Големина на текста:
Югозападен университет „Неофит Рилски” –Благоевград
Правно – исторически факултет
ТМК – Извънаудиторна дейност №2
Конформизъм
Изготвил:Десислава Атанасова Проверил : проф.дсн Братанов
Ф.Nо 0904035
Спец: Вразки с обществеността
Курс – Първи
Благоевград
27.10.2009г.
Какво наричаме конформизъм?
Понятието „конформизъм” се налага в научните среди през втората
половина на двадесети век, като интересът към него нараства във връзка с
динамичните процеси в различните социуми след/вследствие Втората
световна война. Конформизмът е реално социално-психическо явление в
социалния живот на хората. Терминът е произведен от английския глагол
conform, който на български език означава съответствам, приспособявам
се, подчинявам се на правилата. Днас това е базисен термин от социалната
психология, който по дефиниция означава „съгласие за определена черта,
нагласа или поведение на базата на общо групово членство” Наличието на
това съгласие и демонстрирането, че то няма да се появи в отсъствието на
групата са основните елементи, които характеризират това социално
явление. Ако има съгласие независимо от груповото членство, се говори за
еднаквост на нагласата или поведението . Ако съгласието е било
постигнато чрез сила, обещание за награда или заплаха за наказание , се
говори за отстъпване. Ако еднаквостта е станала част от Аза на човека до
такава степен, че би съществувала и при отсъствието на членство в
групата, става дума за интернализация. От своя страна процесът,
посредством, който се постига това в жизнения цикъл на човека се нарича
социализация. В този смисъл конформността може да се разглижда като
междинна фаза между изкуственото отстъпване и постоянната
интернализация, като конфликт между това, което мисли и желае отделния
човек и онова, което групата индуцера, но в края на краищата
съществуването на общи нагласи и модели на действие в социалната група
е основната предпоставка за обществото.
За да има конформизъм, задължително трябва да има от една страна
действие на групов натиск, на групово мнение, на принципи, норми,
правила, стандарти, а от друга поддаване на натиск, приемане на мнението,
съобразяване с принципите, нормите, стандартите и съблюдаване
правилата на обществен или социален живот.В широк смисъл на дъмата
конформизъм включва цялата тази двустранна активност.В по-тесен
смисъл на думата се разбира като действие на групов натиск и приемането
му от отделни лица.
Един от пътищата за осъществяване влиянието на групата върху
индивида е конформизмът. Някои автори го считат за личностна черта –
като податливост на индивида на груповото влияние. Други го отнасят към
ситуацията – например, неясната или неструктурирана ситуация ни прави
по-склонни да приемем общественото мнение като критерий. Но по
същество конформизмът представлява промяна в поведението или
вярванията на индивидите по посока на групата в резултат на реален или
въображаем групов натиск. С други думи механизмат на явлението е
групов. 1
Класически експеримент за доказване на явлението конформизъм се
съдържа в изследванията на Солумон Аш от 1951г. На две отделни табла
са представени няколко вертикални линии. Едното съсържа стандартна
линия – от 2 инча в някои експерименти до 10 в други. На другото табло са
начертани три линии: едната с дължината на стандарта, другата по-дълга и
третата по-къса. От изследваните се иска да посочат коя от линиите е равна
по дължина на стандарта.
Участниците – 8 подставени лица и едно изследвано – се подреждат в
полукръг пред таблата. Наивното изследвано лице сяда предпоследно в
редицата. Иска се всеки участник гласно да каже коя линия измежду
пробните е равна на стандарта. Експериментът е така нагласен, че
изследваният да чуе седем мнения преди да изкаже своето. Мнения, които
умишлено са насочени към невярна линия, въпреки че очевидно не
отговарят на истината.
Правят се 18 сеанса, от които 6 неутрални, отговарящи на реална
оценка на подставените, и 12 контролни, с изопачени отговори на
подставените. Въпросът е как ще се държи индивидът в присъствието на
единодушно мнозинство, чието мнение не съответства на мнението на
изследвания.
Резултатът е обособяването на две подгрупи изследвани:
Едната се състои от конформисти – тези, които са се поддали в повече
от половината опити на мнението на мнозинството. Повечето от тях са
изкривили съждението си, допускайки, че мнозинството бърка, но сами
несигурни в своята оценка. Други са изкривили поведението си, давайки си
ясно сметка, че мнозинството греши, но съгласявайки се с общото мнение,
за да бъдат в съгласие с групата. Макар и рядко резултатът е изкривяване
на възприятията. Индивидът започва да мисли, че мнозинството
действително е право.
В другата подгрупа попадат изследваните, които са се поддали в по-
малко от половината опити. Те се отнасят кам нонконформистите. Те или
са твърде убедени в своя отговор, или се държът „дръпнато” и нервно.
Очевидно конформизмът зависи от личностните характеристики. Това,
че поставени в една и съща ситуация, например в експеримента на Аш,
едни индивиди се поддават, а други не, го доказва. Но и индивидуалната
податливост към влиянието на групата се изменя в зависимост от някои
условия. На първо място това е значението на резултата за личността.
Колкото по-маловажен е въпросът, толкова по-лесно тя се оставя да бъде
склонена към невярното съждение. И обратно, по-важни въпроси тя
отстоява по твърдо позициите си.
Публичността на позицията също я прави по-конформна. В
експеримента лесно може да се нагласи изследваният да дава своето
мнение анонимно. Тогава конформните реакции намаляват. 2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 дек 2018 в 19:09 студентка на 33 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
08 окт 2018 в 15:36 студент на 40 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - Социална педагогика, випуск 2018
01 окт 2018 в 15:15 в момента не учи
03 мар 2018 в 21:56 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
02 фев 2018 в 14:50 студент на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2022
23 яну 2018 в 21:54 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Философия, випуск 2016
17 яну 2018 в 17:17 студентка на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2018
15 яну 2018 в 13:06 студент на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2018
07 дек 2017 в 12:39 студент на 34 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - Социална педагогика, випуск 2016
23 ное 2017 в 13:44 студентка на 37 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Юридически факултет
 
 

Конформизъм

Материал № 905374, от 08 ное 2012
Свален: 116 пъти
Прегледан: 142 пъти
Предмет: Психология на дейността, Психология
Тип: Домашна работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,262
Брой символи: 20,541

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конформизъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала