Големина на текста:
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ
на тема:
КОМУНИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС
Изготвил:
Факултетен
Специалност: Аграрна икономика
Курс : четвърти
1. Личност и социална комуникация
Интересува ни природата на съдържанието на понятието личност и развитието му във
времето.
Приемаме факта че най важното при изясняването на понятието личност е нейното
самоосъзнаване като такава, нейната социализация, разглеждана като процес при които
човешкият индивид става самоосъзната личност.
Човешкото същество като младо същество не е като низшите животни. –то не може да
извършва защитни действия, изобщо не притежава специфичен модел на поведение, не може да
търси храна не може да завоюва територия или пък да осъществява брачно поведение. Вместо
всичко това човешкото дете е снабдено с неосъзнати мотиви на действие, според някои
рефлекси и подбуди. То извършва редица случайни действия – цял едни „букет“. Какви ще
бъдат тези действия зависи от съдържанието на културата, давана на детето от групата в която
то расте. По късно отношенията с родителите, с връстниците с учителите, особеностите на
тяхното поведение и мненията им рефлектират върху действията на младото човешко
същество. Процесът в продължение на които човешкото същество се развива в самоосъзната
личност наричаме социализация. Когато детето се социализира то разбира че поведението му е
в съответствие с очакванията на неговите родители. –добрите действия се награждават и
подобряват а лошите-наказват и отхвърлят. Така младото човешко същество се научава на
игнориращ контрол но и на оценка на извършваните неща. Имитирането също участва в
процеса. Следват оказания да се говори винаги истината, да се уважават другите хора,
честността, чуждата собственост и т.н. посочват се също и модели за копиране, обноски.
Детето научава цял един кодекс от правила, оценки, съвети, указания от много хора с които
взаимодейства, комуникира в първите години на живота си. -7г. тук през този период се залагат
корените на отклоняващото се поведение. Откроява се и ролята на родителите, на връстниците
техният авторитет. Начинът на обучение е изпълним защото човешкото същество когато става
личност наистина е способно наистина е способно научаване – да направи първите стъпки в
самоосъзнаването на собственото си АЗ. Само човек е способен на това! Магаретата, кучетата,
кравите – те не се грижат за душите си. Например, кучетата, изглежда че не знаят че ще умрат.
Хората обаче в процеса на приобщаването си към членовете на групата знаят добре тези неща,
грижат се за съществуването си и го ценят.
И до днес природата, естеството на АЗ-а се обяснява с помощта на теориите на Чарлс Куун и
Джордж Мийд. Целта на тези две теории е да покаже че най съществената човешка
характеристика е продукт на взаимодействието комуникацията. Ако човешкото същество е
лишено от контакти и от взаимодействие с възрастни в детството и в ранното детство, то не
може да се развие в самоосъзнат личност. Например, има случай на деца отгледани от животни.
Подробности за разгледания процес мога да намеря в книгата на Касирер Е. Есе за човека
1977г. Личността както и културата са продукти на взаимодействието, на комуникацията.
АЗ-ът е сърцевината на личността и той е свързващото звено между комуникацията, културата.
Личността е социална по природа социален продукт вследствие от взаимодействието с другите.
Социално структурните аспекти на личността свързваме и с главните компоненти на
социалната структура: т.нар. статус и роля. Това са две основни социологически понятия,
разбирането на съдържанието на които има същностно значение за разбирането на живота на
хората в отделните групи и от тук разбирането за живота на цялото общество. Статусът и
ролята са две неделими понятия. Не може да се разбере едното без другото. Ролята е
динамичният аспект на статуса, положението, което заемаме дадена група; статусът може да
бъде разбран само във връзка с ролята. Например, в бизнес средата различаваме статус или
положение позиция на член на ръководството на дадена бизнес структура но също така и
статус, положение или позиция на подчинено лице.
Съвременното общество по правило различаваме много повече роли от колкото позиции,
защото повечето от нашите позиции, статуси в различните групи изискват много и понякога
съвсем разнообразни роли. Например, положението ми като студен във ВУАРР предполага аз
да изпълнявам следните роли….. Може би всичките тези роли които сме посочили не изискват
толкова много време и енергия, които са необходими за поддържане на професионалния ми
статут – студент-студентка но те гълтат и време и енергия. Ако не се изпълняват – лошо мнение
лош престиж.
Възможно е дадена личност да има няколко статуса и роли които да не са във връзка една с
друг –възможно е те да си противоречат. Ако това се случи най вероятния резултат е силен
психологически стрес. Цар Киро – Кирил Рашков – виден местен бизнесмен но в същото време
той изпълнява ролята на….
Народен представител в парламента на РБ и в същото време осъден престъпник с присъда – 5-7
години.
Казано на кратко много е възможно в едно изпълнено с противоречия общество съответния
статус да не бъде постоянен и т.н.
Някои статуси се приписват днес на техните носители на основат на произход. Например,
принц Чарълс произход, възраст или пък на други характеристики над които същите тези
носители нямат власт или контрол, докато други статуси са продукт на собствените
постижения, на образователния ценз или на професията. Полът също е база за предаване на
определен статус. Жената, например естествено може да бъде майка съпруга и т.н. Мъжът – той
е баща съпруг и т.н. Има съвременни развити общества където жените единствено поради това
че са жени, които могат да работят например в бизнес средата – единствено само поради факта
че са жени и независимо от професията и уменията получават по малко заплащане. Ако се
случи това, пострадалите се намират в състояние на дискомфорт меко казано.
В анонимното съвременно общество – например ,, Ресторант и посетители необходимо е да има
символизиращ статут които да служи като база за извличане на съответните реакции.
Необходимо е съответния статут да се посочва с подходящ символ- сервитьор-келнер, лекар и
медицинска сестра, пациент и т.н. Униформите титлите етикетите с имена и т.н. – Във всички
тези случай наблюдаваме база за познаване на статуса които и създава съответната ролева
реакция –отговор. Генералният статус на обикновената личност в съвременното общество се
символизира също и от облеклото което носи от домът където живее. Възможно е обаче
признаците на благополучие които характеризират даден статус и да разделят хората едни от
други. Не трябва да забравяме че и в тези случаи целта е същата както и в един ресторант-
извличане на съответната реакция-отговор от страна на тези с които дадената длъжно.
2. Комуникация и семантика
Има една наука която изучава смисловото значение на езиковите форми – тази наука се
нарича семантика.
Семантични принципи
Първият принцип в семантиката всъщност е нейният фундаментален принцип :
използваните в комуникацията символи трябва да означават едно и също нещо за
съзнанието на участващите в комуникацията лица.
За да разгледаме другите семантични принципи които намират своето проявление в
бизнес средата – очевидно, за нас в важно да разберем какво пречи за предаването на
съответното им значение.
Почти всички хора мислят вербално и думите означават специални и различни неща за
различните хора.Някои думи обаче по ясно и категорично от другите изразяват едни и
същи неща. За да разграничаваме този тип думи от другите използваме две понятия:
денотативни и конутативни думи. Първите думи имат ясен смисъл и общоприето
значение с много малко междинни варианти, когато се употребяват от различните хора,
например думата врата, стол,бяла дъска ,таван ,маса ,под и т.н. Не е възможно да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Комуникационен процес

Личност и социална комуникация...
Изпратен от:
Милена
на 2012-04-08
Добавен в:
Курсови работи
по Бизнес комуникации и кореспонденция
Статистика:
222 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Делово общуване


Междуличностните отношения са разнообразни, но основното е общуването. то е двустранен процес, в който източника и получателят на информация чрез словото общуват помежду си, оценяват се взаимно и си въздействат...
 

Етикет и протокол при водене на преговори


Преговорите представляват комуникативна ситуация, в която се извършва някакво договаряне...
 

Етика и Лидерство


Лидерството е умението да обеждаваш другите да се стремят към определена цел. Това е този човешки фактор който свързеа групата и я мотивира. Литерът изпълнявадве основни роли...
 

Делово общуване


Осъществява се между две и повече лица като сложен социално – психически процес, при който те разменят помежду си повече информация, отколкото съпреживявания...
 

Реферат по бизнесетика

29 дек 2008
·
101
·
5
·
991
·
59
·
4
·
1

Нарастващата роля на бизнеса в съвременният живот и усилията за рационализиране на обществените отношения пораждат бизнес етиката.
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по Основи на комуникациите за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 3 курс
Тестът е използван на изпита по дисциплината "Основи на комуникациите" в УНСС. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
15
1
5 мин
03.11.2016
Тест по бизнес комуникации за 11-ти клас
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Ученици от 11 клас
Проверка на знанията и уменията на учениците по бизнес комуникации в 11-ти клас. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
21
1
2 мин
23.08.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Комуникационен процес

Материал № 839904, от 08 апр 2012
Свален: 222 пъти
Прегледан: 360 пъти
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 4,175
Брой символи: 26,942

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Комуникационен процес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Бизнес комуникации и кореспонденция
в град Ловеч
с опит от  19 години
6 711 122

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения