Големина на текста:
Съвременна западна философия
1. Формиране и развитие.
Измененията във философската ориентация са в резултат на
отражението на социално-политическата структура на обществото
(революцията разрушава феодалните отношеиня). Започва натрупване на
капитали. Остра класова борба. Това налага силен отпечатък в целия живот
в това число и на философията. Характерна особенност според Ницше е
преоценка на ценностите, т.е. отричане на идеи, възраждане на
философски концепции нужни на новия етап. Създават се нови
философски школи и направления със специфични стилове на мислене. На
емпирично равнище западната философия ни се представя (школи ,учения,
течения, направления), анрхия на философските системи(интелектуална
анархия) - второстепенни идеи за прогресивна философска мисъл за
възникване на нова проблематика.
Възкресяване на учението на Тома Аквински и християнския
спиритуализъм (дух).
Неотомистите критикуват спиритуалистите, защото те не признават
съществуването на Бога.
Неопозитивистите се противопоставят на ирационалистите. Диапазона
на оценките на философите се конкретизира от скептицизъм до
възхищението.
Западната философия транспонира старите проблеми и формулира
нови. Променя техните постановки и решения. В нея се заражда и шумно се
рекламират всякакви нови философии.
Старата философска класика започва да усеща кризистни симптоми. За
разпространение на новите идеи спомагат средствата за масова
инормация.
2. Основни направления. Обща х-ка.
Заедно с осезаемата промяна в нагласата на съвр. западна философия
по отношение на класическата философия се вижда едно интензивно
търсене на по-гъвкави принципи, които по-адекватно да изразят новите
явления в развитието на науката и практиката на човешкото битие и
култура. В съвременната епоха научното познание естествено претендира
за ролята на общовалиден процес на знанията (всяко едно направление
взаимства от друго).
В историята на Западната философия и в хода на борбата м/у двете осн.
фил. линии - материализма и идеализма, около ос. фил. въпрос се
обособяват няколко обометодологически философски светогледни типа
философия. Всяка от тях разглейда по философската проблематика по
свои начин. Въз основа на различни съдърж. във филосфията се
обособяват съответните концепции, учения, школи като
емперизъм,рационализъм и ирационализъм. Това философско мислене се
изпълва с конкретно съдържание при решаване на общи за тях кръгове:
наука-познание, култура-ценности, човек-общество(тематични проблеми).
!!! Основни направления в съвремената западна философия:
*Емперизъм - учение в теорията на познанието, което смята сетивния
опит като единствен източник на знания, според тях цялото знание се
обособява чрез и във опита. Имаме материалистичен и идеалистичен
емпериализъм. Идеалистите свеждат опита до съвкупност от усещания.
Материалистите - сетивен опит - обективен свят. В основа на които лежи
обективния свят. Те преувеличават волята на сетивното познание.
Джон Люк, Бейкън
Рационализъм - логически признаци на ... знания не могат да се
извейдат от опита и неговото обобщение. Те могат да се почерпят само от
ума. Рационалистите сващат стройна познаватлна система.
Ирационализъм (от латински неразумен) - Това учение подчертава
ограничението на познавателните възможности на разума, мисленето,
сетивата (сет. познание), признава за основно видовото познание -
интуиция, чувство, инстинкта. Те смятат деиствителностт за хаотична,
лишена от закономерности, подчиняваща се на играта на случая -
подчиняващата роля. От ирационализма произлизат: екзистенциализма,
християнския спиритуализма, неопозитивизма. Всички те отвърждават
водещата роля на воля, инстинкт, жизнени стихии.
*Позитивизъм (от лат. положителен) - направление в съвременната
западна философия, което обявява енперичните науки за единствен
източник на истинно знание. Отрича познавателната ценност на
филосовското изследване. Те заявяват, че проблемите, понятията на
предишната философия за битието, същностите, причините и др. поради
високата си абстрактност не могат нито да се решат, нито да се проверят от
опита. Позиивизма претендира да бъде принципно нова позитивизна
философия. В развитието на позивизма има 3 етапа - представители на:
1-ви етап: Конт, Милс, Спенсър... - наред с гносологията и логиката
главно място заема социологията и органичната теория на обществото.
2-ри етап: Макс, Едвенариус - те се отказват от реалнотопознание на
реалните предмети. Проблеми на познанието се тълкуват от позиция на
трайния психологизъм.
3-ти етап: неопозитивизъм (нов позитивизъм). Възникването и развитието
му се свързва с дейността на Виенския кръжок. Представители: Франк,
Витгенщайн
През този период главно място заемат философските проблеми на езика,
симжолична логика, структори на научно изследване и др. Според
неопозитивистите философ. е възм. като анализ на езика в който се
изявяват резултатите на тези видове мислене. Неопозитивистите
превръщат философията в езикознание. Тълкуване на форизми.
Цел: изменят предмета на философията.
3. Философска антропология.
Антропология - наука за човека. Човека е предмет на философията.
Философската антропология противопоставя човешката на социалната.
Абсолютизира антропологичната ...на личността. Разглейда човека като
особенна реалност, принципно различна от сетивно възприеманата
природа. Централната идея е мисълта за въвлеченото съществуване. То
означава активен диалог на христианите със действителността.
*Прагматизъм - фил. течение, възниква в САЩ. Основоположници:
Пиърс, Уилям Джеймс. Направлението във философията възниква в
началото на 20-ти век. Нов тип философско мислене, което произлиза от
свободното разбиране на човешкото действие (pragma - от гр. действие).
Действие под една или друга форма е осн. факт на човека. Вниманието на
философите от това направление се насочва към чисто вътрешните
психически процеси. Те не търсят познаваемостта на обективната реалност
(готовност да се действа по един или друг начин). Всяко знание е
определено от друго знание. Процеса на познанието няма начало и край,
състои се от преминаване от едно знание към друго.
Основи на теорията за истината поставя Уилям Джеймс. Истината -
основа на идеята. Функционирането на истината, идеята се нуждае от
проверка. Истинно е всичко което се оказва благо в областа на
убейденията. Джеймс заменя достъпната проверка с проверяемостта.
*Философия на живота - две направления.
Ирационално направление - Ницше, Вилтай, Зигмунд Фройд. Воля за
власт, воля за свръхчовека, воля за вечния кръговрат (Ницше). Фройд -
занимава се с психоанализа при човека. Въпроса за метода на
изтласкването АЗ-то - свръх АЗ.
За него АЗ - съзнателната част на психиката. Цел: да изтласка Аза. То -
дейно, опасно за човека, в основата са сексуалните влечения. Битка с АЗА
и ТО - когато се изтласкват, те не изчезват. Тези несъзнателни стремежи
овладяват човешката психика и управляващото човешко поведение. Ако не
бъдат овладени започват да си отмъщават, чрез сънища и нервни
разтройства.
Биологично направление - Берсон - пренасяне от областта на индивида
към философстване.
*Екзистенциализъм
екзистенция - съществуване
Родоначалник : Хиркегор
Обособява се в Гермаия, това направление възниква в кризистен момент
за дадено общество или държава (след разпадането на германия след 1-та
световна война).
"А сега на къде?"
Две направления:
Атеистично - търсят съществуването на човека без намеса на Бог.
Религиозно - с намеса на Бог.
Екзистенцията сепоявява в кризистни моменти - на прага на смъртта.
САЩ, Франция, Германия
Жан Пол ... - Франция, ...
*Неотомизъм(нов томизъм) - Жисло, Маритен, Бохенски, Мюлер,
Войтила, Папа Йоан Павел 2-ри.
Възраждане на учението на Тома Аквински. Опитват се да модернизират

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съвременна западна философия

Измененията във философската ориентация са в резултат на отражението на социално-политическата структура на обществото (революцията разрушава феодалните отношения).
Изпратен от:
petko87
на 2008-02-07
Добавен в:
Доклади
по Философия
Статистика:
243 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Доклади по Философия рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Аз знам,че нищо не знам

12 дек 2007
·
677
·
2
·
357
·
803
·
1
·
3

Всичко започва все някъде,макар и мнозина физици да не са съгласни с това!Хората обаче винаги са напипвали(смътно в повечето случаи) проблема с началото на нещата...
 

Платон и Аристотел

16 юни 2009
·
199
·
5
·
1,296
·
214

Платон и Аристотел Периодът, в гръцката история, наречен днес „ Висока класика“ дължи името си на великите постижения на изкуството и философската мисъл, създадени сред образованите прослойки на тогавашното атинско общество. С оглед на филосфското тво...
 

Сократ - биография и философия

17 апр 2006
·
2,143
·
10
·
2,061
·
758
·
1
·
1

Първият философ атинянин, съвременник на Демокрит. Сократ е интересен не само с учението си, но и с живота си, защото той е въплащение на учението му. Сократ оказал огромно влияние не само на античната, но и на съвременната философия.
 

Езикът като терапия

09 юни 2006
·
455
·
2
·
707
·
93
·
1

Езикът е универсален инструмент. В ежедневието езикът задоволява нуждата от обмяна на информацията между хората. На едно друго ниво езикът може да бъде и средство за изразяване (изговаряне, споделяне) на емоции.
 

“Федон” – Платон

09 дек 2007
·
507
·
5
·
1,008
·
454
·
1
·
4

Платон разглежда проблема за човешката душа и живота й след напускането на тялото в диалогът “Федон”. Платоновият Сократ поема по пътя към неизвестното с ясното съзнание, че го очаква един по-добър, по-човечен и по-красив свят...
 
Онлайн тестове по Философия
Тест по философия за матура
матура тест по Философия за Ученици от 12 клас
Тест по философия за матура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
40
272
2
16.10.2012
Тест по философия за студенти 2-ри курс
междинен тест по Философия за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 20 затворени въпроса само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи философия във 2-ри курс.
(Лесен)
20
49
1
1 мин
27.08.2013
» виж всички онлайн тестове по философия

Съвременна западна философия

Материал № 89209, от 07 фев 2008
Свален: 243 пъти
Прегледан: 89 пъти
Предмет: Философия
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 847
Брой символи: 7,624

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвременна западна философия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мариана Алова
преподава по Философия
в град Бургас
122

Павлина Костадинова
преподава по Философия
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения