Големина на текста:
Икономически университет
град Варна
Финансово-счетоводен факултет
Специалност “Финанси”
Курсова работа
Стаж в ЕкспресБанк
Клон Прима гр. Добрич
Проверил: Стажант:
Доц . д-р Любомир Георгиев
Любомир Ст. Гутев
4 курс редовно обучение
факултетен № 9914
Като търговска банка „Експресбанк” е създадена през 02.07.1993 г., след
обединението на няколко по малки търговски банки. След своето основаване
Експресбанк бързо се налага на българския пазар като универсална банка, е една
от водещите институций в корпоративното кредитиране. В края на 1999 г., след 6
годишни преговори банката става част от голямата френска Сосиете Женерал
Груп.
По-своята същност Експресбанк е кационерна дружество със седалище град
Варна, и е вписано в регистъра на търговските дружества под N33 том 30,
N4024/1993 г., на окръжен съд град Варна. Сосиете Женерал Груп е основен
акционер с дял 97,95%, а останалите от акциите принадлежат на частни
акционери.
Сосиете Женерал Груп е шестата по големина банкова група в Евро-зоната и
трета в областта на корпоративното и инвестиционно банкиране. Във Франция е
номер едно в областта на дребното банкиране и на младежкия пазар. Самата
банка присъства в над 80 държави по света и разполага с повече от 90 хиляди
служители.
В България след закопуването си от Сосиете Женерал, Експресбанк започна
прилагането на своята нова стратегия за развитие. Банката развива своята
политика към развитие, насочено към гражданите – без да забравя и свойте
коропративни клиенти. Експресбанк регистрира съществен разтеж през 2000 г.,
изразяващ се рязко увеличаване на печалбите и силно нарастване на депозитната
база. Разработена е нова система за предлагане на услуги, както и нова гама
продукти за обикновенните клиенти, също така е доразвит и продуктовия
асортимент за корпоративни клиенти, като са добавени доста иноваций в тази
сфера на банквата дейност.
Кредит „Експресо” е първия потребителски кредит без поръчители в България, с
който банката бързо става известна на банковия пазар и успява само за една
година да заеме едно от водещите места на този пазар в България.
Към този момент Експресбанк е единствената банка в страната, която има
банкова централа и извън София, в град Варна. Мениджмънта на Сосиете
Женерал Експресбанк е изграден от водещи български и френски специалисти в
областта на банковото дело. В България над хиляда професионалисти се грижат
за спокойствието, сигурността и управлението на клиентските инвестиции в
банката. Затова отговарят множеството търговски агенти като всеки клиент
разполага с персонален търговски агент.
Вече 5-та година банката предлага и провежда лятна стажанска програма за
студенти от цялата страна.Всяка година над 150 стажанти се вливат в редиците
на Сосиете Женерал Експресбанк и работейки рамо до рамо със специалистите
усвояват банкереската професия. Над 30% от стажантите след завършване на
стажантската програма получават въсможност за професионална реализация в
банакта, като стават част от нейния екип и спомагат за нейното развитие със
свойте иновативни идей.
В тази насока основната дейност на Експресбанк е насочена към публично
привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за
предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.
2
Банката може да извършва и следните търговски сделки: Покупка на
менителници и записи на заповеди; сделки с чуждестранни средства за плащане
и с благородни метали; приемане на ценности на депозит; сделки с ценни книжа
и съхранение и управление на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на
операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица;
управление на инвестиционни фондове по реда на Закона за ценните книжа,
фондовите борси и инвестиционните дружества; покупка на вземания,
произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на
риска от събирането на тези вземания (факторинг) финансов лизинг; издаване и
управление на банкови карти; сделки с финансови фючърси и опции и сделки с
инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти; предоставяне на
банкови касетки; придобиване и управление на дялови участия; консултации на
дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и
свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, относно преобразуване
на дружества и сделки по придобиване на предприятие; консултации относно
портфейлни инвестиции; други сделки, определени от Българската Народна
банка. Банката може да извършва и други сделки, незабранени от закона, когато
това е необходимо във връзка с осъществяване на дейността и или в процеса на
събиране на вземанията си по предоставени кредити.
Най-новите изменения в банковата стратегия на Експресбанк са свързани с
увеличаване на дела на обслужваните граждани, като Експресбанк е
единствената банка която в рамките на година и половина пуска в продажба
седем различни кредитни продука за индивидуални клиенти и същевременно
нови продукти за корпоративни клиенти.
Съвременната стратегия на банката, свързана с намаляване на разходите заради
икнономическата и финансова криза е насочена към минимиализиране броя на
неактивните клиенти-граждани, както и към ограничаването на обслужването на
неклиенти на банката. В тази връзка всеки месец се организират т.нар. акции
„Неактивни клиенти” и се въвеждат допълнителни такси и комисионни за
неклиенти.
Фирмената стратегия на банковата организация поставя и ударение върху
подобряване качеството на обслужване на клиентите, което води до създаването
на висококачествени продукти в посока частна и фирмена клиентелаи
увеличаване на продажбите. Също така се въвеждат нови по модерни
компютърни и софтуерни системи който улесняват работата на търговските
агенти. За момента банката работи с последната версия на програмата „Delta
Banking”, която е световно признат лидер в областтна на банковото
програмиране.
През 2007 г. Експресбанк открива в България 14 нови офиса, като общият им
брой вече възлиза на 130 в цялата страна, като с увеличаването на свойте офиси
банката показва своят възходящ темп на развитие. Като само за периода от 2006
до 2007 година банковия доход нараства с 17% спрямо 2006 година и достига
100 милиона. Брутната банкова печалба расте с 7% и достига 41,7 милиона а
нетната 32,4 милиона. Индивидуалните клиенти на банката за 2007 година
достигат 340 хиляди, а корпоративните 13 хиляди, като делът на банката в
потребителското кредитиране е 6,3%.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 мар 2018 в 04:19 студент на 40 години от София - Висше училище по застраховане и финанси, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2018
19 дек 2017 в 00:44 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Маркетинг, випуск 2020
31 окт 2017 в 08:28 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Икономически факултет, випуск 2018
21 окт 2017 в 03:06 ученик на 33 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
25 сеп 2017 в 11:05 студент на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2018
24 сеп 2017 в 15:11 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, випуск 2013
24 сеп 2017 в 15:07 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2018
18 сеп 2017 в 18:23 ученичка на 22 години от Добрич - ПМГ "Иван Вазов", випуск 2014
17 сеп 2017 в 12:19 ученик на 22 години от Разград - ГПЧЕ "Е. Йосиф", випуск 2014
15 сеп 2017 в 12:03 студент на 23 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Компютърни системи и управление, специалност - Компютърно и софтуерно инженерство, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Пари и кредит, банкови операции....

05 ное 2006
·
2,211
·
6
·
1,243
·
17

Пари, функция на парите, цена и стойност на парите, банкови операции, финансови пазари.
 

Отпускане на потребителски кредити от търговските банки

27 авг 2008
·
394
·
17
·
1,892
·
24

Потребителския кредит е кредит, който се предоставя от банките на гражданите за покупка на стоки за потребление – дълготрайни и краткотрайни.
 

Потребителски кредити

21 окт 2007
·
627
·
13
·
1,923
·
119
·
23

Първите кредитни сделки и отношения възникват в недрата на натуралната размяна. Понякога кредитът се отъждествява с доверието. Доверието обаче е само необходимо условие за възникване на кредитна сделка.
 

Фирмени кредити

24 яну 2008
·
556
·
2
·
655
·
78
·
29

Всяка една развиваща се компания в даден етап от развитието си изпитва нужда от средства. Фирмите, кандидатстващи за отпускане на фирмен кредит, най-общо могат да се разделят на корпоративни клиенти и фирми от малкия и среден бизнес...
 

Банково кредитиране

21 окт 2007
·
1,546
·
6
·
2,143
·
286
·
59
·
1

Видове банкови кредити. Договаряне на основните условия по кредитите. Отпускане, използване и погасяване; риск; обезпечения; оценка на състоянието на бановото кредитиране у нас.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс в специалност Финанси или Международна икономика.
(За отличници)
15
8
1
3 мин
07.10.2016
Тест по Основи на финансите за студенти от 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът е междинен и се състои от 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Основи на финансите.
(Труден)
15
72
1
1 мин
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по финанси

Доклад за стаж в банка

Материал № 827796, от 19 мар 2012
Свален: 546 пъти
Прегледан: 929 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 3,427
Брой символи: 21,168

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Доклад за стаж в банка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения