Големина на текста:
119 СОУ „ Акад. Михаил Арнаудов „ Профил – „Бизнес и Финанси”
Счетоводство
Счетоводна политика на фирма ,,Чистота Искър ЕООД”
Счетоводната политика на ,,Чистота Искър ЕООД” е разработена в
изпълнение на изискванията определени в т.6.1 до т.6.3 от НСС1
Представяне на финансови отчети.
С тази политика се цели изготвяните финансови отчети да представят
достоверно резултатите и финансовото състояние на фирмата, да отразят
икономическата същност на събитията, както и да дадат информация,
която е безпристрастна, предпазлива и пълна във всички аспекти.
Счетоводната политика е разработена въз основа и при съблюдаване
изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни
стандарти. Разпоредбите на Международните счетоводни стандарти са
съблюдавани за въпроси, за чието решаване няма разпоредби в
националните нормативни актове по счетоводство и правилата на фирмата,
отразяващи спецификата на дадеността ни.
Счетоводната политика е приета от ръководството на фирмата и е
утвърдена със заповед. Всяка промяна се утвърждава по същия ред.
Счетоводството на ,,Чистота Искър ЕООД” се осъществява в
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяване
със следните счетоводни принципи регламентирани в чл.4, ал.1 и ал.2 от
закона за счетоводството:
текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от
сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване,
независимо от момента на получаването или плащането на
паричните средства и се включват във финансовите отчети за
периода за който се отнасят.
предпазливост
съпоставимост между приходите и разходите
предимство на съдържанието пред формата
възможност за запазване на счетоводната политика за следващ
период, като се допълва за нови събития и сделки
Фирмата осъществява счетоводството си на основата на документална
обоснованост на стопанските операции и факти, като спазва изискванията
за съставянето на документите съгласно действащо законодателство.
Дълготрайни материални активи
Възприетият подход за определене на един актив за дълготраен е
1 да има натурално – веществена форма
2 да се използва за производство и/или доставка/продажба на активи
или услуги,за отдаване под наем,за административни или други цели,
119 СОУ „ Акад. Михаил Арнаудов „ Профил – „Бизнес и Финанси”
3 очаква се да се използва през повече от един отчетен период,
4 стойноста на актива е надлежно изчислена,
5 фирмата очаква да получи икономически изгоди,свързани с актива
Първоначалното оценяване на ДМА се извършва:
По цена на придобиване, която включва покупната цена /вкл. Мита и
невъзстановими данъци/, всички преки разходи за привеждането на даден
актив в състояние в съответствие с предназначението му – за ДМА
придобити от външни източници,
За създадените във фирмата – по себестойност, определена по начин
индентичен с начина за определена на себестойността на произведената
продукция – т.е. не се включват вътрешни печалби, необичайни количества
бракувани ресурси, административни и др. общи разходи, несвързани
пряко с процеса на придобиване.
По справедлива стойност - за получените в резултат на безвъзмезна
сделка. Възприетият подход при оценка на ДМА след първоначалното
признаване е Препорачителният подход след първоначалното
признаване като актив веки отделен ДМА се отчита по цена на
придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба
от обезценка.
Амортизационна политика
Във фирмата се прилага линейният метод на амортизация на ДМА и
НДА
Като неамортизируеми се класифицират следните ДМА:
Времево неограничени и възстановими природни ресурси-земи
Като амортизируеми се класифицират всички останали ДМА
отговарящи на следните критерии:
Очаква се да бъдат използвани повече от един отчетен отчетен
период
Държат се в предприятието за целите на производство, за даване под
наем за административни цели
Имат ограничен срок на годност.
-При получаване и предоставяне на кредити, лихвения процент се
отличава с повече от една четвърт от законовата лихва.
119 СОУ „ Акад. Михаил Арнаудов „ Профил – „Бизнес и Финанси”
Структура на отдел ,,Счетоводство” на фирма ,,Чистота Искър ЕООД”
Отдел ,,Счетоводство” на фирма ,,Чистота Искър ЕООД” е съставен от:
- Главен счетоводител – който ръководи, организира и осъществява
предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол, подписва
заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен
характер, ръководи и организира счетоводната отчетност, полага грижи за
осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на
задачите за всички дейности на предприятието, участва в разработването
на вътрешните нормативни документи на предприятието, предлага за
назначаване и за повишаване квалификацията на счетоводните кадри,
изпълнява и други задачи свързани с длъжността;
- Експерт стопанска дейност;
- Счетоводители – който извършва всички дейности, свързани с
обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които
отговаря , изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от
аналитични сметки, подготвя данни за статистически отчети и формуляри,
изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено
осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към
общините;
- Организатор работа с клиенти;
- Специалист ТРЗ;
- Организатор външни услуги;
- Отчетник ,,Материали”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Счетоводна политика на фирма ,,Чистота Искър" ЕООД

С тази политика се цели изготвяните финансови отчети да представят достоверно резултатите и финансовото състояние на фирмата, да отразят икономическата същност на събитията, както и да дадат информация, коят...
Изпратен от:
Poli Stoqnova
на 2012-04-24
Добавен в:
Доклади
по Счетоводство
Статистика:
108 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Приходи на фирмата (пищови)

29 май 2007
·
726
·
3
·
437
·
87
·
9
·
2

Според международните и националните счетоводни стандарти приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал...
 

Счетоводен баланс. Активи. Собствен капитал. Приходи и разходи. Пасиви.

29 апр 2007
·
3,178
·
3
·
702
·
887
·
95
·
3
·

Понятието баланс е с латински произход. То означава равенство, като понятие е средство за счетоводно отразяване. Счетоводният баланс е техническо средство за отчитане...
 

Парични приходи – същност, основни групи приходи от продажби на стоки, място на търговските надбавки и отстъпки

17 юли 2007
·
635
·
1
·
252
·
238
·
25

Приходите на търговската фирма са пряко свъррзани с нейната търговска и управленска дейност. Паричните приходи са стойностен показател за с обощаващо значение за ефекта от търговската дейност.
 

Фирма „Трейд 7” ООД

13 ное 2008
·
585
·
8
·
1,575
·
467
·
78

Фирма „Трейд 7” ООД е регистрирана в Старозагорския окръжен съд по фирмено дело № 87/1997 г. с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени хранителни и селскостопански стоки...
 

Годишен счетоводен отчет – същност и състав

11 сеп 2007
·
1,752
·
3
·
596
·
507
·
75
·
3

Годишен счетоводен отчет – същност и състав. Предназначение и изисквания към информацията в него. Ред и изготвяне, заверяване и представяне. Съставители на финансови отчети
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводство за неикономисти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Общи въпроси по счетоводство - материални активи, баланс на сметки, счетоводни регистри, амортизация на активи. Въпросите са от затворен тип, изискващи един верен отговор.
(Лесен)
45
91
1
7 мин
03.10.2014
Тест по счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса по счетоводство за студенти от 2-ри курс, икономически специалности. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
39
38
1
4 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводна политика на фирма ,,Чистота Искър" ЕООД

Материал № 847850, от 24 апр 2012
Свален: 108 пъти
Прегледан: 246 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 1,431
Брой символи: 8,751

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводна политика на фирма ,,Чистота Искър" ЕООД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
2 192 50

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
215 50

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения