Големина на текста:
Реферат
По Икономика на труда
Тема: Зависимост между средната работна
заплата и инфлацията (за периода 1990-2010 г.)
Работната заплата е икономическо, социално и социално психологическо
явление, резултат от развитието на труда в цялото му многообразие и сложност. От
икономическа гледна точка работната заплата е важен елемент от икономическите
отношения между хората, които създават и разпределят материални и духовни блага.
От 60% до 70% е спадът на всички доходи спрямо 1990 година, 40% е спадът на
потреблението на българските домакинства спрямо 1995 година. Наблюдават се
негативни промените в структурата на потреблението. 70% от доходите са за храна,
енергоносители, транспорт и лекарства. За последните три години продажбата на
хранителни стоки е спаднала с 25%. Работната заплата в България е 15 пъти по-ниска от
тези в Европейския съюз, а минималната работна заплата у нас е под прага на
бедността. България е на последно място по жизнен стандарт от страните кандидатки за
членство в Европейския съюз, изразяват своята позиция КТ "Подкрепа". Техни експерти
смятат, че бедността се отразява много негативно на ценностната система на българина
и на неговите деца. От КТ "Подкрепа" смятат, че липсва ясна концепция на държавата и
на цялото общество относно възпитанието и изграждането на мирогледа на
подрастващото поколение.
Относно другия фактор на икономическото състояние на страната за периода
1990-2010 година – инвестициите на национално ниво, трябва да бъде отчетено
следното. Чуждестранни експерти след направени множеството изследвания и анализи,
правят заключението, че производителността на труда в България е една от най-
ниските в Европа. Въпреки малкото инвестирани капитал, ноу-хау, организационна
структура, умения, управления и др., които съставят производителността на труда, до
скоро в България заплатите в някои сектори се увеличаваха значително. След началото
на кризата обаче тази картина малко или повече се промени.
Българската промишленост е успяла да достигне върховите си нива на
производителност, отбелязани през 1988 г., едва през 2008 г. Това стана ясно от
представени данни от проучаването на промените в българската промишленост за
периода 1997-2008 г., изготвено от Българската стопанска камара с помощта на
фондация "Фридрих Еберт". От тях стана ясно още, че предишният, по-нисък пик е бил
през 2006 г., когато са били достатигнати нивата от 1990 г.
Производителността на труда се е увеличила 4 пъти за периода от 1998
(считана за базова) до 2008 г. За същия този период работните заплати са се
увеличили около 2.5 пъти.
Зам.-преседателят на стопанската камара Камен Колев заяви, че периодът може
да бъде разделен на две части: От 1998 до 2004 г., когато производителността на труда
се е увеличавала повече от заплатите, и от 2004 до 2008 г., когато ръстът на заплатите е
задминал този на производителността на труда. Колев обясни още, че ръстът на
заплатите се е дължал на съкращаването на персонал.
През посочения период заетостта в промишлеността е стартирала от 104%
през 1997 г. и е стигнала до 88.2% през 2008 г. В този период е имало период на
намаление (1997-2001 г.), устойчиво, макар и ниско увеличение (2002-2007 г.) и начало
на съкращения (започнали през 2008 г.). Актуалната икономическа ситуация на страната
към началото на август 2008 г. беше поставена в следните области:
Глобалните проблеми с високите цени на петрола предизвикват високата
инфлация в икономиките на страните в целия свят. Рекордите на петролните пазари са и
основен причинител на инфлацията в България. Въпреки това, цените в България са с
46% по-ниски от средните за Европейския съюз, заяви министър Димитров.
Месечната тенденция от началото на годината показва сериозни признаци на
ограничаване на нивата на инфлация. За юни 2010 г. НСИ регистрира дефлация в
размер на 0.2 %, докато през януари месечната инфлация беше 1.4%. На годишна база
инфлацията за юни обаче е 15.3%.
Последните новини относно средната работна заплата и инфлацията са свързани
с Разходите на човек от домакинство през декември са били 311 лева, което означава, че
въпреки кризата са спестени 20 лева на човек.
Това отчетоха от Националния статистически институт. Тя се дължи на
повишение на цените на хранителните продукти, алкохола, цигарите, транспорта и
развлеченията. В същото време статистиката отчита още 84 хил. нови безработни към
края на 2009-а. Най-много хора са останали без работа в сферата на хотелиерството,
селското стопанство и строителството.
Доходът на човек от домакинство е намалял с близо 12 процента през декември
2009 в сравнение със същия месец на 2008-а, отчита статистиката и сега е 331 лева.
Основен дял в него се пада на работните заплати и пенсиите.
Разходите на човек от домакинство през декември са били 311 лева, което
означава, че въпреки кризата са спестени 20 лева на човек.
Най-съществените харчове са за храна, енергия и горива - 52 % от всички
разходи.
Въпреки че заплатите намаляват за изминалата една година, за последните три
месеца статистиката отчита увеличение на средната заплата - с 31 лева. Повишението е
най-чувствително в добивната промишленост и финансите.
През четвърто тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с
3.9% до 606 лв. спрямо трето тримесечие 2009 година. Икономическите дейности, в
които е регистрирано най-високо нарастване на средната месечна работна заплата, са:
„Добивна промишленост" - 13.7%, „Финансови и застрахователни дейности" - 11.2% и
„Операции с недвижими имоти" - 8.8%.
През четвърто тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с
10.6% спрямо същия период на предходната година, като най-голямо увеличението в
икономическите дейности „Операции с недвижими имоти" - 24.3% и „Строителство" -
20.6%. Намаление на заплатата с 2.7% е регистрирано в икономически дейности
„Държавно управление" и „Професионални дейности и научни изследвания"- 0.6%.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвърто тримесечие 2009 г.
са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните
икономически дейности:
- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива" - 1 358 лева
- „Финансови и застрахователни дейности" - 1 324 лева
- „Добивна промишленост" - 1 015 лева
Най-ниско платени са били наетите лица в икономически дейности:
- „Хотелиерство и ресторантьорство" - 386 лева
- „Административни и спомагателни дейности" - 440 лева
- „Селско, горско и рибно стопанство" - 457 лева.
Спрямо четвърто тримесечие 2008 г. средната месечна работна заплата в
обществения сектор нараства с 4%, а в частния сектор - с 13.2%.
За последните години цифрите са представени в таблицата по-долу:
Година
Средна работна заплата
Общо
Обществен
сектор
Частен
сектор
2000
2 6943 1592 310
2001
2 8803 4912 452
2002
3 0913 4762 726
2003
3 2804 1182 790
2004
3 5094 4003 049
2005
3 8854 8113 461
2006
4 3245 2923 917
2007
5 1676 2564 760
2008
6 5387 8116 114
2009
7 3098 5636 886

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Зависимост между средната работна заплата и инфлацията (за периода 1990-2010 г.)

Реферат, съдържащ графики, таблици и диаграми, свързани с основните икономически понятия - инфлация и средна работна заплата, обхващаш периода 1990-2010 година, придружен с изводи и анализ на посочените данни....
Изпратен от:
Butterfly
на 2012-10-05
Добавен в:
Реферати
по Икономика на труда
Статистика:
716 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Производителност на труда

16 яну 2009
·
145
·
7
·
1,140
·
95
·
4

Производителността на труда е количеството продукти или услуги, създадени от единица труд и е една от най- важните икономически категории, оказващи влияние за просперитета на всяка страна, за увеличение на националното богатство...
 

Производителност на труда

11 дек 2007
·
320
·
4
·
541
·
76
·
8

В началото на 90-те години на миналия век икономическия растеж на страната беше отрицателен. Намаляваха производителността на труда, заплатите и другите доходи на населението...
 

Производителност на труда

01 апр 2008
·
748
·
8
·
2,054
·
430
·
79
·
1
·

Един от най-често използваните показатели, характеризиращи качеството и плодотворността на работната сила, е производителността на труда. Под производителност на труда най-общо се разбира постигнатият полезен резултат от вложения труд...
 

Състояние на трудовия пазар на България – тенденции и проблеми с безработицата и търсенето на квалифицирана работна ръка

20 апр 2007
·
838
·
8
·
1,166
·
238
·
49
·
1

Състоянието на трудовия пазар в България непосредствено преди и след приемането на Бългория в Европейския съюз.
 

Икономика на труда

23 окт 2006
·
2,262
·
100
·
28,584
·
732
·
206
·
1

Учебник на Димитър Михов - "Икономика на труда". Съдържа около 100 страници разглеждащи икономиката на труда.
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти първи курс в Университет за Национално и Световно Стопанство - гр. София по дисциплината ИК на труда при Мария Атанасова. Съдържа 20 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. На обозначените места на някои въпроси трябва да посочите неверните отговори.
(Лесен)
20
333
1
04.04.2014
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
22
1
4 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Зависимост между средната работна заплата и инфлацията (за периода 1990-2010 г.)

Материал № 889248, от 05 окт 2012
Свален: 716 пъти
Прегледан: 1,395 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 3,205
Брой символи: 19,802

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Зависимост между средната работна заплата и инф ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения