Големина на текста:
1
Пример С-19-СЕК
ДОГОВОР
за възлагане на строителни ремонти
Сключен на......................200....г. в гр..............................................................
Между..................................................................................................................
с адрес на управление: гр...............................ул..........................................
с БУЛСТАТ.................................................ДН..................................................,
представляван от своя упълномощен представител:
.............................................................................................................................
с длъжност:..............................................................и ЕГН...............................,
наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
.............................................................................................................................
с адрес на управление: гр...............................ул..........................................
с БУЛСТАТ.................................................ДН..................................................,
представляван от ...............................................................................................
с длъжност:..............................................................и ЕГН...............................,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното:
1. Предмет на договора
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по този договор възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
изпълни за своя сметка и отговорност строително-ремонтни работи на обект
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
в гр.......................................................................................................................
2
1.2. Обемът на основните договорени работи е приблизително установен в
спецификацията (Приложение 1) към договора.
1.3. В случай, че в процеса на изпълнението на основните договорени работи,
вследствие технологична необходимост възникне необходимост от извършване и
на други видове работи, те също ще се считат като договорени за изпълнение.
1.4. В случай, че обемът на работите по т. 1.2 се окаже по-голям или по-малък от
първоначално определения, за договорен ще се счита действителният.
2. Срокове за изпълнение
2.1. Срокът за извършване на ремонта по спецификацията от т. 1.2 се определя
на ... месеци (дни). В срок от .... дни след подписване на този договор и преди
получаване на аванс по т. 3.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи график по видове
работи и части на обекта, по който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще следи за спазване на
междинните срокове. Този график и изпълнението по него ще бъде основание за
реализиране или забавяне на междинните плащания по т. 3.4.
2.2. Срокът по т. 2.1 започва да тече от датата на получаване на аванса по т. 3.2.
2.3. Крайната дата за изпълнение на ремонта ще съвпада с датата на подписване
на Констативен акт обр. 15 по Наредба 3/2003 г.
3. Цена и начин на плащане
3.1. Цената на договорения ремонт по офертната спецификация (Приложение
1) е в размер на ....................................................................................... лева.
3.2. За покриване на начални разноски ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще получи в срок до
............................................................ дни от подписване на договора аванс в
размер на .......................................... лв.
3.3. Окончателната цена ще се определя от сбора на сумите, получени от
действително изпълнените количества, умножени по офертните цени от
спецификацията (Приложение 1).
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще получава междинно плащане на ................................ дни
за изпълнените до датата на плащането работи, ако е спазил графика по ти
3
ако не е надвишена 80% от сумата по т. 3.1, включително получения аванс по т.
3.2. Размерът на междинното плащане ще се установява с протокол по
Приложение 2.
3.5. Окончателното плащане ще бъде реализирано до .................. дни след датата
на подписване на Констативен акт обр. 15.
3.6. Неописаните в спецификацията видове и количества работи, изпълнени по
силата на т. 1.3 ще се изплатят в действителен обем по цени, определени след
взаимно съгласие в деня на възникване на необходимостта от изпълнението им и
съставяне на съответно писмено споразумение.
3.7. При договореност за заплащане на отделни видове работи или части от тях
по разходооправдателни документи ще се съставя допълнително споразумение
към този договор.
4. Задължения и права на възложителя
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право по всяко време да извършва проверки за
количествата и качеството на извършените работи и за стандартното им
съответствие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да привлича като свои
пълномощници експерти, които ще имат право да извършват същите проверки и
да разпореждат спиране или поправка при констатирани пропуски.
4.2. Ако видът на работите и естеството на ремонта налагат това,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да назначи строителен надзор в съответствие с
нормативната уредба по ЗУТ.
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да осигури нормални за изпълнение на
работата условия, в съответствие с графика по т. 2.1.
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен след предварително уведомяване да
осигурява компетентен свой представител за подписване на Акт обр. 12, когато
това е необходимо и Констативен акт обр. 15, когато се завършат договорените
работи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 ное 2017 в 22:28 в момента не учи на 42 години
21 ное 2017 в 10:55 студент на 33 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2021
16 ное 2017 в 20:47 учител на 41 години от София - ПГТ "Алеко Константинов", випуск 2017
27 окт 2017 в 19:50 потребител
19 окт 2017 в 11:32 студент на 22 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2018
15 окт 2017 в 13:50 студент на 50 години от София - c, факулетет - NYP, специалност - Финанси, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Покриви-елементируказания и видове

29 окт 2006
·
535
·
1
·
162
·
273
·
6
·
4

Всичко за покрива-елементи,видове,указания.Подходящ за доклад или контролна.
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
16
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Договор за възлагане на строителни ремонти

Материал № 862526, от 30 май 2012
Свален: 618 пъти
Прегледан: 813 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Договор
Брой страници: 5
Брой думи: 835
Брой символи: 5,102

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за възлагане на строителни ремонти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Димитър Господинов
преподава по Строителство
в град Стара Загора
с опит от  3 години
90 27

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
152 27

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения