Големина на текста:
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
с І „б” ПИГ
СедмицаПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
І седмица
16.09 –
21.09
2ч. Организиран отдих и спорт:
Строй се бързо
Ти гониш
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Котка и мишка
Строй се бързо
2ч. Организиран отдих и
спорт: Търси водача си
Врабци и врани
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Строй се бързо
Сляп стрелец
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Ти гониш
Бездомен заек
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Комуникативно-речеви умения
Да се запознаем
2ч. Занимания по
интереси
Четене худ.
литература
Пинокио
2ч. Занимания по интереси
Техническа дейност-
Изработване на емблеми и
отличителни знаци
2ч. Занимания по интереси
Музика
Любими песни от детската
градина
2ч. Занимания по
интереси
Изобразително изкуство
Рисувам и играя
ІІ
седмица
26.09.-
30.09
2ч. Организиран отдих и спорт:
Търси водача си
Боите ли се от великана
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Врабчета и котка
Врабци и врани
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Търси водача си
Ти гониш
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Познай по гласа
Опасна зона
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Годишни времена
Врабци и врани
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Комуникативно-речеви уменияМоите
приятели
2ч. Занимания по
интереси
Краеведска
дейност
Запознаване с
училището
2ч. Занимания по интереси
Дидактична игра
Познаваш ли реда на
числата?
2ч. Занимания по интереси
Музика
Слушане на музика по избор
2ч. Занимания по
интереси
Изобразително изкуство
Цветен отпечатък на
есенен лист
ІІІ
седмица
3.10. –
7.10.
2ч. Организиран отдих и спорт:
Дъжд
Опасна зона
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Смяна на местата
Щафета с бягане и
носене
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Сляп стрелец
Опасна зона
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Ти гониш
Бездомен заек
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Скок подскок
Врабчета и котка
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Комуникативно-речеви умения
Интересно е в класната стая
2ч. Занимания по
интереси
Техническа
дейност
2ч. Занимания по интереси
Клуб „Екознайко”
2ч. Занимания по интереси
Изобразително изкуство
Аз и моите приятели
2ч. Занимания по
интереси
Музика Първокласник
Изработване на
знаме
ІV
седмица
10.10. –
14.10.
2ч. Организиран отдих и спорт:
Улучи бухалките
Бездомен заек
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Врабци и врани
Дъжд
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Подскачащият кръг
Лови топката
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Лови топката
Топка на съседа
Неучебен ден
Ден на Севлиево
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Изобразително изкуство
Принцеса Четка и принц Молив
2ч. Занимания по
интереси
Краеведска
дейност Моят
роден град
2ч. Занимания по интереси
Клуб „Екознайко”
2ч. Занимания по интереси
Празник на тиквата
V
седмица
17.10. –
21.10.
2ч. Организиран отдих и спорт:
Топката пътува
Щафетна игра
2ч. Организиран
отдих и спорт:
От обръч в обръч
Сляп стрелец
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Топката пътува
Тунел
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Садене и вадене на картофи
– щафета
Познай по гласа
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Ти гониш
Скок подскок
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Четене худ. литература
Стихотворения за есента
2ч. Занимания по
интереси
Комуникативно-
речеви умения
Нашият дом
2ч. Занимания по интереси
Клуб „Екознайко”
2ч. Занимания по интереси
Техническа дейност
Спомен от лятото – пано от
мидички
2ч. Занимания по
интереси
Музика
Детска дискотека
седмица
25.10. –
28.10.
Неучебен ден
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Кой ще скочи най-
далече
Щафета
2ч. Организиран отдих и
спорт:
От обръч в обръч
Сляп стрелец
2ч. Организиран отдих и
спорт: Намери си другарчето
Лови топката
2ч. Организиран отдих и
спорт: Годишни времена
Топката пътува
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по
интереси
Комуникативно-
речеви умения
Моето семейство
2ч. Занимания по интереси
Клуб „Екознайко”
2ч. Занимания по интереси
Изобразително изкуство
Есенни багри
2ч. Занимания по
интереси
Музика
Народни инструменти
VІІ
седмица
2.11. –
4.11.
Есенна ваканция
2ч. Организиран отдих и спорт: Врабци и врани
Садене и вадене на картофи – щафета
2ч. Организиран отдих и
спорт: Смяна на местата
Тунел
2ч. Организиран отдих и
спорт: Сезони
Скок подскок
2ч. Самоподготовка2ч. Самоподготовка2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Клуб „Екознайко”
2ч. Занимания по интереси
Краеведска дейност
Забележителности в моя
2ч. Занимания по интереси
Техническа дейност
Есенен букет
роден град
VІІІ
седмица
7.11. –
11.11.
2ч. Организиран отдих и спорт:
Намери си другарчето
Где е топчицата
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Боите ли се от
великана
Скок подскок
врабчета
2ч. Организиран отдих и
спорт: Врабчета и котка
Великани и джуджета
2ч. Организиран отдих и
спорт: Бездомен заек
Дъжд
2ч. Организиран отдих и
спорт: Великани и
джуджета
Познай по гласа
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Комуникативно-речеви умения
Нашата храна
2ч. Занимания по
интереси
Изобразително
изкуство
Оркестър от
пътни знаци
2ч. Занимания по интереси
Клуб „Екознайко”
2ч. Занимания по интереси
Музика
На концерт – индивидуални
изяви
2ч. Занимания по
интереси Краеведска
дейност
Исторически паметници
в моя роден град
ІХ
седмица
14.11. –
18.11.
2ч. Организиран отдих и спорт:
Подскачащият кръг
Петльов бой
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Котката идва
Пътуващата греда
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Лови топката
Защитена крепост
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Опашчици
Хвани топката
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Топка над глава
Где е топчицата
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Комуникативно-речеви умения
Словесно рисуване на есенна
картина
2ч. Занимания по
интереси
Музика
Часовник
2ч. Занимания по интереси
Клуб „Екознайко”
2ч. Занимания по интереси
Дидактична игра Познаваш
ли реда на числата?
2ч. Занимания по
интереси
Изобразително изкуство
Аз и моето семейство
Х
седмица
21.11. –
25.11.
2ч. Организиран отдих и спорт:
Дама
Около селото
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Где е топчицата
Хвани топката
2ч. Организиран отдих и
спорт:
На улицата излязох
Щафети
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Тунел
Подскачащият кръг
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Защитена крепост
Пътуващата греда
2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка 2ч. Самоподготовка
2ч. Занимания по интереси
Четене худ. литература
Моята любима приказка
2ч. Занимания по
интереси
Музика
Танцът на патето
Яки
2ч. Занимания по интереси
Клуб „Екознайко”
2ч. Занимания по интереси
Краеведска дейност
Обичаи в моя роден град
2ч. Занимания по
интереси
Изобразително изкуство
Апликация с готови
елементи
ХІ
седмица
28.11. –
2.12.
2ч. Организиран отдих и спорт:
Игри при зимни условия
Теглене на въже
2ч. Организиран
отдих и спорт:
Около селото
Где е топчицата
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Боряно, Борянке-хоро
Тунел
2ч. Организиран отдих и
спорт:
От обръч в обръч
Садене на картофи - щафета
2ч. Организиран отдих и
спорт:
Врабци и врани Топка
на съседа

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Годишно тематично разпределение ПИГ

Документа включва темите за работа в ПИГ, теми по организиран отдих и спорт, по самоподготовка и занимания по интереси...
Изпратен от:
Viktoria Vetova
на 2012-02-06
Добавен в:
Разпределения
по Педагогика
Статистика:
2,131 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Изящната графика в обучението по изобразително изкуство

18 ное 2007
·
337
·
5
·
1,159
·
383
·
67

Мястото на високо печатните графични техники. Имат ли място дълбоко печатния и повърхностен печат в обучението по изобразително изкуство?...
 

Сравнителен анализ на 1 и 2 група в направление "Математика"

29 май 2007
·
761
·
9
·
1,570
·
736
·
70
·
1

Сравнителен анализ на 1 и 2 група в направление "Математика", Програма „Ръка за ръка” и Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст.
 

Изобразително изкуство ІІІ клас

23 яну 2008
·
831
·
15
·
2,519
·
1,636
·
155

„Сравнителен анализ на образователното съдържание по направление „Изобразително изкуство” в учебниците за ІІІ клас.
 

Предучилищна педагогика

03 ное 2006
·
1,468
·
3
·
482
·
522
·
41
·
2

Възрастовата характеристика в тази възраст демонстрира високи темпове на развитие на движенията и сензорните действия.Символното действие се усвоява в подражание, а регулирането на взаимоотношенията, се осъществява въз основа на непосредствения опит...
 

Конспект по музика за Детската градина

04 яну 2008
·
810
·
4
·
457
·
434
·
65

Започването на занятието беше добре. Това слушане на песента и след това обсъждане на съдържанието на песента беше полезно за децата. Те се замислиха за какво пеят децата и така осъзнаха, вникнаха повече в текста. Така ще им бъде по-лесно да пеят след...
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
141
1
20.12.2013
Тест по Техника на безопасност на тема "Защита при бедствия и аварии" за 7-ми клас
изпитен тест по Педагогика за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от 7-ми клас по дисциплината "Техника на безопасност" и "Гражданска защита". Темата е "Защита при бедствия и аварии". Състои се от 29 въпроса, които имат само по един верен отговор.
(Лесен)
29
15
1
5 мин
05.07.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Годишно тематично разпределение ПИГ

Материал № 805791, от 06 фев 2012
Свален: 2,131 пъти
Прегледан: 4,119 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Разпределение
Брой страници: 10
Брой думи: 3,079
Брой символи: 18,409

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Годишно тематично разпределение ПИГ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
333

Дияна Тонева Якова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  6 години
451

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения