Големина на текста:
Договор
N: 1091
Гр. Бургас, 17.06.2012
Днес, 17.06.2012г. между „Таврос СГ 2012” ЕООД, Бургас със седалище в гр.Бургас, ул.
Черноморска 31, представлявана от Стефка Янова, наричана по-долу ПРОДАВАЧ и JOY
Humphrey LTD, 209 River Road, AM17, London U.K, представлявана от Joan Humphrey,
наричана по-долу КУПУВАЧ, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прoдаде, a Купувачът се задължава да заплати и
получи детски раници с анимационни герои.
Чл. 2. Стоките са подробно описани в Приложение N:1 към договора, което е неизменна
част от него.
Чл. 3. Всички изменения и допълнения на договора се извършват по общо съгласие и в
писмена форма.
II. КОЛИЧЕСТВО
Чл. 4. Количеството на стоките е описано в Приложение N:1.
III. КАЧЕСТВО
Чл. 5. Качеството следва да отговаряна показателите, отразени в документите, които ги
придружават.
IV. ЦЕНИ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. Цената на изделията е EXW – Бургас.
Чл. 7. В цената на изделията е включена опаковка и товарене.
Чл. 8. Изделията се продават по цени определени в Приложение N:1.
Чл. 9. Изделията се заплащат в срокове, определени в Приложение N:2, което е неизменна
част от този договор, чрез заплащане на изделията след техния преглед в банка Райфайзен
Банк.
V. ФРАНКИРОВКА И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Чл. 10. Изделията се продават EXW - Бургас.
Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ доставя изделията на КУПУВАЧА в срокове определени в
Приложение N:2.
VI. ОПАКОВКА, ЕТИКИРОВКА, МАРКИРОВКА
Чл. 12. Изделията се доставят опаковани от ПРОДАВАЧА в стандартни опаковки и
обичайните за ПРОДАВАЧА етикировка и маркировка.
VII. ТРАНСПОРТНИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. ПРОДАВАЧЪТ информира писмено КУПУВАЧА за готовността на експедиция на
изделията в срок от седем работни дни преди датата на експедиция чрез телекс или факс.
Чл. 14. КУПУВАЧЪТ информира писмено ПРОДАВАЧА за вида и номерата на
транспортните средства, фирмата превозвач и предоставя необходимите товарителници, в
срок от три работни дни преди датата на експедиция.
VIII. КОЛИЧЕСТВЕНО И КАЧЕСТВЕНО ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ
Чл. 15. Количественото предаване и приемане на изделията се извършва в склада на
ПРОДАВАЧА на основата на транспортния документ.
Чл. 16. Качественото предаване и приемане на изделията се извършва в склада на
ПРОДАВАЧА на основата на протокол и сертификат на качество.
Чл. 17. Количественото и качественото предаване на изделията се извършва в деня на
експедицията в присъствието на КУПУВАЧА или упълномощено от него лице, чрез
подписване на необходимите документи и се счита за окончателно.
IX. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 18. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че качеството на изделията отговаря напълно на
сертификата за качество издаден от ПРОДАВАЧА.
Чл. 19. ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за комплектността на доставката при крайния
получател.
Чл. 20. ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за измененията и уврежданията настъпили вследствие
на неправилна експлоатация, съхранение и транспорт от страна на КУПУВАЧА.
Чл. 21. За скрити дефекти ПРОДАВАЧЪТ носи отговорност само ако са установени от
независима упълномощена организация или в присъствието на представител на
ПРОДАВАЧА с протокол подписан от двамата контрагенти.
Чл. 22. КУПУВАЧЪТ трябва да уведоми за дефекти писмено, чрез телекс или факс
ПРОДАВАЧА в срок от 3 дни от датата на пристигане на товара.
Чл. 23. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да разгледа рекламацията в срок от десет дни след
получаването и да уведоми писмено КУПУВАЧА за решението си.
X. САНКЦИИ
Чл. 24. При неизпълнение на някоя от клаузите на настоящия договор по причини,
неупоменати в него, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20%
на ден от стойността на неизпълнението.
Чл. 25. Извън т.26, изправната страна си запазва правото да търси обез щетения по
съдебен път.
XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 26. Страните по настоящия договор няма да носят отговорност за пълното или
частично неизпълнение на своите задължения, ако неизпълнението е вследствие на
обстоятелства като: пожар, наводнение, земетресенеие, и др. стихиини бедствия, така
също война, военни действия, блокади, общи стачки, така също и действия на
правителствени органи, засягащи вноса и зноса и др.
Чл. 27. Страната, която е в невъзможност да изпълни своите задължения към договора е
длъжна веднага след настъпване на форсмажорното обстоятелство да уведоми другата
страна по договора по най - бързия начин (факс, имейл, телекс) за настъпилото събитие и
да предложи начини и средства за окончателното уреждане на отношенията. Другата
страна е длъжна писмено да потвърди получаването на съобщението и да даде становище
по случая.
XII. АРБИТРАЖ
Чл. 28. Всички възникнали спорове по повод неизпълнението на договора ще се решават

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 сеп 2017 в 10:52 в момента не учи на 54 години
10 юни 2017 в 18:51 в момента не учи на 36 години
09 юни 2017 в 14:51 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2017
11 апр 2017 в 11:27 студент на 23 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Автоматика, специалност - Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето, випуск 2018
03 апр 2017 в 15:06 потребител
23 дек 2016 в 21:05 ученик на 13 години от Пловдив - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2023
14 дек 2016 в 20:53 ученик на 16 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2020
04 дек 2016 в 14:51 студентка на 23 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Екомениджмънт, випуск 2017
27 ное 2016 в 12:26 потребител
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.
(Лесен)
22
1
1
7 мин
11.11.2016
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
12
1
10 мин
19.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Външнотърговски договор

Материал № 908287, от 13 ное 2012
Свален: 182 пъти
Прегледан: 271 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Договор
Брой страници: 4
Брой думи: 743
Брой символи: 4,435

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Външнотърговски договор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала