Големина на текста:
Приложение №20
Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC:
IBAN:
Банка:
Булстат (ЕИК) номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:
До
Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС
Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Наименование на
процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С
ПРЕДМЕТ:”РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ОТДЕЛЕНИЕ „ИСК”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в
процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че
отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.
С настоящото представяме нашето Tехническо предложение за изпълнение на обекта на
малката обществена поръчка, по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет,
съобразено с Техническите спецификации, неразделна част към нея.
Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:
Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената
категория строителство;
Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и
минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към
строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи.
В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169
а от ЗУТ.
Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
(приета с ПМС № 38 от 2004 г.; обн. ДВ, бр.17 от 2 март 2004г.).
Строително-монтажните дейности, които ще извършим за изпълнение на поръчката са
подробно описани в Приложение №5 - Подробно описание на предложените дейности и начина
на изпълнение на поръчката.
Предлаганите гаранционни срокове за изпълнените дейности са както следва:
Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждане на строителния обект в
експлоатация
Гаранционният срок за извършените работи възлиза на .................... години.
В случай на дефекти и/или недостатъци ще изпратим наш представител до ..... часа/дни
от получаване на писмена покана от Възложителя за уточняване причините за дефектите
и/или недостатъците, евентуалното време и срокове за отстраняването им.
Ако бъдем избрани за Изпълнител на малката обществена поръчка, ние сме съгласни да
представим парична/банкова
1
гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на
3% от стойността на договора.
- Ценообразуващи показатели:
Часова ставка …………...... лв/час
Доп. върху труда ........……….. .......%
ДСР върху материалите ..........……............%
Доп. върху механизация ..........…… ...........%
Печалба ....………............% (........................... процента)
Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в
документацията за участие в процедурата. Съгласни сме валидността на нашата оферта да
бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи
съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП и Изискванията и указания към участниците, необходими за
подписване на договора в 7 (седем) -дневен срок от получаване на уведомлението Ви. Нашата
банкова сметка е IBAN ………….; BIC ……………..; в банка ……………..
Приложения:
Приложение №20.1 - Подробно описание на предложените дейности и начина на
изпълнение на поръчката,
Приложение №20.2 - Линеен график за изпълнение на поръчката, които са неразделна
част от Техническото предложение.
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия__________________________
Подпис на упълномощеното лице__________________________
Длъжност __________________________
Печат__________________________
11 Ненужното се зачертава
Приложение №20.1
Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката
1.Подробно описание на всички операции свързани с изпълнението на предвидените
ремонтни дейности в сградата на отделение ''ИСК''
За Част ''СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ''
В приложеното техническо задание по Част ''Строителни Ремонти'' са предвидени Демонтажни
работи в това число:
1. Демонтаж на стени от Гипсокартон – За изпълнението им е необходимо да се
предприемат действия по застилане и опаковане на повърхностите които не подлежат на
ремонт, да се предвидят места за изхвърляне на строителни отпдаци, да се демонтират
прилежащи към тях Електро, ВиК и ОиВ инсталации.Броя на работната ръка необходима за
изпълнението на този вид СМР зависи от количествата и срока предвиден от Възложителя.
2.Разваляне на облицовка от гипсокартон при ремонти - За изпълнението и е необходимо да
се предприемат действия по застилане и опаковане на повърхностите които не подлежат на
ремонт, да се предвидят места за изхвърляне на строителни отпдаци, да се демонтират
прилежащи към тях Електро, ВиК и ОиВ инсталации.Броя на работната ръка необходима за
изпълнението на този вид СМР зависи от количествата и срока предвиден от Възложителя.
3.Демонтаж и монтаж на съществуващ окачен таван - За изпълнението на този вид смр е
необходимо да се предприемат действия по застилане и опаковане на повърхностите които не
подлежат на ремонт, да се предвидят места за изхвърляне на строителни отпдаци, да се
демонтират прилежащи към него Осветителни тела, Датчици, Електро, ВиК и ОиВ
инсталации.Броя на работната ръка необходима за изпълнението на този вид СМР зависи от
количествата и срока предвиден от Възложителя.
4.Доставка и монтаж на преградни стени от гипсокартон еднослойни, на единична
метална конструкция, при ремонти - Изпълняват се от метална конструкция(щендери от
поцинкована ламарина) закрепена посредством пирон-дюбели за съседна носеща
конструкция.Върху конструкцията се монтират плоскости гипсокартон, по една от всяка
страна посредством крепежи.Фугите между плоскостите се обработват поредством
гласфазерна лента и гипсова паста.Броя на работниците зависи от срока за изпълнение и
количествово зададени от Възложителя.
5. Доставка и монтаж на преградни стени от гипсокартон еднослойни, на единична
метална конструкция с топлоизолация, при ремонти - Изпълняват се от метална
конструкция(щендери от поцинкована ламарина) закрепена посредством пирон-дюбели за
съседна носеща конструкция.Върху конструкцията се монтират плоскости гипсокартон, по
една от всяка страна посредством крепежи.Между плскостите се полага минерална
вата.Фугите между плоскостите се обработват поредством гласфазерна лента и гипсова
паста.Броя на работниците зависи от срока за изпълнение и количествово зададени от
Възложителя.
6.Доставка и монтаж на преградни стени от гипсокартон двуслойни, на единична метална
конструкция, при ремонти - Изпълняват се от метална конструкция(щендери от поцинкована
ламарина) закрепена посредством пирон-дюбели за съседна носеща конструкция.Върху
конструкцията се монтират плоскости гипсокартон, по две от всяка страна посредством
крепежи.Фугите между плоскостите се обработват поредством гласфазерна лента и гипсова
паста.Броя на работниците зависи от срока за изпълнение и количествово зададени от
Възложителя.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 апр 2018 в 17:47 в момента не учи на 46 години от Монтана
13 юли 2016 в 09:46 студент на 34 години от София - ВСУ "Любен Каравелов", факулетет - Строителен факултет, специалност - ССС, випуск 2012
03 май 2016 в 16:54 студент на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Строителство на сгради и съоръжения, випуск 2018
29 дек 2015 в 14:52 ученик на 53 години от Бургас - ОУ "Петко Рачев Славейков"
 
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
106
1
3 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Техническо предложение

Материал № 815671, от 27 фев 2012
Свален: 21 пъти
Прегледан: 47 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Документ
Брой страници: 11
Брой думи: 4,175
Брой символи: 26,133

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Техническо предложение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надежда Димитрова
преподава по Специална педагогика
в град Дупница
с опит от  9 години
4

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
131

виж още преподаватели...
Последно видяха материала