Големина на текста:
Тема № 20
Сравнителна природногеографска характеристика на Апенински,
Пиренейски и Балкански полуостров
1.Сравнение между географско положение, големина, морфоструктурно и
геоморфоложко развитие и полезни изкопаеми;
2. Сравнение между климатични и хидроложки особености;
3.Сравнение между почвена покривка и растителност;
4.Проява на природногеографски закономерности;
5.Сравнение между влиянието на човешката дейност върху ландшафтите;
1
Географско положение, граници и големина на Апенински, Пиренейски и
Балкански полуостров.
Южна Европа е заето от три полуострова - Пиренейски, Апенински и Балкански
полуостров.
Пиренейският полуостров е известен още с името Иберийски полуостров, по
името на най – древното му население – иберите. На север полуострова се свързва с
континента чрез планината Пиренеи. На запад бреговете се мият от Атлантическия
океан – от Бискайския залив до Гибралтарския проток, а на изток - от Средиземно море.
На полуострова се намират крайната западна и крайната южна точка на континента
(най-южна точка е нос Тарифа 35° 58`. Най-западната точка е при нос Рока 9?31`). Към
Пиренейския полуостров в Средиземно море се отнасят Балеарските (4144 км
2
) и
Питиуските острови (687 км
2
). Полуострова заема площ от 585 000 км
2
.
Апенинският полуостров дължи името си на планинската верига на Апенините,
която образува основата на полуострова. Северната му граница съвпада с подножието
на Апенините, която го свързва със Средна Европа, чрез Паданската низина и с Алпите
при седловината Кадибона (426 м). На запад граничи с Лигурийско и Тиренско море, на
изток с Адриатическо, а на югоизток – с Йонийско море. Към Апенинския полуостров
спадат едни от най – големите острови в Южна Европа: Сицилия (25 462 км
2
),
Сардиния (23 818 км
2
) и Корсика (8722 км
2
), както и по – малките Тоскански острови, о
– в Малта, Лампендуза, Пантелерия и Липарският архипелаг. Площта на полуострова е
149 000 км
2
.
Балканският полуостров е получил името си във връзка с турското име на Стара
планина – Балкан. На север Балканският полуостров е широко отворен към континента.
Границата започва от Триесткия залив, минава по долините на реките Соча (Изонцо) и
Идрия и по течението на реките Сора, Сава и Дунав (Килийски канал) достига Черно
море. На изток граничи с Черно море от устието на река Дунав до протока Босфор, на
югоизток с Мраморно и Егейско море, които го отделят от континента Азия. На юг
полуострова мие бреговете си от Средиземно море. На запад се отделя от Апенинския
полуостров чрез Адриатическо и Йонийско море, които са свързани с протока Отранто.
Към Балканския полуостров спадат множество острови: Црес, Крък, Брач, Хвар и
Корчула от Адриатическо море, Керкира (Корфу), Левкас, Кефалиния и Закинтос от
Йонийско море; Тасос, Самотраки, Евбея, Лемнос, Цикладски острови и др. от Егейско
море; завършва с остров Крит. Полуострова заема площ от 505 000 км
2
.
И 3 – те полуострова се намират в Южна Европа. Най – голям от тях е
Пиренейския п-в (585 000 км
2
), а най – малкият е Апенинския (149 000 км
2
). И трите
полуострова на север са свързани с определена част от континента, а останалите им
граници са морски и включват към територията си голям брой острови.
Особености на морфоструктурното и геоморфоложко развитие.
В геолого- тектонско отношение в Пиренейския п- в са изразени две главни
структури – херцинска и алпийска. Херцинските структури са с горно палеозойска
възраст. Те изграждат повече от половината от площта на полуострова и заемат
средните и западните му части. В тях са включени ядра с каледонска и докамбрийска
структура. Старите геоложки структури са съставени от метаморфити, интрузивни
скали и нагънати палеозойски пластове, които изграждат средищната част на
полуострова. Под влияние на продължителни денудационни периоди през мезозоя и
кайнозоя тя е превърната в платовидна силно пенепленизирана област, наречена
Испанска Месета, със средна височина от 700 до 1000 м.
По време на алпийския тектонски цикъл старите геоструктури са били геоложки
подмладени чрез интензивни дизюнктивни движения. На североизток са разположени
2
планинските вериги на Пиренеите. Те се характеризират с добре оформен централен
кристалинен пояс, изграден от метаморфити и интрузивни тела.
В геоструктурата на Апенинския полуостров и на островите към него изпъкват
черти на сложно развитие, свързано със старопалеозойски и по – млади мезозойски и
неозойски пликативни, дизюнктивни и вулкански структури. Към палеозойските
структури се включват каледонски и херцински блоково – разломни форми, установени
на островите Корсика и Сардиния, на Пелоританските планини (о –в Сицилия), в
планините на п- в Калабрия и няколко дяла на Тосканските Апенини. Те са изградени
от интрузивни тела и ефузивна покривка. Мезозойските структури обхващат
Апенините. Те имат характерна алпинотипна структура: навлаци, люсппи и нормални
гънки. Изградени са от мезозойски и терциерни варовици, мергели и глинести лиски,
сред които се разкриват ядра от кристалинни шисти.
Балканският полуостров се отличава с няколко главни морфоструктурни
единици. Северните ме части са заети от стари структури, припокрити с мезозойски и
неозойски пластове. Най – характерни на запад в Посавието са следите от Панонския
междинен масив, а на изток на просторната Мизийска плоча, която достига в Северна
Добруджа палеозойските височини Бабадаг. Средните части на полуострова са заети от
големия силно разломен и сравнително висок Македоно- Тракийски междинен масив.
От разломните структури по долината на р. Вардар, той се раздела на западен –
Пелагонийски масив и източен Родопски масив. На запад Балканският полуостров е
ограничен от Динарската планинска система (според някой се поделя на две структурни
единици – Външни и Вътрешни, а според други (доц. Контева) – три структури –
външни, главни и вътрешни). Тя е изградена от различни по мощност мезозойски и
неозойски пластове, които са били силно нагънати по време на алпийския тектонски
цикъл. Тектонските прояви свързани със сложния геоложки строеж на Балканския
полуостров продължават и днес. Те са най – изразителни в южните части на
полуострова, които са заети от дълбоки разломи, свързани с Егейската разломна област.
Трите полуострова се характеризират с разнообразен релеф
Типове релеф на Пиринейски полуостров
Пиренеиският полуостров се отличава със следните типове релеф.
I . Структурен тип релеф , той е представен от:
- Хорстови планини. По посока на редица разломни разседи отделните части на
полуострова са били издигнати и са се оформили хорстови планини Кордилера Сентрал
Сиера де Гата, Сера де Лаурела, Сиера де Гредос и Сиера де Гуадарама, Монтес де
Толедо, Сиера Морена. Други части са потънали и на тяхно място са се появили
грабенови котловини и низини.
- Грабенови котловини и низини – Арагонската низина е типичен терициерен грабен,
Андалуската низина заема хлътнатина между херцинските структури на Сиера Морена
и алпийските структури на Бетските Кордилери на Пиринейския полуостров;
-Денудационни заравнености в Пиренеи (масива Маладета), Заоблените била на
Кордилера Сентрал, представляват остатъци от денудационни заравености (върховете
им са типични твърдици)
II . Морфоскулптурен релеф
- потамогенен релеф – алувиални низини и речни тераси по долините на Тахо,
Гуадиана, Гуадалкивир, Ебро, Сегура и др.
- наносни конуси, ерозионни форми и делувиални шлейфове – Пиренеи, Кордилера
Сентрал, Сиера Морена и др.
- лимногенен – Арагонската низина (езерни тераси) – доказано е съществуването на
езерен басейн през палеогена и неогена
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравнителна природногеографска характеристика на Апенински, Пиренейски и Балкански полуостров

Южна Европа е заета от три полуострова - Пиренейски, Апенински и Балкански полуостров. Пиренейският полуостров е известен още с името Иберийски полуостров, по името ...
Изпратен от:
bebe1386
на 2012-03-01
Добавен в:
Теми
по География
Статистика:
90 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
ПОМОщ ТРЯБВА МИ СПЕШНО ХАРАКТЕРИСТИКА НА СУБТРОПИЧЕН ПОЯС В АЗИЯ
добавена от stoqn.borislavov.71 07.02.2013
2
25
Подобни материали
 

Балкански полуостров

09 яну 2008
·
437
·
6
·
475
·
498
·
22
·
1

Доклад, свързан с най - важните особености на Балканския полуостров - климат, релеф и др. Има и карта.
 

Балкански полуостров

26 мар 2011
·
134
·
18
·
389
·
395
·
68

Презентация за Балкански полуостров, значението му, изменението му през годините и т.н....
 

Балкански полуостров

28 окт 2008
·
114
·
3
·
596
·
226
·
19
·
1

Характеристика на Балкански полуостров за ученици в основни учелища.
 

Климат на Република България

19 мар 2006
·
1,165
·
8
·
3,479
·
61
·
1

Климат на България - кандидат-студентска тема.
 

Характеристика на стопанството на Гърция

06 юни 2006
·
606
·
10
·
1,124
·
88
·
12
·
1

Гърция е индустриално-аграрна страна със средно равнище на производителните сили, със значителна зависимост от чуждестранния капитал. Участието на страната в ЕИО засилва развитието на Гръцката икономика.
 
Онлайн тестове по География
Тест по География за 5-ти клас. Тематичен контрол - геосфери
тематичен тест по География за Ученици от 5 клас
Тематичният тест по География съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 5-ти клас
(Лесен)
22
80
1
1 мин
28.10.2016
Тест по география за 8-ми клас
изпитен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът по География съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици в 8-ми клас.
(Лесен)
10
51
1
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по география

Сравнителна природногеографска характеристика на Апенински, Пиренейски и Балкански полуостров

Материал № 817949, от 01 мар 2012
Свален: 90 пъти
Прегледан: 239 пъти
Предмет: География
Тип: Тема
Брой страници: 16
Брой думи: 6,194
Брой символи: 40,665

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнителна природногеографска характеристика н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
126

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
136

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения