Големина на текста:
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Център за дистанционно обучение
Велико Търново
КУРСОВА РАБОТА
ПО
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА :СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
Преподавател :гл.ас. Антон Ганчев
На тема:
SWOT АНАЛИЗ НА ПРОЦЕС
Разработил:
Факултетен №
Специалност „Стопанско управление”
ІІ курс І семестър, учебна година 2011/2012
Велико Търново
ноември 2011
~ 1 ~
SWOT анализът - метод за стратегическо планиране.
В съвременни условия развитието на пазарните отношения на фирмите, както на
тези, които вече са заели определена пазарна ниша, така и на тези, които тепърва
навлизат, стават все по-сложни. Тези отношения са свързани със засилената
конкуренция; изобилието от стоки и услуги с аналогичен тип; рекламното насищане;
нарастващите потребности на потребителите към всички качествени параметри,
включително ергономичност, естетичност и други аспекти. Свързани са, също така и с
постоянните изменения на конюнктурата и капацитета на пазара, с иновациите, със
стремежа да се завоюват все по-големи пазарни дялове.
За успешно развитие на предприятието трябва ясно да бъде определена
маркетингова стратегия и тактика, а да се постигне това е необходима точна представа
за непосредственото обкръжение и за вътрешния капацитет на фирмата. За тази цел, на
първия етап, е необходимо да се извърши проучване на конкуренти, доставчици и
потребители. Освен това се изисква анализ на текущото състояние и възможностите на
самото предприятие – технически, технологични, финансови, суровини и други
ресурси. Третата стъпка е прилагането на SWOT анализ.Това е най-простият и
достъпен метод за интегриране на различните аспекти на вътрешната и външната среда
и е в състояние наистина да помогне при избора на оптимална маркетингова стратегия.
SWOT анализът е един от най-разпространените видове анализ в стратегическото
управление днес. Той позволява да се идентифицират и структурират силните и
слабите страни на предприятието, както и потенциалните възможности и заплахи. Това
се постига чрез сравняване на вътрешните силни и слаби страни с възможностите,
които дава пазарът. Въз основа на качеството на съответствие, се прави заключението,
в каква посока организацията трябва да развива бизнеса си и в крайна сметка да
определи разпределението на ресурси за сегмента.
Следва да се отбележи, че SWOT анализът е един от възможните подходи към
формиране на стратегията. Най-пълна картина ще се получи, ако в съчетание със SWOT
анализът се прилагат и други методи за стратегическо планиране.
Теоретичен аспект на SWOT анализ.
SWOT – това е абревиатура от английските думи:
Strengths - силни
Weaknesses - слаби
Opportunities - възможности
Threats - заплахи.
Силните страни: това е характеристика на вътрешната среда на предприятието,
която благоприятно го отличава от конкурентите.
Слабите страни: това е характеристика на вътрешна среда на предприятието,
която по отношение на конкурентите изглежда слаба (неразвита), и която
предприятието е в състояние да подобри.
Възможностите: това е характеристика на външната среда на предприятието,
(т.е. пазара), която дава на участниците на този пазар, възможност за разширяване на
дейността им.
Заплахите: това е характеристика на външната среда, която понижава
привлекателността на пазара за всички участници.
На основание на последователното разглеждане на тези факти, се приемат
решения, чрез които се коригират целите и стратегията на предприятието
~ 2 ~
(корпоративни, продуктови, ресурсни, функционални, управленски и др.), определяйки
ключовите моменти в организационната дейност. Процедурата за провеждане на SWOT
анализ в общ вид се свежда до запълване на матрица, в която се записват и след това
сравняват силните и слабите страни на предприятието, както и възможностите и
заплахите на пазара. Тази матрица предоставя на ръководителите на предприятията
структурирана информация.
Вътрешният анализ може и трябва да включва: оценка на уникалността на
ресурсите и технологиите, основните компоненти на мениджмънта, и преди всичко
самия продукт и качествата му.
Целта на SWOT анализа е да формулира основните направления в развитието на
предприятието чрез систематизация на информацията за силните и слабите страни, а
също и за потенциалните възможности и заплахи.
Силните страни могат да бъдат – това в което е успяло предприятието или някаква
особеност, предоставяща му допълнителни възможности; натрупан опит; достъп до
уникални ресурси, наличие на модерни технологии и съвременно оборудване; висока
квалификация на персонала; високо качество на предлагания продукт; популярност на
търговската марка и др.
Слабите страни са: липса на нещо важно за успешното функциониране на
предприятието или на нещо, което не достига в сравнение с другите предприятия и
поради това го поставя в неизгодно положение. Като слаба страна може да се отнесе и
тесният асортимент, лоша репутация на предприятието на пазара, недостатъчно
финансиране, ниско ниво на гаранционна поддръжка, остаряло оборудване,
неквалифициран персонал и др.
Примерни критерии
СИЛНИ СТРАНИ
1. Предимства на продукта/услугата
2. Конкурентни предимства
3. Уникално ценово предложение
4. Ресурси, активи, персонал
5. Опит, иновации, информация
6. Финансови резерви, вероятна
възвръщаемост
7. Цена стойност, качество
8. Географско местоположение
9. Акредитация, квалификация, сертификати
10. Управление
11. Производствен капацитет
12. Оборудване
13. Философия и ценности на фирмата
СЛАБОСТИ
1. Недостатъци на продукта/услугата
2. Липса на конкурентни предимства
3. Репутация, присъствие и достъп на
пазара
4. Финанси
5. Уязвими страни на фирмата
6. Изпълнение на крайни срокове, и
работа под натиск на крайни срокове
7. Пропуски в качеството
8. Материална база
9. Управленско покритие, приемственост
на управленските решения
ВЪЗМОЖНОСТИ
1. Развитие на пазара, бранша
2. Уязвими страни на конкуренцията
3. Тенденции в сектора
4. Развитите на технологиите и иновациите
5. Глобално влияние върху бизнеса
6. Нови пазари
7. Целеви пазарни ниши
8. Географски, внос, износ
ЗАПЛАХИ
1. Политически ефекти
2. Законодателни ефекти
3. Ефекти от околната среда
4. Развитие на ИТ сектора
5. Намерения, цели на конкуренцията
6. Пазарно търсене
7. Нови технологии, услуги, идеи
8. Важни контакти и партньорства
~ 3 ~

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

SWOT анализ на процес

SWOT анализът е един от най-разпространените видове анализ в стратегическото управление днес ....
Изпратен от:
Mariana Kolarova
на 2012-03-13
Добавен в:
Курсови работи
по Основи на управлението
Статистика:
300 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Стопанско управление на фирма
добавена от Luba.06 12.05.2012
2
47
Подобни материали
 

Стратегическо планиране и стратегическо управление


В методическо отношение съществуват множество инструменти, които през годините приемат ранга на “класика” и “запазена мярка” на стратегическото планиране и стратегическото управление...
 

ОУС

23 окт 2009
·
70
·
12
·
1,618
·
165
·
17

Предвид това,че организационно-управленческите структури се отличават с голямото си разнообразие в науката за управлението е прието да се говори за типове организационни-управленчески структури...
 

Стратегическо планиране в оргонизацията


Стратегическо планиране в организацията. Етапи и реализация на стратегията...
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Основи на управлението на тема "Цели на организацията"
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
10 въпроса, които имат повече от един верен отговор. Предназначени са за студенти от 1 курс по Основи на управлението. Цели: задание за работа в група. Изберете популярна транснационална или голяма българска компания. С помощта на интернет, лекции и достъпни литературни източници дефинирайте: a) Мисията на компанията; b) Базовите цели, общата политика и кодекса на поведение на компанията; с) Социалния тип на компанията и основните социални проекти, по които би трябвало да работи.
(Труден)
10
63
1
1 мин
14.10.2016
Тест по стопанско управление за 1-ви курс
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест за изпит по основи на стопанското управление на Н.Бенчева. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
114
1
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

SWOT анализ на процес

Материал № 824334, от 13 мар 2012
Свален: 300 пъти
Прегледан: 440 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,508
Брой символи: 9,869

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "SWOT анализ на процес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения