да се изкаже по време на делото като очевидец на
фактите?
Не може
Заключението на експерта-счетоводител е?
Носител на информация
Заключението на експерта-счетоводител се представя задължително на?
Органа, назначил експертизата
Заключението може да се представи в следната форма? Писмено
Заключението подлежи на проверка от?
Началник на службата за съдебно-счетоводна експертиза
Заключението се представя в обем до?
По указание на органа назначил експертизата
Заключението на експерт-счетоводителя може ли да се основава на факти, явления и
процеси, намерели отражение в ксероксни копия, видеозаписи, фотографски снимки на
документи, дискети и други?
Може
Изисква ли се експерт-счетоводителят да познава криминалистическите експертизи?
Да
Има ли състезателност при назначаване на съдебно-счетоводната експертиза в
гражданския процес?
Има
Кои от посочените характеристики не притежава финансовият ревизор?
Заменим е в гражданския и в наказателния процес
Koй определя сумата, която трябва да се внесе под формата на депозитна вноска от
лицата или организациите, по чието искане ще се извършва експертизата
Органът, назначаващ експертиза
Каква наказателна отговорност носи експерт-счетоводителят за даване на невярно
заключение, когато деянието е извършено по непредпазливост?
Лишаване от свобода до една година или поправителен труд
Коя от посочените задачи не е основна за съдебно-счетоводната експертиза?
Разпит на свидетели при констатиране на нарушенията
Кой определя сумата, която трябва да се внесе под формата на депозитна вноска от
лицата или организациите, по чието искане ще се извършва експертизата?
Органът, назначаващ експертиза
Коя от посочените характеристики на съдебно-счетоводната експертиза определя нейната
същност?
Съдебно-счетоводната експертиза е способ за събиране и проверка на доказателства
Кои от посочените елементи са предмет на съдебно-счетоводната експертиза?
Счетоводно-отчетната информация
Какво възнаграждение би получил един нещатен сътрудник за оказана помощ и
съдействие на службите за съдебно-счетоводни експертизи за 10 дни?
По решение на органа назначил експертизата.
Кой нормативен акт урежда предварителното производство?
НПК (Наказателно-процесуален кодекс)
Кой нормативен акт урежда структурата на заключението?
Наказателно-процесуалния кодекс
Кои от посочените елементи са предмет на съдебно-счетоводната експертиза?
Счетоводно-отчетната информация
Кои от посочените органи Не могат да бъдат органи на досъдебното производство?
Финансовите органи
Какъв фонд се формира за изплащане възнагражденията на щатните и нещатни експерти
и сътрудници?
Специален фонд за изплащане възнаграждение на щатни и нещатни сътрудници
Кой от посочените органи е бил за управление на Института на заклетите
експерт-счетоводители?
Когато дадена експертиза е извършена от няколко експерта, в случаи на
различия, между отделните експерти, съдът може да?
Как се постъпва когато при съдебно-счетоводните експертизи се
констатират недостатъци, необоснованост, неправилни изводи,
незаконосъобразни позовавания на нормативни текстове и други
Кой метод използва експерт-счетоводителят при отразяване на връзките и
зависимостите между констатираното от него и показанията на обвиняемия
и свидетелите в предварителното производство и в съдебния процес?
Коя от посочените задачи не е основна за съдебно-счетоводната експертиза?
Разпит на свидетели при констатиране на нарушенията
Как се постъпва когато има спор по дадено заключение и експертизата е единична?
Назначава се двойна експертиза
Критерии за различие между финансова ревизия и съдебно счетоводната експертиза е?
Процесуалното място
Кои от посочените характеристики не притежава финансовият ревизор?
Заменим е в гражданския и в наказателния процес
Какъв метод се прилага при реализиране на съдебно-счетоводната експертиза като
способ за събиране и проверка на доказателства
Общ
Кой определя окончателния размер на трудовото възнаграждение, което се полага на
експерт-счетоводителя?
Органа назначил експертизата
Може ли експертът-счетоводител да проверява факти, обстоятелства и операции,
намерили документално отражение, в присъствието на обвиняемия или подсъдимия?
Може
Може ли защитникът на обвиняемия да поиска от съда извършването на съдебно-
счетоводна експертиза?
Може
Може ли следователят да назначи сьдебно-счетоводна експертиза въз основа на
извършена преди това съдебно-почеркова, химична, графична, техническа и други
експертизи?
Може
Недоброкачествените документи с неправилно отразени извършени стопански операции
се подразделят на?
Фалшиви
Назначаването на съдебно-счетоводна експертиза от органите на досъдебното
производство става с?
Постановление
Нещатните сътрудници се назначават от?
С конкурс
Нещатните сътрудници изпълняват следните функции?
Оказват помощ и съдействие на органите назначили екпертизите
Нещатните сътрудници изпълняват следните функции?
Оказват помощ и съдействие на органите назначили екпертизите
Недоброкачествен по форма е документ при?
Неспазване формата на документа
Недоброкачествен по форма е документ при?
Несъблюдаване размерите на документа
Общата методика на съдебно-счетоводните експертизи включва
Посочете как се реализира връзката “експерт-счетоводител-свидетел
Твърденията на свидетелите са проверяват документално от експерт-счетоводителя
Посочете кои от изброените раздели Не се включва в съдържанието на заключението
Правно-процесуална част
Посочете кой от изброените способи Не се включват в общата методика на съдебно-
счетоводните експертизи?
Контрола върху стопанската дейност на предприятието
При различия в изводите на отделните експерти се постъпва по следния начин?
Заключението се подписва от всички експерти, като за различията се прави уговорка,
излага се особено мнение на съответния експерт, съдържанието на особеното мнение
При реално отразена стопанска операция в недоброкачествен документ по форма,
експертът следва ли да признае стопанската операция?
Да
При разглеждането на гражданските дела участието на експерт-счетоводителя по време
на процеса е?

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съдебно счетоводни експертизи - упражнение

В гражданския процес делото може да бъде отложено при? Необходимост от извършване на съдебно-счетоводна експертиза. В кои случаи се поставя задача на експерта да извърши повторна ревизия...
Изпратен от:
vasilka_sm
на 2013-01-14
Добавен в:
Упражнения
по Съдебни експертизи
Статистика:
470 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Съдебни експертизи
Тест по съдебно-счетоводни експертизи за 2-ри курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по съдебно счетоводни експертизи - студенти 2-ри курс, трудово право - даван в Икономически университет-Варна. Съдържа 12 въпроса като някои имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
22
1
2 мин
16.07.2013
Тест по Съдебно-счетоводни експертизи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 5 курс
Изпит по Съдебно-счетоводни експертизи, състоящ се от 10 тестови въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Съдебни експертизи в 5-ти курс.
(Труден)
10
7
3
5 мин
26.10.2016
» виж всички онлайн тестове по съдебни експертизи

Съдебно счетоводни експертизи - упражнение

Материал № 943100, от 14 яну 2013
Свален: 470 пъти
Прегледан: 431 пъти
Предмет: Съдебни експертизи
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 1,175
Брой символи: 7,971

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдебно счетоводни експертизи - упражнение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала