Тоня Радева
преподава по Български език
в град Русе
Големина на текста:
Утвърдил:.......................... Съгласувал:....................
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ЗИП – Български език и литература
І
а
клас
профил - непрофилиран
ЗА УЧЕБНАТА 2012 / 2013 г.
Хорариум –31 учебни седмици X 1ч. = 31 часа
Директор:.................... Изготвил :...................
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма за ЗИП по български език и литература е разработена в
съответствие с ДОИ и е съобразена с изискванията на Учебната програма по български език
и литература за първи клас, според която обучението по български език и литература в първи
клас се осъществява като период на ограмотяване, включващ подготвителен и основен етап,
литературно обучение, реализирано след периода на ограмотяване, езиково обучение,
реализирано чрез знанията за основните езикови единици в периода на ограмотяване,
формиране на комуникативно-речеви умения и компетентности чрез езиковото и
литературното обучение.Според учебното съдържание за овладяване на начална грамотност
обучението по четене и писане е изградено върху усъвършенствания вариант на звуковия
аналитико-синтетичен метод за ограмотяване.При овладяване на звуковете се отчитат
акустичните и артикулационните им характеристики. Звуковете и техните букви се овладяват
в реда, посочен като задължителен за обучението по български език и литература в първи
клас.
Учебното съдържание е разпределено в следните ядра: Социокултурни
компетентости, Езикови компетентности, Социокултурна и езикова компенетност:
устно общуване, Социокултурна и езикова компетентност:писмено общуване,
Литературни компетентости, Социокултурна и литературна компетентост:общуване с
художествената творба Социокултурна компетентност: създаване на изказвания и
писмени текстове.
ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
1.Разширява знанията по БЕЛ в периода на ограмотяване
2.Надгражда уменията на ученика, свързани с усвояване и затвърдяване на четивната
техника и писмената грамотност
3.Развива комуникативните компетентности на първокласника
4.Възпитава читателски интерес
5.Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставки за езиковото и
литературно обучение
6.Подпомага формирането и усъвършенстването на уменията на учениците да говорят и
четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо
7.Развива устната и писмената реч, мисленето и въображението, паметта,
познавателните интереси и творческите способности на първокласниците.
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1.Ученикът разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява като използва
уместни езикови средства;
2.Изписва правилно елементите на буквите и координира движенията на пишещата
ръка;
3.Разказва свързано, предава чута история и може да я коментира;
4.Ученикът умее да изслушва другите, да си служи с речевия етикет, да уважава
чуждото мнение.
5.Ученикът си служи с основните езикови единици при устни и писмени форми на
общуване: звук, буква, дума, съобщително и въпросително изречение, текст;
6.Ученикът чете на глас гладко, с подходяща интонация и темпо и разбира смисъла на
прочетеното;
7.Ученикът владее основни норми на графичната и писмената система, пише четливо и
правилно думи с правописни особености; владее основната употреба на
пунктуационните знаци; отделя изреченията в текста, като означава началото и края;
8.Ученикът се включва в групова дейност за интерпретация на литературно
произведение; включва се в четене по роли;
9.Ученикът разпознава художествен от нехудожествен текст; прави разлика между
проза и стихове; разграничава диалогична и монологична реч в литературно
произведение;
10.Разграничава приказка, стихотворение, разказ, гатанка, пословица;
11.Ученикът изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и ситуации;
12.Отговаря на въпроси, изказва мнение, съставя и отговаря на елементарни въпроси,
разсъждава върху прочетеното;
13.Ученикът прави устен разказ по картина или серия от картини, създава съчинение по
преживяно, съчинява приказка по зададена словесна опора, описва наблюдавана
случка или явление.
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕМИ И УРОЧНИ
ЕДИНИЦИ
№Дата Теми Забележка
І. Писане на елементи на букви. Езикови единици. Съставяне на изречения и текст.
1. 20.09.12г. Съставяне на текст по приказка „Трите прасенца”. Писане на
елементи на букви.
2. 27.09.12г. Съставяне на изречение по модел. Писане на елементи на
букви.
3. 04.10.12г. Дума. Сричка. Звук. Приказни герои. Писане на елементи на
букви.
4. 11.10.12г. Текст. Изречение. Дума. Сричка. Звук. Писане на елементи на
букви.
ІІ.Писане на букви.Модели на думи и изречения.
1. 18.10.12г. Гласни А/Ъ. Писане на малки и главни А/Ъ.
2. 25.10.12г. Гласни О/У. Писане на малки и главни О/У.
3. 08.11.12г. Гласни Е/И. Писане на малки и главни Е/И.
4. 15.11.12г. Сонори М/Н. Модели на думи. Писане на имена.
5. 22.11.12г. Сонори Л/Р. Модели на думи. Съставяне на изречения.
6. 29.11.12г Сонори М,Н,Л,Р. Съгласна Й.
Обобщителни упражнения.
ІІІ. Правописни особености на думите. Преписване на текст.
1. 06.12.12г Звучни/беззвучни съгласни Б/П. Звукови модели.
2. 13.12.12г. Звучни/беззвучни съгласни В/Ф. „Във Варна”
3. 20.12.12г. Звучни/беззвучни съгласни Д/Т. Преписване на текст
„ Делфини”
4. 10.01.13г Звучни/беззвучни съгласни З/С. Диктовка „ Златина”
5. 17.01.13г. Звучни/беззвучни съгласни Ж/Ш. Преписване на текст
„ Животните”
6. 24.01.13г. Звучни/беззвучни съгласни Г/К.Преписване на текст „ За гъби”.
7. 31.01.13г. Звучни/беззвучни съгласни Дж/Ч. „ Джуджето
Дългоноско”.Езикови упражнения.
8. 07.02.13г. Звучни/беззвучни съгласни Дз/Ц. Четене на текст „Дзънчо и
Дзънка”. Езикови упражнения.
9. 14.02.13г. Звучни-беззвучни съгласни. Обобщение.
10. 21.02.13г. Беззвучна съгласна Х. Четене на текст „Разходка”.Звукови

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 окт 2018 в 09:24 студентка на 28 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
22 сеп 2018 в 20:15 ученичка на 55 години от Русе - СОУ "Васил Левски "
19 сеп 2018 в 18:36 учител на 46 години от Златица - соу св паисий хилендарски, випуск 2014
05 сеп 2018 в 06:29 учител на 41 години от Добрич - 109 ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", випуск 2017
16 авг 2018 в 16:30 учител на 42 години от Самоков - ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", випуск 2017
03 ное 2017 в 20:13 учител на 113 години от София - 058 ОУ "Сергей Румянцев", випуск 2014
26 сеп 2017 в 18:41 учител
11 сеп 2017 в 10:45 студентка на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - НУП, випуск 2015
04 сеп 2017 в 09:36 родител
07 юли 2017 в 01:30 учител
 
Подобни материали
 

Правопис на гласни и съгласни

29 фев 2008
·
837
·
2
·
361
·
1,740
·
124

Това е урочна статия свързана с правописа на гласни и съгласни букви в българската азбука.
 

Кратък тест по български език за 7 клас

15 яну 2007
·
4,042
·
1
·
142
·
16
·
21

Кратък тест по български език за 7 клас. Обхваща съставно глаголно сказуемо, съставно именно сказуемо, сказуемно определение и др. Въпроси са 9 на брой. Подходящ за самоконтрол.
 

Езикова единица

31 май 2011
·
69
·
11
·
1,099
·
234
·
29

Езикова единица: Текстовете са изградени от изречения, изреченията от словосъчетания, словосъчетанията от думи, думите от морфеми, а морфемите от звукове. По този начин се разграничават езикови единици от различни равнища. Най - малките езикови единици..
 

Тест по български език и литература за зрелостници

13 яну 2009
·
302
·
14
·
1,429
·
25

Тест по български език и литература за зрелостници.
 

ТЕСТ по Български език и Литература

14 мар 2008
·
351
·
12
·
1,136
·
1
·
2

Примерен тест по Български език и Литература за кандидатстващите след седми клас(с отговори).
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език на тема "Правописна, пунктуационна и граматична норма"
тематичен тест по Български език за
Тестът съдържа задачи за проверка на знанията, свързани с правописната, пунктуационната и граматичната норма, 16 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
16
35
1
6 мин
03.09.2018
Тест по български език и литература за 6-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 6 клас
Тестът е предвиден за проверка на усвоените знания по български език и литература през първия срок на учебната година. Съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
16
49
2
2 мин
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по български език

Разпределение за ЗИП по БЕЛ -1 клас

Материал № 934786, от 28 дек 2012
Свален: 318 пъти
Прегледан: 396 пъти
Предмет: Български език
Тип: Разпределение
Брой страници: 6
Брой думи: 902
Брой символи: 5,695

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разпределение за ЗИП по БЕЛ -1 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Димка Каудова
преподава по Български език
в град Варна
с опит от  19 години
7

Тоня Радева
преподава по Български език
в град Русе
с опит от  30 години
6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения