Големина на текста:
БЪДЕЩЕТО Мнозина се стремят да надникнат в него, малцина успяват, а още по-
малко са разбралите какво всъщност са видели. Една част от събитията са неизбежни,
други са твърде вероятни, а трети - само допустими. И тук е истинското изкуство - да
прецениш кой образ към кой тип събитие принадлежи. “Понякога виждам събития,
които тепърва ще се случат. Някакви картини. Никога не зная кога точно ще се случи
това, но след известно време става.” - /Робърт Шекли/ После идва мъдростта да
предвидиш какво следва да се извърши, за да настъпи желаното бъдеще. Или да се
предотврати нежеланото. Жалкото е, че хората прогониха мъдростта, отрекоха я.
Замениха я с рационалност. Натрапени условности прогониха щастието и на негово
място поставиха вездесъщата практичност. Но и все повече човеци излизат извън
условностите, сътворени от хората и тяхното общество. Все повече индивиди надничат
в Небитието, без да се оставят то да ги погълне. За тях са предназначени текстовете. За
тях - озарените от мъдростта на Тангра - родени и неродени. Успехът или неуспехът на
техния Поход ще бъде нашата истинска награда. Или проклятие заради провала. Моята
задача е да разкажа за невидимите действия, от които животът на всички зависи много
повече, отколкото някой въобще е склонен да допусне. Какво е било, какво е, и какво
ще бъде? В самото начало хората пазеха спомена за Старите предчовешки светове. На
тях им бе казано какво е провалило предишните и какви техни грешки човешкия свят
не бива да повтаря. Рисунки на синекожи хора са открити и в Карнак, Египет, и в
Индия, и в Етрурия. В самото начало човешкият свят бе глобален, повсеместен. Озарен
от едно-единствено Знание. Такъв, какъвто невежите забраванковци твърдят, че искат
да го направят сега. Погледнете еднаквостите в материалната култура при древните.
Вместо цимент, като свързващ елемент за огромните каменни блокове създателите на
Тихуанако използвали метални пластини. Също като египетските строители. И
астрономия, много астрономия. Разположението на пирамидите в Гиза съответства на
разположението на звездите от съзвездието Орион. Свещеният календар на Маите е
календар на планетата Венера. Ами еднаквостите на бита? За египетските фараони
пушенето на тютюн било привилегия. В наше време същият навик се приема като
порок. А искате ли да разберете защо по всички краища на света намираме ослепени
или еднооки статуи? Когато скулптурата е с две очи, тя гледа накъдето си иска. Когато
окото е едно, погледът е отправен накъдето е заповядано. Тогава го знаели всички, сега
всички са го забравили. Тогава, в онова далечно минало хората притежавали единно
Знание, затова спазвали повелята всеки народ и всеки отделен човек да върви по своя
път. “Глобалното село”, за което толкова обичат да дърдорят е съществувало в мъдрия,
спазващ Божествените закони древен свят. Но измеренията му били различни от
сегашните, не отричащи човешкото щестие, не отхвърлящи Бога, не прославящи
нетрайната физическа материя. Сетне дошла израждащата “култура”, смъртните
заразсъждавали над замисъла на Безсмъртието и всичко се объркало. За да осъзнаете
колко сте смешни и жалки вие, съвременните цивилизовани хора, ще ви позволя да
прелетите набързо над Историята заедно с един от нашите: “Традицията сочи, че тази
първоначална цивилизация е процъфтявала през т.нар. Златен Век (Дева или Сатя Юга
при индусите) - епохата на първичната чистота и божествената, нечовешка духовност.
Съвременната човешка раса, произлязла от т.нар. кроманьонци, се явява "творение" на
хиперборейците, заселили се на Земята, въплъщавайки се във физически тела, в
незапомнени времена. Преданията разказват за войните, които те водели с туземните
раси от другите континенти - рептилоидите (змейове, грц. дракони, инд. наги, тюрк.-
бълг. елбегени), "неандерталците" (исполини, сканд. тролове, тюрк.-бълг. албасти),
синята раса от Антарктида (инд. асури, сканд. сварталви /тъмни елфи/, тюрк.-бълг.
йореги), както и с изначалните обитатели на планетата - "водните хора" (инд.
ниватакавачи /"облечени в несъкрушими брони"/, татар. дею перие /"старшите пери"/ и
пр.). От Севера тръгнали няколко миграционни потока, заселили новите земи в
Евразия, Атлантида и Америка. На Запад това били Туаха де Данан (в ирландските
предания - "Племето на Дану" или "Народът на Знаещите"; инд. данави; грц. данайци -
съгласно гръцката легенда Данай бил брат на владетеля на Египет), а на изток -
туранците, основали империята Идел. В Атлантида възникнала смесена култура,
възприела много от традициите на "неандерталците" и рептилоидите. Затова расата на
атлантите (наричани в индуските писания данави и дайти) се разделила на два клона:
северна - Рута (инд. рути или данави, останали верни на слънчевата нордическа
традиция) и южна - Дайтя (= инд. дайти), възприела традициите на гондваническите
раси от Лемурия. Преданията разказват за войната между Атлантида (Меропида на
Теопомп, перс.-авест. Моуру) и Туран (Идел) и последвалия катаклизъм, унищожил
двете цивилизации. Спомен за тези събития е разказаното от Теопомп за конфликта
между меропийците и хиперборейците, а от Платон - въз основа на данните на Солон и
египетската традиция - за битката на пра-атиняните срещу атлантите, които владеели
"Либия (Африка) до Египет и Европа до Тирения (= Туран)". Нордическо-
атлантическата традиция (тази на рутите /рутени = фризи/ и данавите /данайци, Туаха
де Данан/) намерила своето продължение най-вече в Египет, но също и в традициите
някои палеобалкански и западно-европейски цивилизации (орфизма при траките,
единия от клоновете на друидизма при келтите; което намира отражение и във
вярването, че река Дунав /Данубиус/ извира от страната на хипербореите), както и в
Централна и Северна Америка (традицията на нахуатланите: толтеки, ацтеки и отчасти
маите, които обаче са повлияни и от Лемурийската цивилизация). Туранската традиция,
след катаклизма, унищожил нейния център в Гоби, на свой ред се разделила на два
клона (ирански и алтайски), направлявани от две средища - Шамбала (в Елам), центъра
на Лявата Ръка, и Агарта (в Алтай), центъра на Дясната Ръка. Тези средища и до днес
оказват своето влияние върху развитието на човечеството. През предпоследното
хилядолетие главните носители на висшата духовност на небесната вяра,
произхождаща от бореалната ураническа традиция, в Евразия били древните хуни,
чиито царе, наричани белгун (> българи), се считали за потомци на божествените
монарси на Арктогея (Хиперборея) и Туран (Идел) и васали на Тенгри-Хан - Владетеля
на Света от Агарта (Бялото Средище). След Покръстването при каган Борис-Михаил
през 866 г.сл.Р.Хр. обаче, българите прекъснали връзката с високия духовен център и
тяхната държава (саракт) вече не била част от Бялата Орда. Увлечени от повсеместния
упадък на Кали-Юга (Тъмния или Железния Век), в края на краищата те били доведени
до почти пълно унищожение в мрачните времена на днешния ден. Над съвременния
свят възтържествували тъмните сили, въплътени в контринициатическите кръгове на
световния конспиративен елит (тайните общества на тамплиери, илюминати, масони,
билдерберги и пр.), тайно вдъхновявани от духовното средище на Лявата Ръка -
Шамбала.” - /из разказ на Зент - Бурджан колобър/ Виждате ли? - камъчета от
мозайката са в ръцете ви, но трябва да дойде някой, който да ги постави по местата им.
Иначе само ще премятате разноцветните късчета, без нищо да осъзнавате. Даже и
онези, които си въобразяват, че знаят, и те допускат непростими грешки, когато не са се
потрудили да узнаят докрай. Да вземем повода за последното им объркване.
“Загадъчният човек с осакатена съдба” все още е тук, но намерението му да се върне в
своя /по техния собствен израз/ свят нараства. Велможите, разбира се искаха да
направят с него онова, което те мислеха, че е правилно. Въпреки безспирните си усилия
- не успяха. Бе им предсказано, че няма да успеят, но кой днес се вслушва в
предсказания. Опитваха и се проваляха, опитваха и се проваляха, а след поредния
провал веднага се заемаха да опитват пак. Ето причината за безспирните опити и
непрекъснати провали: като всички разумни животни, хората се държат така, както си
мислят, че е правилно да се държат. А хората мислят така, както им е втълпено да
мислят. И ако приемем, че човекът е господар на планетната суша, то внушението е
господар на човека. Кой избира кои внушения да бъдат давани на хората и кои да бъдат
скривани? Ред е на предсказание, публикувано в голям тираж в целия свят, но почти
непознато за българския читател: Ф. Осендовски - "Зверове, хора и богове" -
Пророчествата на Владетеля на света от 1890 година - "Все повече и повече ще
забравят хората душата си и повече ще обръщат внимание на материалното си
благополучие. На земята ще господствуват великият грях и покварата. Хората като
диви зверове ще жадуват кръвта и смъртта на братята си. Полумесецът ще се покрие с
мрак, а онези, които му се кланят, ще затънат в безкрайни войни. Завоевателите ще
пострадат от слънчев удар и няма да могат да се възползуват от плодовете на своята
победа. Два пъти ще ги постигне несполука, която ще ги опозори пред другите народи.
Ще паднат короните на големи и малки царе. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем,
осем... Ужасна битка ще пламне между народите. Моретата ще се оцветят в кърваво.
Земята и морското дъно ще се покрият с кости. Царствата ще бъдат унищожени. Ще
измрат цели народи... Глад, престъпления, каквито светът още не виждал, ще
властвуват над тях. Ще дойдат враговете на Бога и на божествения дух в човека. Всеки,
който хване ръката на ближния си, ще загине. Забравените и преследваните ще
въстанат и ще привлекат върху си вниманието на целия свят. Ще настъпят бури и
мъгли. Голите планини изведнъж ще се покрият с гори, ще се случват чести
земетресения. Милиони хора ще заменят своите вериги на робство и унижения с глад,
болести и смърт. Старите пътища ще се покрият с тълпи хора, скитащи от място на
място. Най-големите и най-красивите градове ще загинат от огън... Едно, две, три...
Бащата ще се изправи срещу сина, брат срещу брата, майка срещу дъщерята... А после -
позор, престъпления, разрушение на тялото и душата... Семействата ще бъдат
разтрогнати... Вярата и любовта ще изчезнат. От десет хиляди души ще остане един, но
той ще бъде гол и безумен, без сила и знание, достатъчни дори за построяването на дом
и намирането на храна. Той ще вие като бесен вълк, ще се храни с мърша, ще хапе
собственото си тяло и ще призове Бога на бой... Цялата земя ще бъде опустошена. И
Бог ще се отвърне от нея и над нея ще витаят сам смърт и мрак. Тогава аз ще изпратя
един народ, досега неизвестен, който ще изскубне със силна ръка плевелите на
безумството и порока и ще поведе на борба срещу злото онези, които останат все още

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бъдещето на човека

БЪДЕЩЕТО Мнозина се стремят да надникнат в него, малцина успяват, а още по-малко са разбралите какво всъщност са видели. Една част от събитията са неизбежни, други са твърде вероятни, а трети - само допустими. И тук е истинското изкуство - да прецениш...
Изпратен от:
sandet0
на 2008-01-21
Добавен в:
Есета
по Български език
Статистика:
485 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Здравейте! Спешно трябва да напиша есе за утре на тема - Да видиш собствения си живот през призмата на разказа "Косачи"
добавена от burchin.avdzhiali 19.04.2017
0
5
Спешна домашна по български език!!! Помощ!!! Моля помогнете!!!
добавена от redmartini22 07.11.2016
0
11
есе на тема: Природата - между традицията и съвременността
добавена от hrisi250 16.05.2016
0
3
В кое изречение са допуснати три грешки?
добавена от katy1997 19.11.2017
2
18
Спешно моляви за помощ за утре е 7 ми клас
добавена от katqtonkova 21.11.2016
1
9
Подобни материали
 

Моето бъдеще

06 фев 2009
·
137
·
2
·
264
·
325
·
10
·
1

Още от дете си мисля с какво да се занимавам, когато порастна. Беше време, когато се увличах по модния дизайн, дори спечелих първо място в конкурс по дизайн, проведен в моето училище до седми клас в с. Мартен...
 

Писане на главни букви

18 май 2008
·
152
·
5
·
2,087
·
175
·
10

Главна буква се пише в началото на текст, както и в началото на всяко изречение. Когато пряка реч е последвана от думи на автора, авторовата реч започва с малка буква.
 

Употреба на главни букви

13 дек 2008
·
178
·
10
·
2,670
·
215
·
49

Проследяване на промените в употребата на главни букви от 1965 до 2002 г....
 

Употреба на главни букви

30 мар 2008
·
211
·
2
·
368
·
156
·
26

Главните букви се употребяват въз основа на три принципа: - синтактичен, свързан с разчленяването на текста. 1.Главна буква се пише в началото на текст,както и в началото на всяко изречение. 2.Когато пряка реч е последвана от думи на автора...
 

Урок: Съставно сказуемо

17 юни 2008
·
491
·
2
·
486
·
760
·
38
·

Вид на урока: 1.Според дидактическата класификация: урок за нови знания. 2.Според методическата класификация: урок за овладяване на лингвистична информация и за развиване и усъвършенстване на комуникативноречевите умения на учениците...
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за подготовка за НВО
кандидат-гимназиален тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа задачи по български език и литература и е подходящ за подготовка за НВО, както и за изходен тест в 7-ми клас...
(Труден)
20
18
1
9 мин
27.08.2018
Тест по Български език на тема "Правописна, пунктуационна и граматична норма"
тематичен тест по Български език за
Тестът съдържа задачи за проверка на знанията, свързани с правописната, пунктуационната и граматичната норма, 16 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
16
66
2
3 мин
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по български език

Бъдещето на човека

Материал № 80896, от 21 яну 2008
Свален: 485 пъти
Прегледан: 1,090 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Есе
Брой страници: 18
Брой думи: 5,865
Брой символи: 48,963

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бъдещето на човека"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Силвия Жекова
преподава по Български език
в град Несебър
с опит от  16 години
11

Йова Абаджиева
преподава по Български език
в град София
с опит от  40 години
44

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения