Любка Богданова
преподава по История
в град София
Големина на текста:
www.helpdeskbg.org
Рецензия
Учебник: История и цивилизация за 11 клас, задължителна
подготовка
Автори: В. Гюзелев,Р. Гаврилова, Ив. Стоянов, М. Лалков, Л.
Огнянов, М. Радева
Издателство: Просвета, София, 2001
1
www.helpdeskbg.org
Какво място е отредено и как се интерпретира ролята на жената според
учебника по История за 11 клас (В. Гюзелев и др., 2001)
Свобода Гагарова
Цветелина Харакчийска
Целта на настоящата рецензия е да покаже как и доколко жените намират място в
историческия разказ, какви “исторически” роли са им отредени в интрепретациите на
автор(к)ите и как това може да окаже влияние върху формирането на съвременни
ценностни нагласи у единадесетокласниците и единадесетокласничките. Изходната
позиция за настоящия анализ е споделеното убеждение, че историческият разказ
конструира модели за отъждествяване и проективни нагласи, които засягат дълбоки
настройки на личността, в това число социално-половата и национална идентичност.
Макар историята да е традиционно разказ за мъже(те), който се води около военните и
дипломатически успехи или неуспехи на една държава и/или нация, съвременността
ни изисква да преоценим тази “мъжка” територия и уравновесим тълкуването за
приноса на мъжете и жените в нея. Маргинализирането на женското присъствие в
историческия разказ може да върви не само по линията на “споменаване-отминаване с
мълчание”, но и по начина на изображение или вплитане на жените в разказите за
станалото, което чрез родово-половата памет може да задейства традиционни модели
на подценяващо отношение и снизходително поведение. Как се случва това и как
евентуално може да бъде преодоляно е задача, която сме си поставили с критическия
прочит на разглеждания учебник.
Учебната документация
Програмата по История и циивилизация за 11 клас не артикулира изрично сред целите
и задачите си образование и възпитание на младите хора в дух на социално-полова
равнопоставеност. Затова пък предпоставя обучението по история като подпомагащо
“формиране[то] на духовната и гражданска идентичност на личността”
1
. Съвременната
концепция за историческо обучение поставя акцент върху подготовката на младите
хора с оглед на тяхната “ориентация, адаптация и реализация в съвременното
демократично общество”
2
неразделно от формирането на умения “за активно
гражданско участие в социалния живот”
3
. Сред конкретните цели на обучението
откриваме още:
?генериране на разбиране за “активната роля на човека в историческия процес”
4
и
?развиване на умения за самостоятелност на мисленето, както и “способности за
изразяване и отстояване на критическа позиция”
5
.
Тези общи постановки, както и особеното внимание, което се отделя на “ценностната
ориентация” у учениците/ученичките на съответното образователно разнище
6
са
основата, даваща ни основание да търсим как съвременната интерпретация на
историята предоставя възможности за отстояване на принципа за равнопоставеност
между половете.
Авторовите намерения и пролуки за уязвимост
За авторовите намерения можем да съдим по Пътеводителя към учебника, който
показва взаимосвързаността на отделните компоненти при работа с него: учебен текст
(урочни единици) с въведения към трите основни раздела, исторически карти и
обобщителни тестове за (само)контрол върху усвоеното; историческите извори с
“гласовете” на свидетелите на времето, както и коментар/оценки на известни наши и
чужди историци; илюстративен материал (снимки на исторически обекти, възстановки,
картини, фотографии); въпроси, задачи и теми за анализ и дискусия към учениците.
Тази сложна конструкция създава впечатлението за многопластовост и
многопосочност на изложението и възприемането, в което ученикът/ученичката трябва
да намери своята мяра за оценяване на случилото се. Сложната архитектоника има
своята уязвимост, обаче, в наслояването на аналитичен (авторов) и пристрастен текст
2
www.helpdeskbg.org
(документи и коментари). Емоционално оцветеният детайл, негативният или
идеализиран образ в езика на изворите, а понякога и в авторовия текст, напускат
дистанцираността на науката и включват емотивното възприятие, което без последващ
коментар (задачи към учениците) е в състояние да задейства стереотипи. Тяхното
неуловимо и неуловено въздействие оставя своя по-дълбок отпечатък от
рационалното изложение на фактите при създаването на общата
картина/впечатление.
Учебникът като съдържание
История и цивилизация за 11 клас (В. Гюзелев и колектив, 2001) представя историята
на България от появяването й на политическата сцена до наши дни в 336 страници.
Учебният материал е структуриран в три дяла: Средновековие (109 с), Възраждане (63
с.), Ново и най-ново време (128 с), придружен от Приложения (16 с.). Тъй като вече
обърнахме внимание на постройката на самия текст, тук ще отбележим само, че в
резултат на принципа за търсене на “баланс между различните аспекти на
историческото съдържание (общество, политика, стопанство, изкуство, всекидневие и
манталитет)”
7
се появят по-голям брой “общи” уроци върху икономическото, социално
и културно развитие, което води до сравнително по-честото споменаване на “женския”
принос в историята.
І. Описание
1. Жената в Средновековието
В средновековието жените са показани по два начина:
?с имената, роднинските си връзки и/или действията си, ако са част от
царстващи династии и духовния елит (светици),
?анонимно и обобщено, в преобладаващия случай като част от народния бит,
култура, манталитет.
Когато говори за царстващите жени, авторовият текст ги представя най-вече
като инструменти за или проводници на определена политика, дали са “полезни” или
“вредни” за добруването на Българското царство. Повечето са лишени от всякаква
друга характеристика, освен че са полупасивни изпълнители на предписаната им роля
да скрепят междудържавен съюз чрез помотство и роднинство, да донесат
териториални придобивки и да гарантират мира. Илюстрация на подобна трактовка е
династическият брак между цар Петър и Мария Ирина, внучка на император Роман
Лапакин:
“За пръв път византийска принцеса отивала в чужд владетелски двор. Това било голямо отстъпление от
византийските принципи и свидетелство за значителните отстъпки, направени от империята в името на
траен мир с България.” (с.34)
Сходно е разглеждането на съпругите и дъщерите на Иван-Асен ІІ (с.46-48), на
династическите бракове на Константин Тих (с.51), на дъщерята на Георги І Тертер за
сина на татарския предводител Ногай, на Тодор Светослав (с.54) и др. В някои случаи
техните имена са споменават, в други – само се посочва в какви роднински връзки се
намират с властващите български и съседни династии.
Ако цариците по стечения на обстоятелствата се превърнат в деятелни фигури,
техните действия са почти неизменно негативни или с “неблагоприятни последици”,
което маркира и самите деятелки негативно. Христоматийни са примерите:
?с “унгарката” Анна-Мария и “византийката” Ирина, които влизат в “ожесточено съперничество”
(с.50) за наследяването на трона в полза на децата си, “унгарката” потъва в авторовия текст в
редовете на безличното регенство, което обаче обслужвала “чужда кауза” със сближаването на
България с папството и Унгария (с.50, колона 1, р. 44-45), а синът й Коломан е отровен от Ирина
(с.50, колона 2, р. 8-9).
?със съпругата на Константин Тих, Мария (византийка), която взела “фактически властта” след
окуцяването на мъжа й, “осиновила и отровила” основния претендент Яков Светослав (1277),
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
boutsinsky написа на 25 авг 2011 ОТГОВОРИ
студент
nali registraciqta uj e bezplatna ve, maika vi da eba i na lajcite dolni!!!
 
Домашни по темата на материала
история.спешно.задачи
добавена от sakata2000 16.02.2015
1
7
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
260
·
15
·
3,439
·
347
·
42

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
819
·
8
·
1,403
·
1,774
·
147

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
176
·
60
·
27,404
·
14
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българска историография

15 апр 2009
·
539
·
26
·
6,983
·
609
·
119

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
 

Питагор и неговата школа

04 дек 2006
·
596
·
5
·
935
·
117
·
33
·
1

Питагор приемал своите ученици с изпит. Той се състоял в следното: участниците преминавали през определен изпитателен срок, те трябвало да имат интереси към математиката, музиката и гимнастиката.
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 9-ти клас на тема "Новото време на Балканите"
тематичен тест по История за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса, някои от тях имат по два верни отговора. Тематично разглежда новото време на Балканите с акцент върху Българско Възраждане. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Лесен)
10
71
1
1 мин
10.10.2016
Тест по История за 7-ми клас. Траки и елини
изпитен тест по История за Ученици от 7 клас
В теста е засегнат сегмент от материала за 7-ми клас, който отразява тракийската история и култура, въпроси от историята на македонската държава и елинизма. Тестът се състои от 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
62
1
1 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по история

История и цивилизация за 11 клас, задължителна подготовка

Материал № 83360, от 24 яну 2008
Свален: 193 пъти
Прегледан: 548 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,311
Брой символи: 20,036

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История и цивилизация за 11 клас, задължителна  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
126

Любка Богданова
преподава по История
в град София
с опит от  6 години
136

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения