Големина на текста:
ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ
Анотация на курса
Учебната дисциплина "Възрастова психология" има за цел да представи
основните понятия и закономерностите на съществените етапи на
възрастовото развитие, факторите и особеностите на неговото протичане в
последователните възрастови периоди. Акцентите се поставят на
съвременни концепции за ролята на общуването, дейностите и
саморазвитието в онтогенезиса.
Курсът има за цел да запознае студентите с основните теории за
психичното развитие на личността, с методите за неговото изследване и
източниците, които го редизвикват. В него се представят резултати от
конкретни експерименти и дани от представителни проучвания на
български и чуждестранни автори.
Задачите на учебната дисциплина "Възрастова психология" са:
- Да се обогати и конкретизира общотеоретичното познание за психичното
развитие на личността, за школите и авторите, които изследват тези
проблеми.
- Да се акцентува на съществените особенности в промените на човешката
психика по време на личностното съзряване, еволюция и инволюция на
психичните процеси.
- Да се анализира ролята на различните фактории за психичното и
личностно развитие през младостта, зрелостта и стареенето.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания по обща психология, психология на
познавателните процеси и психология на личността. Да притежават умения
да анализират специализираната психологическа литература и да ползват
възможностите за информиране чрез Интернет.
Очакваните резултати от успешно завършилите курса студенти са
да познават основните теории и закономерности в развитието през
детството, юношеството, младостта, зрелостта и старостта. Да
диференцират проблемите, свързани с развитието от другите
типове проблеми. Да имат идеи и владеят компетенции относно
самопомощтта и консултирането при възрастови проблеми.
Студентите да могат успешно да участват в дискусии по проблеми
свързани с изучаваната материя.
Съдържание на курса
ЛЕКЦИИ
Тема 1. Значение на теориите за развитието. Способност за развитие.
Развитието като същност на човешкото съществуване. Същност на
развитието. Биологични и социални фактори, влияещи на психичното
Способност за развитие и активност. Съотношението между обучението и
психичното развитие на личността. Психология на развитието и възрастова
психология. Методологически основи на теориите за психичното
развитие..........................................................2 ч.
Цел на темата: Да се предоставят на студентите съвременни знания за
психичното развитие на човека, за факторите, които го обуславят и за
взаимовръзката му с обучението.
Очаквани резултати : Да се осмисли взаимовръзката му категориите
психично развитие и обучение, както и да се диференцират една от друга
психологическоте дисциплини “Психология на развитието” и “Възрастова
психология”.
Литература: 6, 8, 15, 16, 17, 27, 28, 31, 34, 38, 39.
Тема 2. Общи въпроси на възрастовата психология - обект, предмет,
задачи, значение. Връзка на възрастовата психология с другите науки за
човека. Категории на психологията на развитието. Периодизация на
развитието. Възрастовите периоди - обективно съцествуващи или условно
приети. Възрастовите периоди според различни учени. Проблеми на
периодизацията на развитието - различни критерии и подходи. Възрастови
периоди и динамика на развитието. Жизнен цикъл и възраст.......
……………………………………………………………..2 ч.
Цел на темата: Да се разкрият обекта, предмета, задачите и значението на
психологията на развитието. Да се обосноват различните възрастови
периоди на психичното развитие според различните учени и използваните
от тях критерии за периодизация.
Очаквани резултати : Осъзнаване от студентите на сходствата и
разликите на изучаваните фундаментални методологически проблеми на
психологията на развитието.
Литература: 6, 8, 15, 16, 17, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39.
Тема 3. Основни теории за развитието. Психоанаитичен подход относно
психичното развитие. Теорията на З. Фройд за психичното развитие на
личността. Основни стадии на развитие на личността. Сексуалност и
психично развитие. Идеите на К. Юнг за развитието през зрелостта.
Теорията на А. Адлер за психичното развитие на личността. Жизнен стил.
Чувство за малоценност и чувство за общност. Малоценност и
свръхценност. Семейна ситуация и жизнен стил. Теорията на Е. Ериксън.
Идентичност и социална среда. Основно притиворечие, доминиращи
тенденции и идентичност. Оценка на психоаналитичните теории за
психичното развитие. Поведенчески подход към психичното развитие.
Учението на И. Павлов за условните рефлекси. Теория за оперантно
обусловеното поведение на Б. Скинър. Теория за социалното научаване на
А. Бандура. Оценка на поведенческите теории за психичното развитие.
Когнитивен подход към психичното развитие. Теорията на Ж. Пиаже.
Природа на интелекта. Стадии на когнитивно развитие. Културно-
историческа теория за психичното развитие на Л. С. Виготски. Социална
ситуация на развитието. Сензитивни периоди. Стабилни, кризисни
периоди и психични новообразувания. Актуална и близка зона на
психичното развитие. Оценка на когнитивните теории за психичното
развитие. Хуманистичен подход към психичното развитие. Идеите за
формирането на човешкия опит и теориите на "Аза" на А. Маслоу и К.
Роджърс. Оценка на хуманистичните теории за психичното
развитие.................................……………………………………............8 ч.
Цел на темата: Да се представи същността на основните теории за
психичното развитие в съвременната психология.
Очаквани резултати : Студентите да придобият знания и умения да могат
самостоятелно да се ориентират за същността на съвременните теоретични
подходи в психологията на развитието.
Литература : 1, 2, 6, 8, 10, 15, 16, 19, 21, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 44,
45, 47.
Тема 4. Пренатално развитие. Раждане и криза на новороденото.
Младенческа възраст. Темп на развитие и историческа перспектива.
Съпрузите стават родители. Родителски очаквания и мечти и сценарно
формиране. Устата като ерогенна зона, сукане и общуване. Агресивност,
фиксация и регресия. Опозицията доверие - недоверие. Стадий на
огледалото. Децата и проблемите на живота. Изграждане на основна
жизнена позиция. Развитие на сензомоторния интелект.......................
…………………………..…...............................2 ч.
Цел на темата: Да се посочат кризисните и спокойните етапи по време на
пренеаталното развитие и младенческата възраст. Да се обоснове
значението на взаимодействията между майката и детето още от най-
ранните им контакти.
Очаквани резултати : Студентите да осъзнаят значението на
спокойствието и позитивните емоции и чувства на майката за психичното
развитие на детето.
Литература: 7, 8, 10, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 31, 43, 44, 45, 47.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 дек 2018 в 10:53 студент на 20 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Природни науки и образование, специалност - Предучилищна, начална и училищна педагогика, випуск 2017
10 дек 2018 в 10:49 в момента не учи на 41 години
28 ное 2018 в 15:12 студент на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2018
27 ное 2018 в 10:03 в момента не учи на 18 години, випуск 2019
23 ное 2018 в 19:15 ученичка на 23 години от Лом - Първо ОУ "Никола Първанов", випуск 2014
23 ное 2018 в 13:10 студент на 31 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Икономика, випуск 2016
22 ное 2018 в 23:23 в момента не учи на 38 години от София
22 ное 2018 в 10:55 в момента не учи на 28 години
22 ное 2018 в 00:29 студент на 30 години от София - nbu, факулетет - TCMB, специалност - Телекомуникации, випуск 2012
18 ное 2018 в 20:42 студентка на 34 години от София - УНСС, факулетет - Публични финанси, специалност - Публични финанси, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Психоанализа

21 окт 2006
·
2,061
·
8
·
1,950
·
468
·
76

Курсова работа по Психоанализа
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,662
·
7
·
1,445
·
1,871
·
238
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Формиране и развитие на личността.

06 апр 2008
·
424
·
14
·
2,392
·
255
·
38

Проблемите на човека като развиващо се и дейно същество са тясно свързани с понятието за човешката личност. Личността е носител на всички дейности, в нея те се интегрират, за да се формира и прояви поведението на човека в неговия всекидневен живот...
 

Аз и То (Зигмунд Фройд)

23 дек 2006
·
1,677
·
25
·
9,400
·
465
·
59

Тази книга се появява на бял свят през третата седмица на април 1923 г., макар Фройд усилено да я обмисля от месец юли предишната година.
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,572
·
22
·
2,400
·
1,390
·
198
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,169
1
20.07.2012
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
92
1
2 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Възрастова психология

Материал № 809005, от 13 фев 2012
Свален: 1,089 пъти
Прегледан: 1,913 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 159
Брой думи: 47,699
Брой символи: 304,097

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възрастова психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
8

Силвия Аладжова
преподава по Психология
в град София
с опит от  10 години
122 17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения